КОНЦЕПТУАЛЬНА ФУНКЦІОНАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ РЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ КАРДІОЛОГІЇ НА ПРИНЦИПАХ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Автор(и)

  • А. В. Іванюк Київська обласна клінічна лікарня, м. Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.11603/1681-2786.2021.3.12625

Ключові слова:

фінансування медичної допомоги

Анотація

Мета: обґрунтувати концептуальну функціонально-організаційну модель регіонального центру кардіології (РЦК) на принципах державно-приватного партнерства (ДПП).

Матеріали і методи. У дослідженні використовували загальнонаукові методи аналізу, синтезу, узагальнення, моделювання, інтерпретації наукових даних, а також системний і структурно-функціональний підходи.

Результати. Для вирішення проблеми фінансування та розвитку найбільш витратної третинної високо­спеціалізованої кардіологічної допомоги населенню регіону був реалізований проект обґрунтування концептуальної функціонально-організаційної моделі РЦК на принципах ДПП, тобто об’єднання сил і засобів держави і бізнесу.

Модель РЦК розроблена як самоврядний, господарсько і юридично самостійний суб’єкт медичної діяльності, що забезпечує оптимальне поєднання державного регулювання і ринкового саморегулювання. Економічна ефективність розробленої моделі РЦК забезпечується за рахунок юридичної та господарської самостійності моделі, багатоканального фінансування та прибутковості комерційної діяльності.

Медична допомога у моделі РЦК представлена двома напрямками – медико-соціальним (безоплатним) та економічно рентабельним (платним), кожний з яких орієнтований на свого споживача послуг і в цілому забезпечує підтримку кардіологічного здоров’я усіх верств населення регіону.

Організаційна структура моделі РЦК на принципах ДПП інтегрує три центри: центр високоспеціалізованої стаціонарної допомоги, центр консультативної амбулаторно-поліклінічної екстреної і планово-консультативної допо­моги, центр організаційно методичної, інформаційно-аналітичної, інтеграційної та статистичної роботи, а також два блоки – адміністративно-господарський та допоміжних підрозділів.

Пацієнторієнтованість моделі забезпечує доступність високоспеціалізованої медичної допомоги для різних категорій населення.

Висновки. Потенціал моделі РЦК на принципах ДПП орієнтований на бізнес-процеси та інтегрування медичних послуг, забезпечує її економічну, медичну і соціальну ефективність та оптимальне функціонування у ринкових умовах. Реалізація моделі РЦК на практиці дасть змогу виконати її цільову функцію – задовольнити потреби населення регіону в доступних і якісних високотехнологічних кардіологічних послугах.

Біографія автора

А. В. Іванюк, Київська обласна клінічна лікарня, м. Київ, Україна

кандидат медичних наук, завідувач Центру кардіохірургії Київської обласної клінічної лікарні

Посилання

Adzhienko, V.L. & Kosinova, M.M. (2017). Stratehichnyy analiz instytutu derzhavno-pryvatnoho partnerstva v sferi okhorony zdorovya [Strategic analysis of the institute of public-private partnership in the field of health care]. Farmatsiya i farmakolohiya – Pharmacy and Pharmacology, 5(4), 380-400 [in Russian].

Borshch, V.I. (2019). Derzhavno-pryvatne partnerstvo yak zaporuka innovatsiynoho rozvytku natsyonalnoi haluzi okhorony zdorovya [Public-private partnership as a guarantee of innovative development of the national health care sector]. Visnyk ZhDTU – Bulletin of ZhSTU, 2 (88), 156-162 [in Ukrainian].

Vakhitov, R.N. (2017). Mekhanizm derzhavno-pryvatnoho partnerstva ta yoho rol u rozvytku rehionu [The mechanism of public-private partnership and its role in the development of the region]. Retrieved from: http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2017/2/economics/vakhitov.pdf [in Russian].

Vovk, S.M. (2016). Institutsiyni definitsiyi rozuminnya derzhavno-pryvatnoho partnerstva v medytsyni [Institutional definitions of understanding public-private partnership in medicine]. Derzhava ta rehiony. Seriya: Derzhavne upravlinnya – State and regions. Series: Public Administration, 3 (55), 23-27 [in Ukrainian].

Vovk, S.M. (2019). Mekhanizmy derzhavnoho upravlinnya systemnymy zminami u sferi okhorony zdorov’ya [Mechanisms for public management of systemic changes in health care]. Doctor’s thesis. Mariupol [in Ukrainian].

Holovanova, I.A. & Krasnova, O.I. (2016). Znachennya privatnoyi medytsyny v systeme okhorony zdorovya Ukrayiny [The value of private medicine in the health care system of Ukraine]. Ekonomika i pravo okhorony zdorovya – Economics and Law of Health Care, 1 (3), 22-24 [in Ukrainian].

(2017). Zakon Ukrayiny vid 06.04.2017 № 2002 VIII «Pro vnesennya zmin do deyaky zakonodavcho aktiv Ukrayiny otnosytelno udoskonalennya zakonodavstva po voprosam diyalnosti zakladiv okhorony zdoroya». [Law of Ukraine dated 06.04.2017 No.2002-VIII “On amendments to certain legislative acts of Ukraine concerning the improvement of legislation on the activities of health care institutions”]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2002-19#Text [in Ukrainian].

(2015). Zakon Ukrayiny vid 24.11.2015 № 817-VIII «Pro vnesennya zmin do deyaky zakoniv Ukrayiny vidnosno usunennya rehulyatornykh baryeriv dlya rozvytku derzhavno-pryvatnoho partnerstva ta stymulyuvannya investytsiy v Ukrayini» [Law of Ukraine of 24.11.2015 No. 817-VIII “On amendments to certain laws of Ukraine on elimination of regulatory barriers to the development of public-private partnerships and stimulation of investments in Ukraine”]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/817-19.#Text [in Ukrainian].

(2012). Zakon Ukrayiny pro derzhavno-chastnoe partnerstvo Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (VVR), 2010, № 40, st.524. Iz zminami, vnesenymy sohlasno iz Zakonamy VVR N 5007-VI (5007-17) vid 21.06.2012, 16.10.2012 [Law of Ukraine On Public-Private Partnership News Verkhovna Rada of Ukraine (NVR), 2010, No. 40, p.524.]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17#Text [in Ukrainian].

Kredisov, A.I. & Bilous, A.A. (2016). Derzhavno - pryvatne partnerstvo: svitovyy dosvid i yoho vykorystannya v Ukrayini [Public-private partnership: world experience and its use in Ukraine]. Ekonomika Ukrayiny – Economy of Ukraine, 2 (643), 5-15 [in Ukrainian].

Krutiy, O.M. & Radchenko, O.V. (2018). Osnovy partnerskoyi vzayemodiyi derzhavy y pryvatnoho sektora [Fundamentals of partnership relations between the state and the private sector]. Teoriya ta praktyka derzhavnoho upravlinnya – Theory and Practice of Sovereign Government, 3 (50), 73-83 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-23

Як цитувати

Іванюк, А. В. (2021). КОНЦЕПТУАЛЬНА ФУНКЦІОНАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ РЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ КАРДІОЛОГІЇ НА ПРИНЦИПАХ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, (3), 42–46. https://doi.org/10.11603/1681-2786.2021.3.12625

Номер

Розділ

Організація медичної допомоги