Role of oxidative and nitrooxidative stress in pathogenesis of periodontitis on the chronic gastritis background

O. S. Bedeniuk, M. M. Korda

Abstract


The aim of the study was to investigate in experiment the biochemical mechanisms of periodontal tissues lipopolysaccharide inflammation on the background of gastric mucosa chronic inflammatory injury. Periodontitis was initiated in white rats by the injection of E. Coli lipopolysaccharide (40 μl, 1 mg/ml) into gingival tissues. For the modeling of chronic gastritis 2 % sodium salicylate was administered intragastrically for 6 weeks. Lipopolysaccharide periodontitis was accompanied with the increase of TBA-active products and oxidative-modified proteins as well as with the decrease of superoxide dismutase activity and reduced glutathione content in periodontal tissues and blood serum. The total NO synthase activity and NOx content increased significantly in rats with periodontitis. In animals with both pathologies, periodontitis and chronic gastritis, oxidative and nitrooxidative stress was much more pronounced than in rats without gastritis. It was concluded that chronic gastritis markedly enhances oxidative and nitrooxidative stress in periodontal tissues injured by the bacterial endotoxin lipopolysaccharide.


Keywords


periodontitis; chronic gastritis; oxidative and nitrooxidative stress.

References


Manashchuk N. V. Vzaiemozv’iazok patolohii parodonta ta patolohii shlunkovo-kyshkovoho traktu / N. V. Manashchuk, N. V. Chornii, V. V. Shmanko // Klinich. stomatolohiia. – 2011. – № 1–2. – S. 23–27.

Kolodnytska H. B. Perebih lipopolisakharydnoho zapalennia yasen pry insulinozalezhnomu tsukrovomu diabeti / H. B. Kolodnytska, M. M. Korda // Med. khimiia. – 2011. – 13, № 3 (48). – S. 91–91.

Kolodnytska H. B. Patohenetychne obhruntuvannia dotsilnosti inhibuvannia iNOS pry zapalenni tkanyn parodonta na foni tsukrovoho diabetu / H. B. Kolodnytska, V. M. Koropchuk, M. M. Korda // Med. khimiia. – 2013. – 15, № 1(54). – S. 90–95.

N-Hydroxy-L-arginine is an intermediate in the biosynthesis of nitric oxide from L-arginine / D. Stuehr, N. S. Kwon, C. Nathan, O. Griffiths // J. Biol. Chem. – 1991. – 266. – P. 6259–6263.

A spectrophotometric method for the direct detection and quantitation of nitric oxide, nitrite, and nitrate in cell culture media / Ridnour L., Sim J.E., Hayward M. [et al.] // Anal. Biochem. – 2000. – 281. – P. 223–229.

Andreeva L. I. Modifikatciia metoda opredeleniia perekisei lipidov v teste s tiobarbiturovoi kislotoi / L. I. Andreeva, L. A. Kozhemiakin, A. A. Kishkun // Lab. delo. – 1988. – № 11. – S. 41–43.

Meshchyshen I. F. Metod vyznachennia okysliuvalnoi modyfikatsii bilkiv plazmy (syrovatky) krovi / I. F. Meshchyshen // Bukovynskyi med. visn. – 1998. – 2, № 1. – S. 156–158.

Chevari S. Rol superoksiddismutazy v okislitelnykh protcessakh kletki i metod opredeleniia ee v biologicheskom materiale / S. Chevari, I. Chaba, I. Sekei // Lab. delo. – 1985. – № 11. – S. 678–681.

Metod opredeleniia aktivnosti katalazy / M. A. Koroliuk, L. I. Ivanova, I. G. Maiorova, V. E.Tokarev // Lab. delo. – 1988. – № 1. – S. 16–19.

Ellman G.L. Tissue sulfhydryl groups // Arch. of Bioch. and Biophys. – 1959. – Vol. 82. – P. 70–77.

Kolb V. G. Spravochnik po klinicheskoi khimii / V. G. Kolb, V. S. Kamyshnikov. – Minsk : Belarus, 1982. – 311 s.

Assay using brain homogenate for measuring the antioxidant activity of biological fluids / J. Stock, J. M. Gutteridge, R. J. Sharp, I. L. Dormandy // Clin. Sci. and Mol. Med. – 1974. – Vol. 47. – Р. 215–222.

Kosenko K. N. Pokazateli svobodno-radikalnogo okisleniia lipidov i antioksidantnoi zashchity v rotovoi zhidkosti bolnykh generalizovannym parodontitom raznykh vozrastnykh grupp / K. N. Kosenko, Α. Α. Sedletckaia, T. P. Tereshina // Vіsn. stomatol. – 2004. – № 4. – S. 27–30.

Plotnikova V. G. Vliianie lizotcimsoderzhashchikh preparatov na prooksidantno-antioksidantnyi status krys pri eksperimentalnom parodontite / V. G. Plotnikova, O. A. Makarenko // Vіsn. stomatol. – 2006. – № 2. – S. 20–25.

Evaluation of the activity of leukocytes during experimental periodontitis in the monkey / G. Gagnot, J. F. Michel, E. Legall [et al.] // J. Biol. Buccale. – 1988. – 16(1). – P. 25–30.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/mcch.2410-681X.2016.v0.i4.7248

Refbacks

  • There are currently no refbacks.