РОЛЬ ПЕРВИННОЇ ЛАНКИ В НАДАННІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ ПАЛІАТИВНОЇ ТА ХОСПІСНОЇ ДОПОМОГИ ПАЦІЄНТАМ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ

  • S. S. Riabokon Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна
  • M. O. Riabokon Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна
  • N. Ye. Romanjuk Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна
  • L. M. Romanjuk Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна
  • L. M. Migenko Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна
  • B. O. Migenko Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна
Ключові слова: паліативна і хоспісна допомога, первинна медична допомога, лікар загальної практики – сімейний лікар

Анотація

Мета: провести медико-соціальний аналіз і визначити організаційні аспекти сучасного стану та пріо­ритетні напрямки розвитку системи паліативної та хоспісної допомоги (ПХД) на Тернопільщині за умов реформування системи охорони здоров’я України.

Матеріали і методи. Для досягнення поставленої мети у роботі використано загальнонаукові методи аналізу, синтезу та узагальнення.

Результати. Несприятлива медико-демографічна ситуація в Україні вимагає обґрунтування, створення і розвитку доступної, якісної та ефективної системи ПХД, що потребує залучення до надання паліативної та хоспісної допомоги медичних працівників закладів охорони здоров’я (ЗОЗ) первинної медичної допомоги і спеціалізованих ЗОЗ, координації роботи закладів та установ, підпорядкованих різним міністерствам та відомствам, різних форм власності.

На сьогодні в Тернопільській області продовжуються реформи медичної галузі з метою наближення доступ­ності та покращення якості обслуговування населення, розширення спектра надання медичних
послуг пацієнтам, які потребують паліативної та хоспісної допомоги шляхом залучення лікарів загальної практики – сімейної медицини до надання амбулаторної паліативної допомоги пацієнтам, у тому числі вдома.

Висновки. Медико-соціальний аналіз демографічних показників, захворюваності і смертності свідчить про швидке скорочення чисельності та постаріння населення, високий рівень смертності від злоякісних новоутворень і тяжких ускладнень хронічних неінфекційних захворювань, що визначають високу потребу населення у ПХД. На основі оцінки розвитку паліативної та хоспісної допомоги та відповідності її світовим стандартам розуміємо, що система потребує подальшого розвитку.

Біографії авторів

S. S. Riabokon, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

кандидат медичних наук, асистент кафедри первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики – сімейної медицини Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

M. O. Riabokon, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

студентка VI курсу медичного факультету Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

N. Ye. Romanjuk, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

кандидат медичних наук, доцент кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

L. M. Romanjuk, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

кандидат медичних наук, доцент кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

L. M. Migenko, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

кандидат медичних наук, асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

B. O. Migenko, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

кандидат медичних наук, доцент кафедри первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики – сімейної медицини Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

Посилання

Voronenko, Yu.V., Hubskyi, Yu.I., & Tsarenko, A.V. (2014). Stvorennia systemy paliatyvnoi ta khospisnoi dopomohy v umovakh reformuvannia okhorony zdorovia v Ukraini: medychni ta sotsialni aspekty [Creation of a system of palliative and hospice care in the conditions of health care reform in Ukraine: medical and social aspects]. Nauka i praktyka. Mizhvidomchyi medychnyi zhurnal – Science and practice. Interagency Medical Journal, 1 (2), 63-75 [in Ukrainian].

Voronenko, Yu.V., & Hubskyi, Yu.I. (Ed.) (2013). Paliatyvna dopomoha yak intehralna skladova rozvytku ta reformuvannia systemy okhorony zdorovia v Ukraini [Palliative care as an integral component of development and reform of the health care system in Ukraine]. Materials of the II All-Ukrainian Sci.-Pract. Conference: Aktualni pytannia nadannia paliatyvnoi ta khospisnoi dopomohy v Ukraini. Medyko-yurydychni ta farmatsevtychni aspekty – Actual Issues of Palliative Care and Hospice Care in Ukraine. Medico-Legal and Pharmaceutical Aspects. Kyiv: Talkom [in Ukrainian].

