ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ В ОНКОЛОГІЇ: ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФІЛАКТИКИ ТРОМБОЕМБОЛІЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ ПРИ ПАНГІСТЕРЕКТОМІЇ

Автор(и)

  • I. V. Zhulkevych ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна
  • B. D. Kryvokulsky Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер», м. Тернопіль, Україна

DOI:

https://doi.org/10.11603/1681-2786.2018.4.9875

Ключові слова:

профілактика тромбоемболічних ускладнень, індивідуальний підхід, пангістеректомія, рак ендометрія

Анотація

Мета: підвищити ефективність хірургічного лікування хворих на рак ендометрія шляхом оптимізації діагностичної тактики та хірургічної профілактики тромботичних ускладнень у ранній післяопераційний період.

Матеріали і методи. Обстежено 3 групи жінок: І – група 30 соматично здорових жінок; ІІ – контрольна група (група порівняння) – ретроспективно проаналізовано 120 карт стаціонарних хворих на рак ендометрія, яким виконано пангістеректомію в період 2010–2013 рр.; ІІІ – основна група жінок, хворих на рак ендометрія, яким виконували хірургічне втручання (пангістеректомію) – 147 хворих, які перебували на хірургічному лікуванні в 2014–2017 рр.

Результати. На першому етапі нашого дослідження проаналізовано основні антропометричні характеристики обстежених жінок і ризик виникнення тромботичних ускладнень за шкалою J. Сарrіnі. В основній групі обстежених і в групі порівняння виявлено зростання ризику виникнення тромбоемболій порівняно з групою здорових осіб, що вказувало на високий і вкрай високий ризик їх виникнення на операційному етапі лікування.

При вивченні гемостазіологічних показників в основній групі та групі порівняння у доопераційний, інтраопераційний і ранній післяопераційний періоди виявлено гіперкоагуляцію з ознаками внутрішньосудинного згортання, що проявлялась достовірним зниженням протромбінового індексу та скороченням ТЧ і АЧТЧ з одночасним підвищенням рівня ПЧ, ФГ, D-димеру. Ознаки гіперкоагуляції зростали під час операції та на 1–5 добу післяопераційного періоду і поступово знижувались до доопераційних значень, за винятком D-димеру, пік якого спостерігали на 8 добу післяопераційного періоду.

Створено і впроваджено в практику охорони здоров’я алгоритм оптимізації діагностичної та хірургічної профілактики тромбоемболій у хворих на рак ендометрія з врахуванням ризику їх виникнення.

Висновки. 1. Досягнуто зниження смертності в ранній післяопераційний період у хворих на рак ендометрія від тромбоемболії легеневої артерії з 4,17 до 0 % і післяопераційних тромботичних ускладнень – з 11,67 до 1,36 %.

2.Розроблено і впроваджено в клінічну практику алгоритм оптимізації діагностичної тактики та хірургічної профілактики можливих венозних тромбоемболічних ускладнень у хворих на рак ендометрія з урахуванням стану активності системи гемостазу та антропометричних даних і вмотивовано надано дієві практичні рекомендації.

Біографії авторів

I. V. Zhulkevych, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна

професор кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

B. D. Kryvokulsky, Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер», м. Тернопіль, Україна

лікар-онколог Тернопільського обласного клінічного онкологічного диспансеру

Посилання

Kolesnik, O.O. (Ed.). (2018). Byuleten Natsionalnoho kantser-reiestru No. 19 – "Rak v Ukraini, 2016-2017" [Bulletin of the National Chancery Register No. 19 – “Cancer in Ukraine, 2016-2017”] [in Ukrainian].

Vardanyan, A.V. (2008). Posleoperatsionnyye venoznyye tromboembolicheskiye oslozhneniya – realnaya opasnost i sovremennyye metody profilaktiki [Postoperative venous thromboembolism complications – real danger and modern methods of prophylaxis]. Angiologiya i sosudistaya khirurgiya – Angiology and Vascular Surgery, 4, 1, 67-72 [in Russian].

