СТАН КОМОРБІДНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ХВОРИХ НА МОРБІДНЕ ОЖИРІННЯ

  • I. M. Todurov ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», м. Київ, Україна
  • O. V. Perekhrestenko ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», м. Київ, Україна
  • O. O. Kalashnikov ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», м. Київ, Україна
  • S. V. Kosyukhno ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», м. Київ, Україна
  • V. M. Yakimets ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», м. Київ, Україна
  • O. I. Plehutsa ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», м. Київ, Україна
  • O. A. Potapov ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», м. Київ, Україна
Ключові слова: морбідне ожиріння, коморбідна патологія.

Анотація

Мета: покращити результати лікування хворих на морбідне ожиріння шляхом оцінки частоти розвитку та особливостей супутньої патології.

Матеріали і методи. Проаналізовано результати передопераційного клініко-лабораторного та інструментального обстеження 205 хворих на морбідне ожиріння.

Результати. Супутні захворювання діагностовано у 203 (99 %) хворих на морбідне ожиріння, включених у дослідження. В структурі супутньої патології переважали захворювання серцево-судинної системи у 135 (65,8  %) хворих, порушення вуглеводного – в 135 (65,8 %) пацієнтів та ліпідного обміну – в 161 (78,5 %) хворого, що віддзеркалюють патогенетичну сутність метаболічного синдрому та суттєво підвищують ризик передчасної смерті. Захворювання дихальної системи діагностовано у 63 (30,7 %) хворих, системи травлення – у 130 (63,4 %) пацієнтів.

Висновки. Характерною особливістю хворих на морбідне ожиріння є висока частота, системність та, в більшості випадків, мультифокальність органних уражень, що вимагає системної реалізації мультидисциплінарного підходу для покращення результатів лікування означеної категорії пацієнтів.

Посилання

Ozhyrinnia – neinfektsiina pandemiia v sviti [Obesity – non-infectious pandemia in the world]. [Elektronnyi resurs]. – Retrieved from: http://www.who.int/gho/ncd/risk_factors/overweight/en/ – Nazva z ekranu.

Busetto, L., Dixon, J., & de Luca, M. (2014). Bariatric surgery in class I obesity: A position statementfrom the International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders (IFSO) Obes. Surg., 24, 487-519.

Lehnert, T., Sonntag, D., & Konnopka, A. (2013). Economic costs of overweight and obesity. Best Pract. Res. Clin. Endocrinol. Metab., 27 (2), 105-115.

Ng, M., Fleming, T., & Robinson, M. (2014). Global, regional, and national prevalence of overweight and obesity in children and adults during 1980-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. Lancet, 384, 766-781.

Kang, J.H. & Le, Q.A. (2017). Effectiveness of bariatric surgical procedures: A systematic review and network meta-analysis of randomized controlled trials. Medicine, 96 (46), 8632.

Rubio, M.A. (2014). Pharmacological treatment of obesity in Europe: waiting for the arrival of the white blackbird. Endocrinol. Nutr., 61 (10), 501-514.

Seidell, J.C. & Halberstadt J. (2015). The global burden of obesity and the challenges of prevention. Ann. Nutr. Metab., 66 (2), 7-12.

Cabrerizo-Garcna, L., Ramos-Levn, A., Moreno-Lopera, C., & RubioHerrera, M.A. (2013). Update on pharmacology of obesity: Benefits and risks. Nutr. Hosp., 28 (5), 121-127.

Yanovski, S.Z. & Yanovski, J.A. (2014). Long-term drug treatment for obesity: A systematic and clinical review. JAMA, 311, 74-86.

Опубліковано
2018-09-27
Номер
Розділ
Здоров'я населення: тенденції та прогнози