Hoyda, N.H., Hubskyi, Yu.I., & Tsarenko, A.V. (2015). Sotsialno-medychni aspekty rozvytku paliatyvnoi ta khospisnoi dopomohy v Ukraini v umovakh reformuvannia systemy okhorony zdorovia [Socio-medical aspects of the development of palliative and hospice care in Ukraine in the conditions of reforming the health care system]. Reabilitatsiia ta paliatyvna medytsyna – Rehabilitation and Palliative Medicine, 2 (2), 23-30 [in Ukrainian].

Voronenko, Yu.V., & Hubskyi, Yu.I. (Ed.) (2015). Paliatyvna medychna dopomoha v Ukraini: sotsialni, medyko-pravovi ta kliniko-farmatsevtychni aspekty [Palliative care in Ukraine: social, medical, legal and clinical-pharmaceutical aspects]. Materials of the II All-Ukrainian Sci.-Pract. Conference: Aktualni pytannia nadannia paliatyvnoi ta khospisnoi dopomohy v Ukraini. Medyko-yurydychni ta farmatsevtychni aspekty – Actual Issues of Palliative Care and Hospice Care in Ukraine. Medico-legal and Pharmaceutical Aspects. Kyiv: Talkom [in Ukrainian].

Derzhavnyi komitet statystyky Ukrainy [State Statistics Committee of Ukraine]. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Dryzhak, V.I., Zhulkevych, I.V., & Leskiv, I.M. (2013). Stan diahnostyky ta likuvannia pervynnoho raku pechinky [State of diagnosis and treatment of primary liver cancer]. Visnyk naukovykh doslidzhen – Bulletin of Scientific Research, 2, 72-73 [in Ukrainian].

Kniazevych, V.M. (2015). Perspektyvy rozvytku paliatyvnoi dopomohy v Ukraini [Prospects for the development of palliative care in Ukraine]. Reabilitatsiia ta paliatyvna medytsyna – Rehabilitation and Palliative Medicine, 2, 131-134 [in Ukrainian].

Voronenko, Yu.V., Knyazevych, V.M., Zavoloka, O.V., Hubskyi, Yu.I., & Moiseyenko, R.O. (2016). Sotsialno-medychni aspekty rozvytku paliatyvnoi ta khospisnoi dopomohy v Ukraini [Socio-medical aspects of the development of palliative and hospice care in Ukraine]. Collection: Shchorichna dopovid pro stan zdorovia naselennia, sanitarno-epidemichnu sytuatsiiu ta rezultaty diialnosti systemy okhorony zdorovia Ukrainy. 2015 rik. – Annual report on the state of health of the population, the sanitary-epidemic situation and the results of the activity of the health care system of Ukraine. 2015]. Shafranskyi, V.V. (Eds.). MOZ Ukrainy; “DU UISD MOZ Ukrainy”. Kyiv [in Ukrainian].

Tsarenko, A.V., Hoyda, N.H., & Hubskyi, Yu.I. (2019). Obhruntuvannia kontseptualnoi modeli systemy paliatyvnoi i khospisnoi dopomohy naselenniu na rivni pervynnoi medychnoi dopomohy [The substantiation of the conceptual model of the system of palliative and hospice care to the population at the level of primary medical care]. Zdorovia suspilstva – Health of the Society, 2, 49-57 [in Ukrainian].

Chaikovska, V.V., Vyalykh, T.I., & Tsarenko, A.V. (2018). Metodolohichni zasady provedennia kursu “Osnovy dovhotryvaloho i paliatyvnoho dohliadu za khvorymy ta vnutrishno peremishchenymy osobamy litnoho viku” (na dopomohu navchalnym zakladam II–IV rivnia akredytatsii) [Methodological principles of conducting the course “Fundamentals of long-term and palliative care for patients and internally displaced persons of elderly age” (to help educational institutions of the II-IV level of accreditation)]. Reabilitatsiia ta paliatyvna medytsyna – Rehabilitation and Palliative Medicine,1 (7), 36-46 [in Ukrainian].

