СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ БОРОТЬБИ З НЕБЕЗПЕЧНИМ ТА ШКІДЛИВИМ ВЖИВАННЯМ АЛКОГОЛЮ В ДОКУМЕНТАХ ВСЕСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

  • T. S. Gruzieva Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ, Україна
  • V. B. Zamkevich Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ, Україна
Ключові слова: алкогольні напої, вживання, захворюваність, смертність, профілактика, стратегії, політика, регулювання

Анотація

Мета: дослідити сучасні стратегії та підходи до профілактики вживання алкоголю і зменшення шкоди, пов’язаної з цим чинником ризику, в стратегічних документах Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Матеріали і методи. При виконанні дослідження використано бібліографічний та інформаційно-аналітичний методи. Науковою базою є інформаційні, стратегічні, програмні та робочі документи ВООЗ та Європейського регіонального бюро (ЄРБ) ВООЗ.

Результати. Аналіз стратегічних і програмних документів ВООЗ, ЄРБ ВООЗ, ООН, ЄС засвідчив пріоритетність питань профілактики та скорочення нездорового вживання алкоголю в рамках боротьби з неінфекційними захворюваннями та зміцнення здоров’я населення. Глобальний план дій щодо неінфекційних захворювань, Глобальна стратегія скорочення шкідливого вживання алкоголю висвітлюють перспективні напрями запобігання нездоровій алкогольній поведінці та зменшення поширеності цього чинника ризику з використанням популяційних, групових та індивідуальних підходів, економічних, правових, інформаційних, медичних та інших важелів. Регіональні європейські документи, насамперед Європейський план дій зі скорочення шкідливого вживання алкоголю на 2012–2020 рр., представляють комплекс дієвих заходів, що стосуються впровадження заходів маркетингової та цінової політики, підвищення обізнаності громадян, боротьби з водінням у нетверезому стані, лідерства і прихильності, скорочення негативних наслідків вживання алкоголю та алкогольної інтоксикації в рамках сектору охорони здоров’я, зменшення доступності алкогольних напоїв, скорочення вживання, виробленої незаконно алкогольної продукції або неорганізованим сектором, моніторингу та епідеміологічного нагляду.

Висновки. Визначені перспективні напрями, стратегії та заходи протидії нездоровому вживанню алкоголю, які окреслено міжнародними та регіональними документами в охороні здоров’я, є основою для обґрунтування і розробки концептуальних засад та конкретних планів дій з профілактики і боротьби з негативними наслідками вживання алкоголю населенням з урахуванням національного контексту.

Біографії авторів

T. S. Gruzieva, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ, Україна

Грузєва Тетяна Степанівна д-р мед. н., професор,завідувач кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця, тел. (044) 2360122

V. B. Zamkevich, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ, Україна

Замкевич Вікторія Богданівна к. мед. н., доцент кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця, тел. (044) 2360122

Посилання

Gruzieva, T.S., Dufinets, V.A., Zamkevych, V.B., Rynda, F.F., & Kruchanytsia, V.V. (2016). Medyko-sotsialni aspekty vzhyvannia alkoholiu naselenniam ta stratehii protydii [Medical and social aspects of alcohol consumption by the population and counteraction strategies]. Shchorichna dopovid pro stan zdorovia naselennia, sanitarno-epidemichnu sytuatsiiu ta rezultaty diialnosti systemy okhorony zdorovia Ukrainy. 2015 rik – Annual Report on the State of Health of the Population, the Sanitary-epidemic Situation and the Results of Activity of the Health Care System of Ukraine. 2015. MOZ Ukrainy, DU "UISD MOZ Ukrainy". Kyiv, (pp. 118-127) [in Ukrainian].

Action Plan for implementation of the European Strategy for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases 2012−2016. (2012). Copenhagen,WHO Regional Office for Europe.

Declaration on young people and alcohol. (2001). Copenhagen, WHO Regional Office for Europe.

European action plan to reduce the harmful use of alcohol 2012–2020. (2012). Copenhagen, WHO Regional Office for Europe.

