ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ЗАМОВНИКА МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ КЕРІВНИКАМИ ЗАКЛАДІВ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Автор(и)

  • В. М. Лехан Дніпровський державний медичний університет, м. Дніпро, Україна
  • К. О. Надутий Громадська організація «Українська медична експертна спільнота», м. Буча, Україна
  • Л. О. Гриценко Дніпровський державний медичний університет, м. Дніпро, Україна

DOI:

https://doi.org/10.11603/1681-2786.2021.3.12624

Ключові слова:

первинна медична допомога, програма медичних гарантій, замовник медичних послуг, постачальники медичних послуг

Анотація

Мета: оцінка керівниками закладів первинної медичної допомоги (ПМД) стосунків між замовником і постачальниками медичних послуг за умов запровадження в Україні програми медичних гарантій (ПМГ) та виявлення характеристик діяльності замовника, які потребують удосконалення з точки зору постачальників послуг ПМД.

Матеріали і методи. Дослідження проведено у два етапи: фокус інтерв’ювання керівників закладів ПМД з високим рівнем компетентності для визначення набору характеристик діяльності замовника медичних послуг; опитування за нашою анкетою, складеною за результатами першого етапу дослідження, 100 керівників закладів ПМД. Статистичний аналіз, що включав методи описової та аналітичної статистики, здійснено за допомогою STATISTICA 6.1.

Результати. Виділено 11 параметрів, які характеризують діяльність замовника медичних послуг у системі ПМД разом із загальною оцінкою його функціонування. Із загального числа опитаних негативно або скоріше негативно оцінили: збалансованість стосунків із замовником – 70 %, порядок формування замовником вимог до постачальників – 70 %, реагування замовника на зміну потреб у послугах ПМД – 21 %, обґрунтованість тарифу для фінансування послуг ПМД – 96 %, фінансову забезпеченість введення нових вимог до надавачів – 91 %, цілеспрямованість політики щодо формування ПМГ – 67 %, ефективність ПМГ – 50 %, дієвість економічних стимулів ПМГ – 84 %, узгодженість намірів і дій, що потребують інвестицій, між замовником та надавачем послуг – 60 %, характеристику електронної системи охорони здоров’я – 52 %. У цілому діяльність замовника медичних послуг 72 % оцінили скоріше позитивно, ніж негативно, 28 % – скоріше негативно, ніж позитивно.

Висновки. Дослідження показало існування складнощів формування стосунків між замовником і поста­чальниками послуг ПМД при реалізації реформи фінансування системи охорони здоров’я. Встановлено, що серед характеристик діяльності замовника постачальників найбільше турбують недоліки економічної обґрун­тованості та прогалини політичної урегульованості цих взаємовідносин.

Біографії авторів

В. М. Лехан, Дніпровський державний медичний університет, м. Дніпро, Україна

доктор медичних наук, професор, професор кафедри соціальної медицини, громадського здоров’я та управління охороною здоров’я Дніпровського державного медичного університету

К. О. Надутий, Громадська організація «Українська медична експертна спільнота», м. Буча, Україна

член координаційної ради Громадської організації «Українська медична експертна спільнота»

Л. О. Гриценко, Дніпровський державний медичний університет, м. Дніпро, Україна

викладач кафедри соціальної медицини, громадського здоров’я та управління охороною здоров’я Дніпровського державного медичного університету

Посилання

(2017). Poiasniuvalna zapyska do proektu Zakonu pro derzhavni finansovi harantii nadannia medychnykh posluh ta likarskykh zasobiv. [Explanatory note to the draft Law on State Financial Guarantees for the Provision of Medical Services and Medicines]. Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=6327&skl=9 [in Ukrainian].

(2017). Zakon Ukrayiny Pro derzhavni finansovi harantii medychnoho obsluhovuvannia naselennia vid 19 zhovtnia 2017 roku № 2168-VIII. [Law of Ukraine About the state financial guarantees of medical service of the population of Oktober 19, 2017 No. 2168-VIII]. zakon.rada.gov.ua Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19#Text [in Ukrainian].

(2016). Rozporiadzhennia KMU vid 30 lystopada 2016 r. № 1013-r. «Pro skhvalennia Kontseptsii reformy finansuvannia systemy okhorony zdorovia» [Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of November 30, 2016 No. 1013-r. About the approval of the Concept of health care financing reform]. zakon.rada.gov.ua Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1013-2016-%D1%80#Text [in Ukrainian].

(2016). Assessing health services delivery performance with hospitalizations for ambulatory care sensitive conditions Copenhagen. World Health Organization. WHO Regional Offce for Europe.

(2018). Ensuring collaboration between primary health care and public health services. World Health Organization. WHO Regional Office for Europe Copenhagen.

Lekhan, V.N., Kriachkova, L.V., Doroshenko, O.О., & Gritsenko, L.O. (2020). Estimates of potentially preventable hospitalizations for ambulatory care sensitive conditions in Ukraine. Medicni perspektivi, 25(4), 189-198. Doi: https://doi.org/10.26641/2307-0404.2020.4.221711

(2021). Primary health care. World Health Organization. www.who.int Retrieved from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/primary-health-care

(2019). Report of the Global Conference on Primary Health Care: From Alma-Ata towards Universal Health Coverage and the Sustainable Development Goals. World Health Organization. Geneva: WHO.

(2016). Strengthening people-centred health systems: a European framework for action on integrated health service delivery. WHO Regional Office for Europe. Copenhagen.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-23

Як цитувати

Лехан, В. М., Надутий, К. О., & Гриценко, Л. О. (2021). ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ЗАМОВНИКА МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ КЕРІВНИКАМИ ЗАКЛАДІВ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, (3), 36–41. https://doi.org/10.11603/1681-2786.2021.3.12624

Номер

Розділ

Організація медичної допомоги