Chepelevska, L.A., & Rudnytskyi, O.P. (2017). Analiz demohrafichnoi sytuatsii v Ukraini. Shchorichna dopovid pro stan zdorovia naselennia, sanitarno-epidemichnu sytuatsiiu ta rezultaty diialnosti systemy okhorony zdorovia Ukrainy. 2016 rik [Analysis of the Demographic Situation in Ukraine. Annual Report on the State of Health of the Population, Sanitary-Epidemic Situation and Results of the Health Care System of Ukraine. 2016]. MOZ Ukrainy, DU “UISD MOZ Ukrainy”. Kyiv [in Ukrainian].

Chepelevska, L.A. (2018). Tendentsii medyko-demohrafichnykh pokaznykiv Ukrainy v XXI stolitti [Trends of medical and demographic indicators of Ukraine in the XXI century]. Ukraina. Zdorovia natsii – Ukraine. The Nation’s Health, 1 (47), 48-52 [in Ukrainian].

Shekera, O.H., Tsarenko, A.V., & Hubskyi, Yu.I. (2014). Model zaluchennia likariv zahalnoi praktyky-simeinykh likariv do nadannia paliatyvnoi dopomohy patsiientam vdoma [Model of involvement of general practitioners-family doctors in palliative care at home]. Zdorovia suspilstva – Health of the Society, 3, 1-2, 29-35 [in Ukrainian].

(2017). Shchorichna dopovid pro stan zdorovia naselennya, sanitarno-epidemichnu sytuatsiiu ta rezultaty diialnosti systemy okhorony zdorovia v Ukraini 2017 r. [Annual Report on the State of Health of the Population, Sanitary and Epidemic Situation and the Results of the Health Care System in Ukraine 2017]. MOZ Ukrainy; DU “UISD MOZ Ukrainy”. Kyiv, [in Ukrainian].

(2018). Shchorichna dopovid pro stan zdorovia naselennia, sanitarno-epidemichnu sytuatsiiu ta rezultaty diialnosti systemy okhorony zdorovia Ukrainy. 2017 rik [Annual report on the state of health of the population, the sanitary-epidemic situation and the results of activity of the health care system of Ukraine. 2017]. MOZ Ukrainy, DU “UISD MOZ Ukrainy”. Kyiv: “Medinform” [in Ukrainian].

WHO. (2016). Planning and implementing palliative care services: a guide for programme managers. World Health Organization.

Connor, S.R., & Bermedo, M.C.S. (Eds.). WPCA and WHO. (2014). Global Atlas of Palliative Care at the End of Life. World Health Organization.

ЕАРС. (2010). White Paper on standards and norms for hospice and palliative care in Europe: Part 1. Recommendations from the European Association for Palliative Care. European Journal оf Palliative Care, 17 (1), 22-33.

Council of Europe. (2004). Rekomendatsii Rec (2003) 24 Komiteta Ministrov Soveta Yevropy k gosudarstvam-chlenam po organizatsii palliativnogo ukhoda (12 no 2003 g.) [Recommendations Rec (2003) 24 of the Committee of Ministers of the Council of Europe to member states on the organization of palliative care (November 12, 2003)]. [in Russian].

Опубліковано
2020-03-17
Як цитувати
Riabokon, S. S., Riabokon, M. O., Romanjuk, N. Y., Romanjuk, L. M., Migenko, L. M., & Migenko, B. O. (2020). РОЛЬ ПЕРВИННОЇ ЛАНКИ В НАДАННІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ ПАЛІАТИВНОЇ ТА ХОСПІСНОЇ ДОПОМОГИ ПАЦІЄНТАМ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, (4), 24-29. https://doi.org/10.11603/1681-2786.2019.4.10944
Номер
Розділ
Організація медичної допомоги