ТАКТИКА ВИБОРУ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ У ОСІБ ІЗ РІЗНИМИ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИМИ СТАНАМИ ПРИ ЛІКУВАННІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРОДОНТА

  • M. A. Luchynskiy ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна
  • L. P. Pyasetska ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна
Ключові слова: психофізіологія, дезадаптація, гінгівіт, пародонтит, молодий вік, лікування.

Анотація

Мета: обґрунтувати вибір лікувально-профілактичних схем лікування захворювань тканин пародонта в осіб молодого віку залежно від психофізіологічного стану організму.

Матеріали і методи. У дослідженні взяли участь 48 осіб із запальними захворюваннями тканин пародонта та 52 пацієнти із запально-дистрофічними хворобами цього органа з різним психофізіологічним станом організму, які були поділені на різні лікувальні групи залежно від обраної тактики лікування.

Результати. В основних лікувальних групах були застосовані лікувально-профілактичні комплекси, що включали: гігієнічне навчання та виховання; індивідуальний вибір засобів догляду за порожниною рота з урахуванням індексу гігієни Гріна–Вермільйона, інтенсивності ураження тканин пародонта за індексом РМА, та здійснення професійної гігієни порожнини рота. Схема лікування пацієнтів контрольних лікувальних груп була передбачена діючими стандартами лікування захворювань тканин пародонта.

Висновки. При лікуванні захворювань пародонта у цих осіб важливим етапом є індивідуальна та диферен­ці­йо­вана розробка і впровадження місцевих та загальних лікувальних заходів з урахуванням клінічного та психо­соматичного станів пацієнтів.

Посилання

Hryhorova, A.O. (2015). Psykhofiziolohichni reaktsii u patsiientiv iz zapalnymy zakhvoriuvanniamy ta z poshkodzhenniamy shchelepno-lytsovoi dilianky: vzaiemozviazok z indykatoramy funktsionalnoho stomatolohichnoho statusu [Psychophysiological reactions among patients with inflammatory diseases and damage to the maxillofacial region: relationship with functional indicators dental status]. Psykhiatriia, nevrolohiia ta medychna psykholohiia – Psychiatry, Neurology and Medical Psychology, 2(2), 53-59 [in Ukrainian].

Duriahina, L.Kh., Kosenko, K.M. & Verbenko, V.A. (2013). Efektyvnist kompleksnoi terapii i profilaktyky zakhvoriuvan parodonta u viddaleni terminy sposterezhennia za danymy psykholohichnoho obstezhennia patsiientiv [The effectiveness of complex therapy and prophylaxis of periodontal diseases in the long-term observation of the data of psychological examination of patients]. Visnyk stomatolohii – Herald of Stomatology, (3), 24-29 [in Ukrainian].

Kutelmakh, O.I. (2013). Metod likuvannia heneralizovanoho parodontytu iz zastosuvanniam nanorozmirnoi kompozytsii Metroksan i heliu Kholisal [Treatment of generalized periodontitis with the use of nanosized composition Metroxane and Kholisal gel]. Visnyk Vinnytskoho natsionalnoho medychnoho universytetu – Journal of Vinnytsia National Medical University, 17 (1), 176-179 [in Ukrainian].

Lytovchenko, I.Yu., & Petrushanko, T.O. (2017). Rol psykholohichnoho testuvannia v prohnozuvanni khvorob tkanyn parodonta [The role of psychological testing in the prognosis of periodontal tissues diseases]. Visnyk problem biolohii i medytsyny – Bulletin of Problems in Biology and Medicine, 2 (4), 223-225 [in Ukrainian].

Petrushanko, T.O., Lytovchenko, I.Yu., Artiukh, M.O., Chechotina, S.Yu., & Kotelevska, N.V. (2014). Psykholohichni kharakterystyky liudyny v prohnozuvanni khvorob tkanyn parodonta [Psychological characteristics of human in prognosing of parodontium tissues diseases]. Ukrainskyi stomatoloichnyi almanakh – Ukrainian Dental Almanac, 5-6, 32-34 [in Ukrainian].

Chereda, V. V. (2014). Henderni individualno-psykholohichni kharakterystyky osib molodoho viku zalezhno vid stomatolohichnoho statusu [Gender-related individual and psychological characteristics of young adults depending on their oral status]. Aktualni problemy suchasnoi medytsyny: Ukrainskyi medychnyi stomatolohichnyi akademii – Actual Problems of Modern Medicine: Journal of Ukrainian Medical Stomatological Academy, 14 (2 (46)), 114-116 [in Ukrainian].

Chereda, V.V., & Petrushanko, T.A. (2015) Zastosuvannia novykh diahnostychnykh metodiv u prohnozuvanni ryzyku vynyknennia zapalnykh zakhvoriuvan parodonta [New diagnostic techniques to assess risk of inflammatory periodontal diseases]. Aktualni problemy suchasnoi medytsyny: Visnyk Ukrainskoi medychnoi stomatolohichnoi akademii – Actual Problems of Modern Medicine: Journal of Ukrainian Medical Stomatological Academy, 15 (2), 75-79 [in Ukrainian].

Chereda, V.V. (2013). Otsinka ryzyku rozvytku zapalnykh zakhvoriuvan parodonta v osib molodoho viku iz riznym stomatolohichnym statusom [The influence of dental status on the risk of inflammatory periodontal diseases in adolescents]. Aktualni problemy suchasnoi medytsyny: Visnyk Ukrainskoi medychnoi stomatolohichnoi akademii – Actual Problems of Modern Medicine: Journal of Ukrainian Medical Stomatological Academy, 3 (43), 74-77 [in Ukrainian].

Опубліковано
2018-09-27
Як цитувати
Номер
Розділ
Організація медичної допомоги