МІСЦЕ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я В СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ДО 2030 РОКУ (ЧАСТИНА 1)

Автор(и)

  • І. С. Миронюк ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна ГО «Всеукраїнська асоціація фахівців з громадського здоров’я», м. Івано-Франківськ, Україна
  • Г. О. Слабкий ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна ГО «Всеукраїнська асоціація фахівців з громадського здоров’я», м. Івано-Франківськ, Україна
  • В. Й. Білак-Лук’янчук ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна ГО «Всеукраїнська асоціація фахівців з громадського здоров’я», м. Івано-Франківськ, Україна
  • В. В. Лопіт ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна ГО «Всеукраїнська асоціація фахівців з громадського здоров’я», м. Івано-Франківськ, Україна
  • Л. М. Савчук ГО «Всеукраїнська асоціація фахівців з громадського здоров’я», м. Івано-Франківськ, Україна Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна
  • І. В. Рожкова Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.11603/1681-2786.2024.1.14624

Ключові слова:

Стратегія розвитку системи охорони здоров’я України до 2030 року, громадське здоров’я, роль і задачі, очікувані результати

Анотація

Мета: проаналізувати роль і задачі системи громадського здоров’я та очікувані результати, визначені Стратегією розвитку системи охорони здоров’я України до 2030 року. Залучити наукову спільноту до громадського обговорення Стратегії.

Матеріали і методи. Матеріали: інформаційні матеріали щодо медико-демографічної ситуації в країні та стану національної системи охорони здоров’я, законодавство України щодо розвитку системи громадського здоров’я та Стратегія розвитку системи охорони здоров’я України до 2030 року. Методи: бібліосемантичний, контент-аналізу, структурно-логічного аналізу.

Результати. У Стратегії розвитку системи охорони здоров’я України до 2030 року значне місце приділено системі громадського здоров’я. Так, усі стратегічні пріоритети, які визначено за п’ятьма тематичними напрямами, до системи громадського здоров’я мають пряме або опосередковане відношення. За кожною стратегічною ціллю визначено конкретні ключові завдання та очікувані результати, які оцінюються за визначеними індикаторами. Перед практичною системою громадського здоров’я країни стоїть задача щодо ефективного впровадження в країні вказаної Стратегії на всіх рівнях управління: від базового (територіальні громади) до загальнодержавного.

Висновки. Роль і задачі системи громадського здоров’я, визначені Стратегією розвитку системи охорони здоров’я України до 2030 року, є стратегічними та комплексними. Їх впровадження в практичну охорону здоров’я дозволить забезпечити зменшення показників смертності та захворюваності, а також покращити функціонування та участь громадян, що приводить до покращення здоров’я та добробуту населення країни.

Біографії авторів

І. С. Миронюк, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна ГО «Всеукраїнська асоціація фахівців з громадського здоров’я», м. Івано-Франківськ, Україна

доктор медичних наук, професор, проректор із наукової роботи Ужгородського національного університету, заступник голови правління громадської організації «Всеукраїнська асоціація фахівців з громадського здоров’я

Г. О. Слабкий, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна ГО «Всеукраїнська асоціація фахівців з громадського здоров’я», м. Івано-Франківськ, Україна

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри громадського здоров’я Ужгородського національного університету, член громадської організації «Всеукраїнська асоціація фахівців з громадського здоров’я»

В. Й. Білак-Лук’янчук, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна ГО «Всеукраїнська асоціація фахівців з громадського здоров’я», м. Івано-Франківськ, Україна

кандидатка медичних наук, доцентка, доцентка кафедри наук про здоров’я Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет»

В. В. Лопіт, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна ГО «Всеукраїнська асоціація фахівців з громадського здоров’я», м. Івано-Франківськ, Україна

аспірант кафедри наук про здоров’я Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет»

Л. М. Савчук, ГО «Всеукраїнська асоціація фахівців з громадського здоров’я», м. Івано-Франківськ, Україна Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна

