СКІЛЬКИ МАЮТЬ ТА ХОЧУТЬ МАТИ ДІТЕЙ ЖІНКИ ДІТОРОДНОГО ВІКУ В УКРАЇНІ

  • O. V. Levchenko ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна
  • V. L. Smirnova ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна
  • A. O. Holyachenko ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна
Ключові слова: народжуваність, відтворення, вікові групи.

Анотація

Мета: вивчити та проаналізувати народжуваність дітей жінками дітородного віку.

Матеріали і методи. Використано дані галузевої статистики щодо народжуваності населення, дані соціологічного опитування жінок Хмельницької області.

Результати. Вивчення причин зниження народжуваності дітей в сучасних умовах показує, що цьому сприяють багато таких чинників, як зниження життєвого рівня населення, зумовлене соціально-економічною кризою, трудова еміграція жінок, державні виплати грошової допомоги при народженні дитини та субсидії, які далеко не компенсують витрати на дитину.

Висновки. Отримані результати підтвердили те, що при сприятливих соціально-економічних умовах жінки дітородного віку мали б 2,02 дитини пересічно на одну жінку, що відповідало б стаціонарному типу відтворення населення.

Посилання

Нoliachenko, A.A., & Shulhai, A.H. (2012). Aktualni problemy zdorovia ukrainskoi liudnosti [Actual problems of the health of the Ukrainian people]. Ternopil: Lileia [in Ukrainian].

Demohrafichni perspektyvy Ukrainy do 2026 roku [Demographic perspectives of Ukraine till 2026]. (1999). Kyiv [in Ukrainian].

Libanova, E.М., Makarova, O.V., & Pozniak, O.V. (1999). Demohrafichni perspektyvy Ukrainy: 2000–2075 roky [Demographic perspectives of Ukraine: 2000-2075 years]. Zainiatist ta rynok pratsi – Employment and Labor Market. Kyiv: RVPS of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine [in Ukrainian].

Kurilo, I. (2018). Rozhdayemost i roditelstvo v sotsialno-demograficheskom izmerenii [Fertility and parenthood in the socio-demographic dimension]. Kiev [in Russian].

Libanova, E. (2008). Prohnoz demohrafichnoho rozvytku Ukrainy na period do 2050 roku [The forecast of demographic development of Ukraine for the period up to 2050]. Svitohliad – Worldview, 3, 48-51 [in Ukrainian].

Pro demohrafichnyi prohnoz rozvytku Ukrainy do 2050 roku [On the demographic forecast of Ukraine's development by 2050]. Postanova № 313 vid 21. 11. 2007 Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy (NAN) – Regulation No. 313 of 21. 11. 2007 of the National Academy of Sciences of Ukraine (NAS) [in Ukrainian].

Shchorichna dopovid pro stan zdorovia naselennia, sanitarno-epidemiolohichnu sytuatsiiu ta rezultaty diialnosti systemy okhorony zdorovia Ukrainy [Annual report on the health status of the population, sanitary and epidemiological situation and the results of the health care system of Ukraine]. (2018). Kyiv [in Ukrainian].

Опубліковано
2018-09-27
Номер
Розділ
Проблеми демографічного розвитку