ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТІВ З ВІРУСНИМ ГЕПАТИТОМ С

  • O. M. Komar Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, м. Вінниця, Україна
  • N. M. Kizlova Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, м. Вінниця, Україна
Ключові слова: вірусний гепатит С, надання медичної допомоги, профілактика, діагностика

Анотація

Мета: удосконалити організацію основних складових надання медичної допомоги пацієнтам з вірусним гепатитом С; зменшити ризик інфікування вірусом дорослого населення.

Матеріали і методи. Системному аналізу підлягали існуючі міжнародні й вітчизняні стандарти, протоколи і вказівки надання медичної допомоги хворим з вірусним гепатитом С. використання контент-аналізу дозволило вивчити нормативно-правове поле на теренах України організації системи охорони здоров’я за видами та рівнями надання медичної допомоги цій категорії пацієнтів, а бібліосемантичний метод дослідження окреслив коло невирішених питань щодо організаційно-методичного ведення пацієнтів з вірусним гепатитом С.

Результати. Запропоновано комплексний підхід до функціонально-структурної організації надання медичної допомоги пацієнтам з вірусним гепатитом С за рівнями (первинний, вторинний, третинний). Наведено методологію ранньої діагностики вірусного гепатиту С у вигляді алгоритму дій для лікаря первинної ланки та спеціаліста (інфекціоніста, гастроентеролога). Розкрито профілактичні технології попередження інфікування й розповсюдження вірусного гепатиту С.

Висновки. Виконання організаційно-методичних вказівок ведення пацієнтів з вірусним гепатитом С дасть змогу забезпечити проведення консультацій і тестування громадян за клінічними, епідеміологічними показниками та з профілактичною метою, а також з метою виявлення інфікованих вірусним гепатитом С.

Біографії авторів

O. M. Komar, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, м. Вінниця, Україна

доктор медичних наук, професор кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова

N. M. Kizlova, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, м. Вінниця, Україна

кандидат медичних наук, асистент кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова, завідувач відділення гастроентерології Вінницької обласної клінічної лікарні імені М. І. Пирогова, головний експерт області за фахом «гастроентерологія»

Посилання

Adaptovana klinichna nastanova, zasnovana na dokazakh. “Virusnyi hepatyt Ts” [Adapted clinical trial, based on evidence. “Viral Hepatitis C”]. Retrieved from: http://mtd.dec.gov.ua/2016.pdf [in Ukrainian].

(2011). Nakaz MOZ Ukrainy № 734 “Pro zatverdzhennia tabeliv osnashchennia medychnoiu tekhnikoiu ta vyrobamy medychnoho pryznachennia strukturnykh pidrozdiliv likarni planovoho likuvannia” [Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 734 “On Approval of Medical Equipment and Medical Devices Medical Devices Plans for Hospital Planned Treatment”]. Retrieved from: http://old.moz.gov.ua [in Ukrainian].

(2014). Nakaz MOZ Ukrainy № 551 “Pro udoskonalennia provedennia profilaktychnykh shcheplen v Ukraini”, zareiestrovanyi v Ministerstvi yustytsii Ukrainy 13 zhovtnia 2014 roku za № 1237/26014 [Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 551 “On the improvement of preventive vaccination in Ukraine”, registered with the Ministry of Justice of Ukraine on October 13, 2014 under No. 1237/26014]. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua [in Ukrainian].

(2016). Nakaz MOZ Ukrainy № 729 “Unifikovanyi klinichnyi protokol pervynnoi, vtorynnoi (spetsializovanoi), tretynnoi (vysokospetsializovanoi) medychnoi dopomohy virusnyi hepatyt ts u doroslykh” [Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 729 “Unified clinical protocol of primary, secondary (specialized), tertiary (highly specialized) medical care of viral hepatitis C in adults”]. Retrieved from: http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2016.pdf [in Ukrainian].

Ustinov, O.V. (2014). Virusnyi hepatyt Ts: masshtab problemy, perspektyvy likuvannia ta rol likaria pervynnoi lanky [Viral hepatitis C: the scale of the problem, the prospects for treatment and the role of the primary care physician]. Ukrainskyi medychnyi chasopys – Ukrainian Medical Journal, 4 (102). Retrieved from: https://www.umj.com.ua/article/78271 [in Ukrainian].

Опубліковано
2019-01-29
Як цитувати
Komar, O. M., & Kizlova, N. M. (2019). ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТІВ З ВІРУСНИМ ГЕПАТИТОМ С. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, (3), 63-68. https://doi.org/10.11603/1681-2786.2018.3.9763
Номер
Розділ
Наука - практиці охорони здоров'я