ПСИХОПАТОЛОГІЧНА ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ДЕПРЕСИВНИХ РОЗЛАДІВ З УРАХУВАННЯМ ФАКТОРА МІГРАЦІЇ

  • O. P. Venger ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я.Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна
  • O. Ye. Smashna ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України”
  • Yu. I. Mysula ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • V. S. Bilous ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • L. M. Sas ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • O. O. Liuta ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • Ya. M. Nestorovych ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • T. P. Guseva ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
Ключові слова: міграція

Анотація

Сучасна політична та економічна ситуація в Україні обумовлює те, що явища еміграції та рееміграції входять до числа найактуальніших державних та суспільних проблемних питань. Згідно з даними Міжнародної організації з міграції, станом на 2011 рік кількість українських емігрантів складала близько 6,5 млн осіб (14,4 % постійного населення).

Мета дослідження – вивчення синдромологічних особливостей депресивних розладів у емігрантів та реемігрантів.

Матеріал і методи. Клінічно обстежено 98 емігрантів, 95 реемігрантів та 98 не емігрантів, хворих на депресивні розлади психогенного, ендогенного та органічного характеру.

Результати. Виявлена більша ураженість реемігрантів типовими афективними синдромами – вітальної та апатичної депресії, а емігрантів – атиповими афективними синдромами, зокрема, тривожно-депресивними та ажитації, що можна пояснити впливом об’єктивних соціально-психологічних факторів, а також інтрапсихічною трансформацією актуальних стресогенних подразників, пов’язаних з еміграцією та рееміграцією.

Висновки. 1. Фактор еміграції та рееміграції впливає на психоемоційну сферу емігрантів та реемігрантів, хворих на депресивні розлади різного ґенезу, про що свідчать особливості виявленої нами в процесі дослідження психопатологічної симптоматики. 2. Пацієнти з психогенними депресивними розладами найбільше піддаються впливу фактора еміграції, порівняно з пацієнтами із ендогенними та органічними депресіями. 3. Контингент емігрантів та реемігрантів відрізняється значуще більш вираженими ознаками соматизації, обсесивно-компульсивних розладів і тривожності, дещо вищими компонентами ворожості та фобічної тривожності. 4. Найбільш вираженими показниками, що характеризують депресивні та астенічні тенденції у реемігрантів, були ознаки депресії та міжособистісної сенситивності, а також індекс виразності дистресу. На наш погляд, причинами цих відмінностей є вплив об’єктивного фактора фрустрації у групі реемігрантів та тривожних побоювань щодо можливості продов­ження роботи за кордоном у зв'язку із психічним захворюванням – у емігрантів.

Посилання

(2011). Mihratsiia v Ukraini: fakty i tsyfry. Mizhna­rodna orhanizatsiia z mihratsii [Migration in Ukraine: Facts and figures. International Organization for Migration]. Kyiv: Predstavnytstvo MOM v Ukraini [in Ukrainian].

Selten, J.P. (2001). Incidence of psychotic disorders in immigrant groups to the Netherlands. British Journal of Psychiatry, 178, 367-372.

Gavin, B.E. (2001). The mental health of migrants. Irish Medical Journal, 94, 229-230.

Lauber, C., Lay, B., & Rossler, W. (2006). Patterns of psychiatric inpatient care in migrants: Results from Switzerland. Swiss Medical Weekly, 135, 50-56.

Ivanova, M.V. (2007). Psikhicheskoye zdorovye mig­rantov (klinicheskiy, sotsialno-psikhologicheskiy i reabilita­tsion­nyy aspekty) [Mental health of migrants (clinical, social-psychological, rehabilitation aspects]. Candidate’s thesis.Tomsk [in Russian].

Kolyanov, V.B., Borak, V.P., Barnash, N.V., & Myhay­lenko, L.V. (2009). Nekotoryye osobennosti psikhologicheskoy adaptatsii migrantov [Certain particularities of psycholo­gical adaptation of migrants]. Retrieved from: http://mig­rocenter.ru/publ/konfer/kavkaz/m_kavkaz030.php.

Kirilenko, Ya., & Chumanska, E. (2011). Interdistsi­plinarnye aspekty migratsii [Interdisciplinary aspects of migration]. Arkhiv Natsionalnoi biblioteky im. V. Vernad­s­koho – V. Vernadskyi Archive National Library, 2 (55), 52-53. Retrieved from: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/Tzhp/2011_2/pdf/52-53.pdf [in Russian].

Опубліковано
2018-11-23
Як цитувати
Venger, O. P., Smashna, O. Y., Mysula, Y. I., Bilous, V. S., Sas, L. M., Liuta, O. O., Nestorovych, Y. M., & Guseva, T. P. (2018). ПСИХОПАТОЛОГІЧНА ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ДЕПРЕСИВНИХ РОЗЛАДІВ З УРАХУВАННЯМ ФАКТОРА МІГРАЦІЇ. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (4), 58-63. https://doi.org/10.11603/1811-2471.2018.v0.i4.9561
Номер
Розділ
Оригінальні дослідження