Determination of hydroxycinnamic acids in the herb of stachys sieboldii miq

  • S. M. Marchyshyn
  • L. V. Husak
  • T. S. Berdey
Keywords: hydroxycinnamic acids, Stachys sieboldii Miq., spectrophotometry, HPLС.

Abstract

In the article the results of study of qualitative composition and quantitative content of hydroxycinnamic acids in the herb of Stachys sieboldii Miq. are presented. By the method  of HPLC it was established the presence of chlorogenic, rosemarinic, caffeic and p-coumaric acids. Quantitative content of hydroxycinnamic acids was determined by the method of spectrophotometry.

References

Derzhavna Farmakopeia Ukrainy. (2009). Ukrainskyi naukovyi farmakopeinyi tsentr yakosti likarskykh zasobiv, 280.

Marchyshyn, S. M., & Kozachok, S. S. (2013). Opredelenye hydroksykorychnikh kyslot v antyallerhycheskom sbore metodom VEZhKh. Medytsyna y obrazovanye v Sybyry : setevoe nauch. Yzd, 4. Retrieved from : http://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-gidroksikorichnyh-kislot-v-antiallergicheskom-sbore-metodom-vezhh

Medvedev, Yu. V., Perederiaev, O. Y., & Arzamastsev, A. P. (2010). Opredelenye hydroksykorychnыkh kyslot v lekarstvennom rastytelnom sire y obektakh rastytelnoho proyskhozhdenyia. Vopros byol., med. y farmats. Khymyy, 3, 25–31.

Sotnykov, V. (2013). Stakhis abo kytaiskyi artyshok. Zemlia moia hoduvalnytsia, 44 (722), 9.

Stoiko, L. Y., Husak, L. V., Marchyshyn, S. M., & Demydiak, O. L. (2015). Yssledovanye zhyrnokyslotnoho sostava travi zolototsiachnyka obыknovennoho y travu chystetsa Zybolda. Medytsyna y obrazovanye v Sybyry : setevoe nauch. Yzd, 6. Retrieved from: http://ngmu.ru/cozo/mos/article/text_full.php?id=1957.

Tumanian, A. F., & Molchanova, M. A. (2013). Ovoshchnoi stakhys (Stachys sieboldii Miq.): zdorovii posadochni materyal kak rezultat klonalnoho mykrorazmnozhenyia. Ahrarnaia nauka, nauchno-proyzvodstvenni zhurnl, 2, 16–17.

Chanaj-Kaczmarek, J., Wojcinska, M., & Matlawska, I. (2013). Phenolics in the Tussilago farfara leaves.Herba polonica, 59 (1), 35–43.

Published
2016-11-21
How to Cite
Marchyshyn, S. M., Husak, L. V., & Berdey, T. S. (2016). Determination of hydroxycinnamic acids in the herb of stachys sieboldii miq. Medical and Clinical Chemistry, (3), 13-16. https://doi.org/10.11603/mcch.2410-681X.2016.v0.i3.6935
Section
ORIGINAL INVESTIGATIONS