докторка філософії з економіки, доцентка кафедри соціальної медицини та громадського здоровʼя Івано-Франківського національного медичного університету

І. В. Рожкова, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ, Україна

докторка наук з державного управління, професорка, професорка кафедри загальної і медичної психології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця

Посилання

Slabkyi, H.O., Myroniuk, I.S., Bilak-Lukianchuk, V.I., & Kostenko, S.K. (2023). Vidnoshennia vymushenykh pid chas viiny proty rosiiskoi ahresii pereselentsiv do osobystoho zdorovia [The attitude of IDPs forced during the war against Russian aggression to personal health]. Poltavski dni hromadskoho zdorovia – Poltava days of public health: Materials of the VII All-Ukrainian science and practice conf. from international participation. (pp. 121-123). Poltava [in Ukrainian].

Slabkyi, H.O., Rohach, I.M., Kachala, L.O., & Kachala, T.V. (2023). Vplyv viiny z rf na chynnyky povedinkovo-biolohichnoho kharakteru formuvannia hromadskoho zdorovia naselennia Ukrainy [The impact of the war with the Russian Federation on the factors of behavioral-and-biological nature of the formation of public health of the population of Ukraine]. Materialy 77-yi pidsumkovoi naukovoi konferentsii profesorsko-vykladatskoho skladu «UzhNU». Fakultet pisliadyplomnoi osvity ta douniversytetskoi pidhotovky – Materials of the 77th final science. conf. professor-teaching staff of “UzhNU”. Faculty of postgraduate education and pre-university training. (pp. 57-58). Uzhhorod [in Ukrainian].

Derzhavne pidpryiemstvo «Medychni zakupivli Ukrainy» [State Enterprise “Medical Procurement of Ukraine”]. Retrieved from: https://medzakupivli.com/uk/pro-mzu/pro-nas [in Ukrainian].

Kolehiia MOZ zatverdyla Stratehiiu rozvytku systemy okhorony zdorovia do 2030 roku [The Board of the Ministry of Health approved the Strategy for the Development of the Health Care System until 2030]. Retrieved from: https://yur-gazeta.com/golovna/kolegiya-moz-zatverdila-strategiyu-rozvitku-sistemi-ohoroni-zdorovya-do-2030-roku.html [in Ukrainian].

Myroniuk, I.S., Slabkyi, H.O., & Lopit, V.V. (2022). Vplyv viiny proty rosiiskoi ahresii na stan hromadskoho zdorovia naselennia rehionu viddalenoho vid zony aktyvnykh boiovykh dii [The impact of the war against Russian aggression on the public health of the population of a region remote from the zone of active hostilities]. Hromadske zdorovia v Ukraini: zdobutky ta vyklyky sohodennia – Public health in Ukraine: achievements and challenges today. V.M. Zhdan, I.A. Holovanova (Eds.). Poltava [in Ukrainian].

Myroniuk, I.S., Slabkyi, H.O., Shcherbinska, O.S., & Bilak-Lukianchuk, V.I. (2023). Naslidky viiny z rosiiskoiu federatsiieiu dlia hromadskoho zdorovia Ukrainy [Consequences of the war with the Russian Federation for the public health of Ukraine]. Ukraina. Zdorovia natsii – Ukraine. Nationʼs Health, 2, 100-105 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy Pro derzhavni finansovi harantii medychnoho obsluhovuvannia naselennia vid 19 zhovtnia 2017 r. № 2168-VIII [Law of Ukraine On State Financial Guarantees of Medical Care for the Population dated October 19 2017 No. 2168-VIII]. Retrieved from: https://zakon.help/zakonodavstvo-ukraini/2168-19 [in Ukrainian].

Postanova KMU Pro zabezpechennia dostupnosti likarskykh zasobiv vid 17 bereznia 2017 r. № 152 [CMU Resolution On ensuring the availability of medicines dated March 17, 2017 No. 152]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/369/2021#Text [in Ukrainian].

