МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

Автор(и)

  • Г. Г. Габор Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна
  • М. І. Марущак Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна
  • М. І. Москалик Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна
  • В. С. Габор ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», м. Бережани, Україна

DOI:

https://doi.org/10.11603/1681-2786.2024.1.14514

Ключові слова:

маркетинг, медичні послуги, форма власності, ринок

Анотація

Мета: стаття має на меті обґрунтування необхідності посилення застосування маркетингової діяльності в системі охорони здоров’я, розкриття ролі, особливостей і ефективного використання маркетингу медичних послуг.

Матеріали і методи. У процесі дослідження опрацьовані наукові публікації за останній період, що доступні у мережі “Internet”, акцентовано увагу на трансформаційних процесах у системі охорони здоров’я, що спрямовані на забезпечення громадянам України рівного доступу до якісних медичних послуг. Дослідження проведено з врахуванням методики та вимог економічного аналізу.

Результати. У статті розкрито сучасні підходи до менеджменту соціально-економічними процесами на основі використання маркетингу як основи філософії ведення бізнесу. Досліджено основні етапи маркетингової діяльності у сфері надання медичних послуг. Акцентовано увагу на особливостях медичної послуги як особливого товару в системі охорони здоров’я. Кваліфіковану послугу з медичного обслуговування можуть надавати спеціалісти, що мають не тільки фахову освіту, але й необхідні економічні знання.

Узагальнено матеріали наукової і навчальної літератури, а також публікацій із різних періодичних видань, присвячених питанням, що досліджуються. Використано ряд досліджень, що стосуються сучасних підходів і особливостей маркетингової діяльності в системі охорони здоров’я. Проведено аналіз існуючих проблем на ринку медичних послуг і порушено питання співпраці державного та приватного секторів медицини.

Висновки. Медичні послуги в Україні перебувають на стадії трансформації. Важливого значення набуває раціональне поєднання державної, приватної, комунальної та змішаної форм власності у медичній сфері, що дозволяє отримати реальні переваги забезпечення фінансової стабільності, координацію й чітке визначення обсягів і якості медичних послуг.

Біографії авторів

Г. Г. Габор, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

кандидатка медичних наук, доцентка закладу вищої освіти кафедри функціональної і лабораторної діагностики Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

М. І. Марущак, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

докторка медичних наук, професорка кафедри функціональної і лабораторної діагностики Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

М. І. Москалик, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

здобувачка вищої освіти 6 року навчання за спеціальністю 222 «Медицина» медичного факультету Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

В. С. Габор, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», м. Бережани, Україна

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»

Посилання

(2017). Bezpeka patsiientiv v Ukraini: stan i shliakhy yii pokrashchennia [Patient safety in Ukraine: state and ways to improve it]: Proceedings of the international scientific and practical conference. Kyiv: DP «NVTs «Priorytety» [in Ukrainian].

Bobrysheva, O.V. (2014). Efektyvnyi rozvytok ta funktsionuvannia rynku medychnykh posluh v umovakh hlobalizatsii ekonomiky ta intehratsiinykh protsesiv v okhoroni zdorovia [Effective development and functioning of the medical services market in the conditions of economic globalization and integration processes in health care]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Seriia «Ekonomika» – Bulletin of Dnipropetrovsk University. “Economy” series, 8-2, 12-18 [in Ukrainian].

Haponova, E.O. (2014). Osoblyvosti formuvannia rynku medychnykh posluh v Ukraini na suchasnomu etapi [Peculiarities of the formation of the medical services market in Ukraine at the current stage]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N. Karazina – Bulletin of Kharkiv National University named after V.N. Karazin,1, 144 [in Ukrainian].

Zbrozhek, S. (2021). Reforma systemy okhorony zdorovia yak pidgruntia dlia vporiadkuvannia orhanizatsii obihu ta dostupnosti likarskykh zasobiv dlia patsiientiv v umovakh pandemii COVID-19 [The reform of the health care system as a basis for streamlining the organization of circulation and availability of medicines for patients in the conditions of the COVID-19 pandemic]. Modern Pharmacy and Medicine, 1(2), 1-32 [in Ukrainian].

Al-Hakim, L., & Lu, W. (2017). The role of collaboration and technology diffusion on business performance. International Journal of Productivity and Performance Management, 66, 22-50. DOI 10.1108/IJPPM-08-2014-0122.

Andergassen, R., Nardini, F., & Ricottilli, М. (2017). Innovation diffusion, general purpose technologies and economic growth. Structural Change and Economic Dynamics, 40, 72-80. DOI 10.1016/j.strueco.2016.12.003.

Anderson, S., Rayburn, S.W., & Sierra, J.J. (2019). Future thinking: The role of marketing in healthcare. European Journal of Marketing, 53(8), 1521-1545.

Appiah-Adu, K., & Amoako, G.K. (2016). The execution of marketing strategies in a developing economy: A case study of selected market leaders. African Journal of Economic and Management Studies, 17, 9-29. DOI 10.1108/AJEMS-07-2014-005.

Balogun, B., & Ogunnaike, O.O. (2017). Healthcare organisations in a global marketplace: a systematic review of the literature on healthcare marketing. Journal of Marketing Management and Consumer Behavior, 1(5), 36-52.

Ben Ayed, M., & El Aoud, N. (2017). The patient empowerment: A promising concept in healthcare marketing. International Journal of Healthcare Management, 10(1), 42-48.

Gilligan C., & Lowe, R. (2016). Marketing and Health Care Organizations. CRC Press, Taylor & Francis Group.

Hirsch, L. (2017). The 8 Most Important Marketing Strategies for a Healthcare Practice. Hirsch health consulting, 22. Retrieved from: https://hirschhealthconsulting.com/8-important-marketing-strategies-healthcare-practice-part-1/.

Kotler, P., & Keller, K.L. (2016). Marketing Management. (15th Global ed.). London: Pearson Education.

Perreault, W.D. (2015). Essentials of Marketing: A Marketing Strategy Planning Approach. (4th ed.). New York: McGraw-Hill Education.

Pride, W.M., & Ferrell, О.С. (2015). Foundations of Marketing. (6th ed.). USA: Cengage Learning.

Purcarea, V.L. (2019). The impact of marketing strategies in healthcare systems. Journal of medicine and life, 12(2), 93-96. DOI 10.25122/jml-2019-1003.

Sreenivas, T., Srinivasarao, В., & Rao, U.S. (2013). An analysis on marketing mix in hospital. International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences, 2(4), 187-207.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-30

Як цитувати

Габор, Г. Г., Марущак, М. І., Москалик, М. І., & Габор, В. С. (2024). МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, (1), 69–74. https://doi.org/10.11603/1681-2786.2024.1.14514

Номер

Розділ

Економіка охорони здоров'я