Kryvokulskyi, B.D., & Zhulkevych, I.V. (2018). Ryzyk adaptovani pidkhody do profilaktyky trombotychnykh uskladnen pry histerektomii [Risk adapted approaches to the prevention of thrombotic complications with hysterectomy]. Shpytalna khirurhiia. Zhurnal imeni L.Ya. Kovalchuka – Hospital Surgery. Journal named after L.Ya. Kovalchuk, 2 (82), 78-83 [in Ukrainian].

Vorobyev, A.V., Makatsariya, A.D., Chabrov, A.M., & Savchenko, A.A. (2015). Sindrom Russo: sovremennyy vzglyad na problemu [Rousseau syndrome: a modern view on the problem]. Zhurnal akusherstva i zhenskikh bolezney – Journal of Obstetrics and Women's Diseases, 4, 85-94 [in Russian].

Shilova, A.N. (2012). Metody medikamentoznoy profilaktiki i lecheniya trombozov u onkologicheskikh bolnykh, ikh vliyaniye na rost i metastazirovaniye opukholey, na vyzhivayemost bolnykh (obzor literatury) [Methods of drug prevention and treatment of thrombosis in cancer patients, their effect on the growth and metastasis of tumors, on the survival of patients (literature review)]. Sibirskiy onkologicheskiy zhurnal – Siberian Oncological Journal, 2 (50), 79-83 [in Russian].

Arcelus, J.I. (2013). Venous thromboprophylaxis duration and adherence to international guidelines in patients undergoing major orthopaedic surgery: Results of the international, longitudinal, observational DEIMOS registry. Thromb. Res., 131, 6, 240-246.

Caprini, J.A. (2013). Thrombotic risk assessment: A hybrid approach. Retriеved from: https://www.venousdisease.com /Publications/ JACaprini-HybridApproach3-10-05.pdf.

Kakkar, A.K., Davidson, B.L., & Haas, S.K. (2004). Compliance with recommended prophylxis for venous thromboembolism: improving the use and rate of uptake of clinical practice guidelines. J. Thromb. Haemost, 2, 221-227.

Donati, M.B. (1994). Cancer and thrombosis. Haemostasis, 24, 128-131.

Konofagou, Е.E., Ophir, J., Krouskop, T.A., & Garra, B.S. (2003). Elastography: from theory to clinical applications: Summer Bioengineering Conference (Sonesta Beach Resort, June 25–29, 2003). Key Biscayne, Florida. Retrived from: http://www.tulane.edu/~sbc2003/pdfdocs/0367.

Kobayashi, T. (2017). Prophylaxis and treatment of venous thromboembolism based on Japanese clinical guides. Rinsho Ketsueki, 58, 7, 875-882.

Mandala, M., Falanga, A., & Roila, F. (2009). Management of venous thromboembolism in cancer patients: ESMO clinical recommendations. Ann. Oncol, 20, 4, 182-184.

Mahdi, H., Aljebori, Q., Lockart, D., & MoultonRisk, L. (2016). Of venous thromboembolism after laparoscopic surgery for gynecologic malignancy. J. Minim. Invasive Gynecol, 23, 7, 1057-1062.

Tafur, A.J., Kalsi, H., Wysokinski, W.E., McBane, R.D., Ashrani, A.A., Marks, R.S., … & Heit, J.A. (2011). The association of active cancer with venous thromboembolism location: A population-based study. Mayo Clin. Proc., 86, 1, 25-30.

Mahé, I., Chidiac, J., Bertoletti, L., Font, C., Trujillo-Santos, J., Peris, M., … & Monreal, M. (2017). The clinical course of venous thromboembolism may differ according to cancer site. Am. J. Med., 130, 3, 337-347.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-06

Як цитувати

Zhulkevych, I. V., & Kryvokulsky, B. D. (2019). ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ В ОНКОЛОГІЇ: ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФІЛАКТИКИ ТРОМБОЕМБОЛІЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ ПРИ ПАНГІСТЕРЕКТОМІЇ. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, (4), 11–18. https://doi.org/10.11603/1681-2786.2018.4.9875

Номер

Розділ

Здоров'я населення: тенденції та прогнози