Ukaz Prezydenta Ukrainy Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 30 lypnia 2021 roku «Pro stan natsionalnoi systemy okhorony zdorovia ta nevidkladni zakhody shchodo zabezpechennia hromadian Ukrainy medychnoiu dopomohoiu» vid 18 serpnia 2021 r. № 369/2021 [Decree of the President of Ukraine On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of July 30, 2021 “On the state of the national health care system and urgent measures to provide citizens of Ukraine with medical care” dated August 18 2021 No. 369/2021]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/369/2021#Text [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy Pro systemu hromadskoho zdorovia vid 6 veresnia 2022 roku № 2573-IX [Law of Ukraine About the public health system dated September 6. 2022 No. 2573-IX]. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2573-20#Text [in Ukrainian].

Nakaz MOZ Ukrainy Pro utvorennia Derzhavnoi ustanovy «Tsentr hromadskoho zdorovia Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy» vid 18.09.2015 № 604 [Order of the Ministry of Health of Ukraine On the establishment of the State Institution “Public Health Center of the Ministry of Health of Ukraine” dated September 18, 2015 No. 604]. Retrieved from: https://www.phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/MOZ_nakaz_2015.09.18_604.pdf [in Ukrainian].

Postanova KMU Pro utvorennia Natsionalnoi sluzhby zdorovia Ukrainy vid 27 hrudnia 2017 roku № 1101 [Resolution of the CMU On the establishment of the National Health Service of Ukraine dated December 27. 2017 No. 1101]. Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-utvorennya-nacionalnoyi-sluzhbi-zdorovya-ukrayini [in Ukrainian].

PTSR ta zahostrennia khronichnykh khvorob: yak viina vplyne na zdorovia ukraintsiv [PTSD and exacerbation of chronic diseases: how the war will affect the health of Ukrainians]. Retrieved from: https://www.slovoidilo.ua/2022/11/01/infografika/suspilstvo/ptsr-ta-zahostrennya-xronichnyx-xvorob-yak-vijna-vplyne-zdorovya-ukrayincziv [in Ukrainian].

Rosiiany tsilespriamovano ruinuiut likarni v Ukraini [The Russians are purposefully destroying hospitals in Ukraine]. Retrieved from: https://socportal.info/ru/news/v-moz-nazvali-chislo-ubitykhvrachei-okkupantami/ [in Ukrainian].

Slabkyi, H.O., & Nimchuk, S.S. (2023). Vplyv viiny z rf na sotsialno-ekonomichni determinanty formuvannia hromadskoho zdorovia naselennia Ukrainy [The impact of the war with the Russian Federation on the socio-economic determinants of the formation of public health of the population of Ukraine]. The 4th International scientific and practical conference “Scientific research in the modern world”. (pp. 94-98). Perfect Publishing, Toronto, Canada [in Ukrainian].

Stratehiia rozvytku systemy okhorony zdorovia do 2030 roku. PROIeKT vid 23 liutoho 2022 roku. Finalizovanyi ta pohodzhenyi chlenamy Mizhsektoralnoi robochoi hrupy z pytan rozrobky Stratehii rozvytku systemy okhorony zdorovia do 2030 roku [Strategy for the development of the health care system until 2030. DRAFT dated February 23, 2022. Finalized and agreed by the members of the Intersectoral Working Group on the development of the Strategy for the Development of the Health Care System until 2030]. Retrieved from: https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F/UKR%20Health%20Strategy%20Feb%2024.2022.pdf [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-30

Як цитувати

Миронюк, І. С., Слабкий, Г. О., Білак-Лук’янчук, В. Й., Лопіт, В. В., Савчук, Л. М., & Рожкова, І. В. (2024). МІСЦЕ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я В СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ДО 2030 РОКУ (ЧАСТИНА 1). Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, (1), 39–48. https://doi.org/10.11603/1681-2786.2024.1.14624

Номер

Розділ

Організація медичної допомоги