Energy indexes in rats in chronic conditions of Tobacco smoke

P. H. Lykhatskyi, L. S. Fira, O. I. Kachur

Abstract


In an experiment on rats of different age groups affected by tobacco smoke me marked the activation of lipid peroxidation, which is supported by probable increase in serum, liver and lung content of TBA-active products at 30 and 45 days of the study. The intensification of this process lead’s to inhibition of mitochondrial enzymes, including cytochromeoxidase and succinated hydrogenase, which are key markers of energy processes in the organism. It was found that the most sensitive to tobacco smok is for immature animals.


Keywords


smoke; rats, bioenergetic processes; free radical processes.

References


Biokhimichni ta molekuliarno-biolohichni mekhanizmy khimichnoi zahybeli klityn za urazhennia vysokotoksychnymy ksenobiotykamy / Iu. I. Hubskyi, Ie. L. Levytskyi, O. V. Zadoryna [ta in.] // Bukov. med. visn. – 2005. – 9, № 2. – S. 76–77.

Zhidenko A. A. Vliianie glifosata na energeticheskii obmen v organakh karpa / A. A. Zhidenko, U. V. Bibchuk, E. V. Barbukho // Ukr. bіokhіm. zhurn. – 2013. – 85, № 3. – S. 22–29.

Etyka likaria ta prava liudyny: polozhennia pro vykorystannia tvaryn u biomedychnykh doslidakh // Eksperym. ta klinich. fiziolohiia ta biokhimiia. – 2003. – № 2 (22). – S. 108–109.

Eshchenko N. D. Opredelenie kolichestva iantarnoi kisloty i aktivnosti suktcinatdegidrogenazy / N. D. Eshchenko, G. G. Volskii // Metody biokhimicheskikh issledovanii. – L. : Izd-vo Leningrad un-ta, 1982. – S. 207–210.

Krivchenkova R. S. Opredelenie aktivnosti tcitokhromoksidazy v suspenzii mitokhondrii / R. S. Krivchenkova // Sovremennye metody v biokhimii. – M. : Meditcina, 1977. – S. 47–49.

Lapach S. N. Statisticheskiemetody v mediko-biologicheskikh issledovaniiakh s ispolzovaniem Ekhsel. Eksperimentalnye issledovaniia. Klinicheskie ispytaniia. Analiz farmatcevticheskogo rynka / S. N. Lapach, A. V. Chubenko, P. N. Babich. – K. : Morion, 2000. – 320 s.

Lisnychuk N. Ie. Doslidzhennia parametriv vilnoradykalnoho okysnennia ta stan antyoksydnoi systemy bilykh shchuriv z eksperymentalnym toksychnym urazhenniam pechinky / N. Ie. Lisnychuk // Visn. problem biolohii i medytsyny. – 2007. – Vyp. 2. – S. 83–85.

Lushchak V. I. Pokaznyky oksydatyvnoho stresu. Tiobarbituraktyvni produkty i karbonilni hrupy bilkiv / V. I. Lushchak, T. V. Bahniukova, O. V. Lushchak // Ukr. biokhim. zhurn. – 2004. – 26. – S. 136–141.

Otsinka dynamiky poshyrenosti tiutiunokurinnia v Ukraini // Visn. sotsialnoi hihiieny ta orhanizatsii okhorony zdorov’ia Ukrainy / K. S. Krasovskyi, T. I. Andreieva, A. A. Hryhorenko, N. A. Butylska. – 2009. – № 2. – S. 91–99.

Pikas O. B. Pro stan kurinnia tsyharok u suchasnykh umovakh, yoho vplyv na vynyknennia zakhvoriuvan v orhanizmi liudyny (ohliad literatury) / O. B. Pikas // Bukov. med. visn. – 2015. – 19, № 4 (76). – S. 227–230.

Ponomarenko V. M. Shliakhy podolannia epidemii tiutiunopalinnia v Ukraini / V. M. Ponomarenko, F. P. Rynda // Suchasni pidkhody do profilaktyky tiutiunokurinnia, alkoholizmu, narkomanii ta SNIDU : materialy konf. – K., 2003. – S. 15–20.

Sakharova G. M. Protivodeistvie tabachnoi epidemii – sokhranenie zdorovia liudei / G. M. Sakharova, N. S. Antonov // Profilakticheskaia meditcina. – 2010. – 13, № 6. – S. 3–7.

Tiazhka O. V. Pasivne kurіnnia dіtei rannogo vіku / O. V. Tiazhka, T. O. Vankhanova // Meditcina transportu Ukraїni. – 2012. – № 1. – S. 93–99.

Wirth N. Respiratory diseases related to passive smoking / N. Wirth // Rev. Mal.

Respir. – 2009. – Vol. 26, № 6. – P. 667–678.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/mcch.2410-681X.2016.v0.i4.7253

Refbacks

  • There are currently no refbacks.