European Alcohol Action Plan. (1993). Copenhagen, WHO Regional Office for Europe.

European Alcohol Action Plan, 2000-2005. (2000). Copenhagen, WHO Regional Office for Europe.

Fact sheet on SDGs – Noncommunicable diseases (SDG target 3.4). (2017). Copenhagen: WHO Regional Office for Europe. Retrieved from: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/350278/Fact-sheet-SDG-NCD-FINAL-25-10-17.pdf?ua=1

Framework for alcohol policy in the WHO European Region Retrieved from: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/79396/E88335.pdf?ua=1

Global Information System on Alcohol and Health (GISAH): levels of consumption [online database]. (2018). Geneva: World Health Organization; Retrieved from: http://www.who.int/gho/alcohol/consumption_levels/en/

Global status report on alcohol and health 2018. Geneva: World Health Organization Retrieved from: http://apps.who.int/iris/bitstream/hand le/10665/274603/9789241565639-eng.pdf?ua=1.

Global status report on noncommunicable diseases 2014 "Attaining the nine global noncommunicable diseases targets; a shared responsibility". (2014). Geneva: WHO.

Global status report on noncommunicable diseases, 2010. (2011). Geneva: WHO.

Global strategy to reduce the harmful use of alcohol. (2010). Geneva: WHO.

Gruzieva, T.S., Dufinets, V.А., & Zamkevych, V.B. (2016). Harmful alcohol consumption: prevalence, trends, health burden, reduction strategy. Wiadomości Lekarskie, 2(LXIХ), 183-189.

Gruzieva, T.S., Dufinets, V.А., & Zamkevych, V.B. (2016). Peculiarities and tendencies of harmful alcohol consumption in Ukraine and European countries World Health Organization. Cyril-Methodius Days of the Social Services. Proceedings of the international expert-scientific conference. Stančiak, J., Dončevova, S., Dudžakova, A., Slovak, P. (Eds.). Budapest: Heraldika Kiado.

Healthy, prosperous lives for all: the European Health Equity Status Report. (2019). Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.

Kevin D. Shield, Margaret Rylett, & Jürgen Rehm. (2014). Public health successes and missed opportunities Trends in alcohol consumption and attributable mortality in the WHO European Region, 1990–2014. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.

Alwan, A., Maclean, D.R., Riley, L.M., d’Espaignet, E.T., Mathers, C.D., Stevens, G.A., & Bettcher, D. (2010). Monitoring and surveillance of chronic noncommunicable diseases: progress and capacity inhigh-burden countries. The Lancet, 376, 1861-1868.

(2017). Noncommunicable diseases progress monitor 2017. Geneva: WHO.

Prevention and control of noncommunicable diseases in the European Region: a progress report. (2014). Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.

Status report on alcohol consumption, harm and policy responses in 30 European countries, 2018. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; in press.

Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development Retrieved from: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

WHO Expert Committee on Problems Related to Alcohol Consumption. (2006). Geneva: World Health Organization.

WHO launches SAFER alcohol control initiative to prevent and reduce alcohol-related death and disability. (2019). Geneva: WHO. Retrieved from: https://www.who.int/news-room/detail/28-09-2018-who-launches-safer-alcohol-control-initiative-to-prevent-and-reduce-alcohol-related-death-and-disability

World Health Statistics 2017: Monitoring health for the SDGs. (2018). Geneva: WHO. Retrieved from: https://www.who.int/gho/publications/world _health_statistics/2017/en/.

Опубліковано
2019-11-18
Як цитувати
Gruzieva, T. S., & Zamkevich, V. B. (2019). СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ БОРОТЬБИ З НЕБЕЗПЕЧНИМ ТА ШКІДЛИВИМ ВЖИВАННЯМ АЛКОГОЛЮ В ДОКУМЕНТАХ ВСЕСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я . Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, (3), 124-133. https://doi.org/10.11603/1681-2786.2019.3.10603
Номер
Розділ
Міжнародний досвід