ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ В 1939–1941 РОКАХ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ ПОЧУТТЯ ПАТРІОТИЗМУ, КОМПЕТЕНТНОСТІ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ КРАЮ

  • L. V. Kravchuk ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна
  • T. B. Kadobnyi ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна
  • L. O. Kravchuk ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна
Ключові слова: Західна Україна, Тернопільщина, радянська влада, культура, режим, окупація

Анотація

Мета: шляхом аналізу суспільно-політичних та соціально-економічних трансформаційних процесів на Тернопільщині в 1939–1941 рр. та їх наслідків формувати у студентів-медиків почуття патріотизму, компетентності під час програмного вивчення новітньої історії України.

Матеріали і методи. На основі історико-порівняльного та бібліосемантичного методів проведено систематичний аналіз наукових джерел вітчизняних дослідників та істориків діаспори, архівних матеріалів щодо інформації про події передвоєнного періоду на території Тернопільщини.

Результати. У запропонованій статті авторами розкрито природу та мотиви нової радянської влади, яка збройно вcтупила на територію Західної України 17 вересня 1939 р. і шляхом насилля запроваджувала свої реформи місцевому населенню. Встановлено, що думки дослідників розходяться в трактуванні визвольного походу Червоної армії на захід та виявлено взаємозв’язок загальнодержавних і регіональних чинників радянізації Тернопільщини.

Висновки. Авторами зроблено власний внесок у розкриття мотивів та наслідків діяльності тодішньої радянської влади на території краю.

Біографії авторів

L. V. Kravchuk, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна

канд. істор. наук, доцент кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

T. B. Kadobnyi, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна

канд. філос. наук, доцент кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

L. O. Kravchuk, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна

канд. біол. наук, доцент кафедри загальної хімії ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Посилання

Postanova biuro Tarnopolskoho obkomu KP(b)U vid 13 sichnia 1940 roku “Pro stan roboty Tarnopolskoho i Borshchivskoho povitovykh komitetiv KP(b)U” [Resolution of the Bureau of the Tarnopol Regional Committee of the KP (b) U

from January 13, 1940, “On the State of Ternopil and Borshchiv County Committees of the CP (b) U”]. Derzhavnyi arkhiv Ternopilskoi oblasti – State Archive of Ternopil region [in Ukrainian].

Postanova biuro Tarnopolskoho obkomu KP(b)U vid 13 serpnia 1940 roku “Pro stan propahandystskoi ta ahitatsiinoi roboty v Zalishchytskomu raioni” [Resolution of the Bureau of the Tarnopol Regional Committee of the KP (b) U from August 13, 1940, “On the State of Advocacy and Advertising in Zalishchytskyi District”]. Derzhavnyi arkhiv Ternopilskoi oblasti – State Archive of Ternopil region [in Ukrainian].

Postanova biuro Tarnopolskoho obkomu KP(b)U vid 13 travnia 1940 roku “Pro stan propahandystskoi i ahitatsiino-masovoi roboty v Berezhanskomu ta Pidhaietskomu raionakh” [Resolution of the Bureau of the Tarnopol Regional Committee of the KP (b) U of May 13, 1940, “On the State of Advocacy and Mass Media in Berezhany and Pidhaitsi Districts”]. Derzhavnyi arkhiv Ternopilskoi oblasti – State Archive of Ternopil region [in Ukrainian].

Postanova biuro Tarnopolskoho obkomu KP(b)U vid 23 serpnia 1940 r. “Pro vykonannia Berezhanskym raikomom KP(b) U rishen obkomu KP(b)U pro orhanizatsiiu propahandystskoi ta ahitatsiinoi roboty v raioni” [Resolution of the Bureau of the Tarnopol Regional Committee of the KP (b) U dated August 23, 1940 “On the implementation of the Berezhanskyi district committee of the CP (b) In the decisions of the regional committee of the KP (b) U on the organization of propaganda and propaganda work in the area”]. Derzhavnyi arkhiv Ternopilskoi oblasti – State Archive of Ternopil region [in Ukrainian].

Postanova biuro Tarnopolskoho obkomu KP(b)U vid 3 liutoho 1940 roku “Pro pidhotovku do vyboriv u Verkhovnu Radu SRSR i Verkhovnu Radu URSR” [Resolution of the Bureau of the Tarnopol Regional Committee of the KP (b) U of February 3, 1940 “On the Preparation for the Elections to the Verkhovna Rada of the USSR and the Verkhovna Rada of the Ukrainian SSR”]. Derzhavnyi arkhiv Ternopilskoi oblasti – State Archive of Ternopil region [in Ukrainian].

Postanova biuro Tarnopolskoho obkomu KP(b)U vid 23 hrudnia 1939 roku “Pro politychnyi stan u Zbarazkomu raioni [Resolution of the Bureau of the Tarnopol Regional Committee of the KP (b) U of December 23, 1939, “On the Political Status in Zbarazh District”]. Derzhavnyi arkhiv Ternopilskoi oblasti – State Archive of Ternopil region [in Ukrainian].

Kovaliuk, V.R. (1993). Kulturolohichni ta dukhovni aspekty “radianizatsii” Zakhidnoi Ukrainy (veresen 1939 r. – cherven 1941 r.) [Cultural and spiritual aspects of “Sovietization” of Western Ukraine (September 1939 – June 1941)]. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal – Ukrainian Historical Journal, 2-3, 10 [in Ukrainian].

Sokolovska, T.H. (1957). Kulturne budivnytstvo u zakhidnykh oblastiakh URSR v pershi roky radianskoi vlady: veresen 1939 – cherven 1941 rr.40 rokiv Velykoho Zhovtnia [Cultural construction in the western regions of the Ukrainian Soviet Socialist Republic in the early years of Soviet power: September 1939 - June 1941.40 years of the Great October]. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoho universytetu [in Ukrainian].

Опубліковано
2019-01-29
Як цитувати
Kravchuk, L. V., Kadobnyi, T. B., & Kravchuk, L. O. (2019). ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ В 1939–1941 РОКАХ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ ПОЧУТТЯ ПАТРІОТИЗМУ, КОМПЕТЕНТНОСТІ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ КРАЮ. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, (3), 36-42. https://doi.org/10.11603/1681-2786.2018.3.9759
Номер
Розділ
Підготовка медичних кадрів