СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ПІДГОТОВЦІ БАКАЛАВРІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВʼЯ» З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ГІГІЄНИ ХАРЧУВАННЯ» В СУМСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

  • V. V. Kasyanchuk Медичний інститут Сумського державного університету, м. Суми, Україна
  • O. M. Bergilevich Медичний інститут Сумського державного університету, м. Суми, Україна
  • O. Y. Smiyanova Медичний інститут Сумського державного університету, м. Суми, Україна
Ключові слова: громадське здоров’я, бакалаври, удосконалення навчання з гігієни харчування, продовольча безпека

Анотація

Мета: провести аналіз існуючої інформації в наукових виданнях щодо фахової підготовки бакалаврів за спеціальністю «Громадське здоров’я» з дисципліни «Основи гігієни харчування» для підтвердження актуальності питання та вдосконалення навчального процесу.

Матеріали і методи. Використано бібліографічний, соціологічний та аналітичний методи.

Результати. Дисципліна «Основи гігієни харчування», яку традиційно викладають у медичних закладах, потребує вдосконалення з урахуванням сучасних світових тенденцій. Це пов’язано з тим, що суспільство сьогодні стикається з більш складною ситуацією у харчуванні населення, ніж у ХХ столітті, коли основні зусилля були спрямовані на збільшення виробництва та якість продуктів. Але на сьогодні відбувається кардинальне переосмислення попередніх тенденцій щодо спрямування їх на комплекс заходів, які включають: запобігання захворюванням, пов’язаним із недостатнім або надмірним споживанням їжі; врахування усього ланцюга виробництва харчових продуктів «від поля до столу»; вирішення екологічних проблем; сприяння сталості середовища та життєдіяльності населення. Промислові викиди харчових виробництв та аграрного сектору вважають одними із основних екологічно шкідливих чинників, вони забруднюють воду, ґрунт, повітря та є суттєвим джерелом викидів вуглекислого газу в атмосферу. Все це негативно впливає на здоров’я населення. Харчові системи повинні діяти протягом усього ланцюга «від поля до столу» з екологічними обмеженнями, щоб зменшити негативний вплив на здоров’я населення та на екологію біосфери. Вирішувати ці питання потрібно у міждисциплінарному та міжсекторальному контексті. Важливо, щоб сучасна підготовка бакалаврів за спеціальністю «Громадське здоров’я» ґрунтувалась на вдосконаленій дисципліні «Основи гігієни харчування» з формуванням комплексних знань щодо гігієни харчування, екології, стійкості харчової системи та безпечності харчових продуктів вздовж усього харчового ланцюга.

Висновки. Підготовку бакалаврів за спеціальністю «Громадське здоров’я» у Сумському державному університеті з дисципліни «Основи гігієни харчування» удосконалено з урахуванням міжнародного досвіду в цій галузі. Розроблено навчальну програму з цієї дисципліни на міждисциплінарній основі шляхом інтеграції екологічних та інших суміжних наук із науками про харчування.

Біографії авторів

V. V. Kasyanchuk, Медичний інститут Сумського державного університету, м. Суми, Україна

Касянчук Вікторія Вікторівна – доктор ветеринарних наук, професор кафедри громадського здоров’я Медичного інституту Сумського державного університету.

O. M. Bergilevich, Медичний інститут Сумського державного університету, м. Суми, Україна

Бергілевич Олександра Миколаївна – доктор ветеринарних наук, професор кафедри громадського здоров’я Медичного інституту Сумського державного університету.  

O. Y. Smiyanova, Медичний інститут Сумського державного університету, м. Суми, Україна

Сміянова Ольга Іванівна – старший викладач кафедри громадського здоров’я Медичного інституту Сумського державного університету

Посилання

Aktar, M.W., Sengupta, D., & Chowdhury, A. (2009). Impact of pesticides use in agriculture: their benefits and hazards. Interdiscip. Toxicol., 2 (1), 1-12.

Hooper, D.U., Adair, E.C., & Cardinale, B.J. (2012). A global synthesis reveals biodiversity loss as a major driver of ecosystem change. Nature, 486 (7401), 105-108.

Horrigan, L., Lawrence, R.S., & Walker, P. (2002). How sustainable agriculture can address the environmental and human health harms of industrial agriculture. Environ. Health Perspect., 110 (5), 445-456.

Lang, T., Barling, D., & Caraher, M. (2009). Food Policy: Integrating Health, Environment and Society. Oxford. Oxford University Press.

McMichael, A.J., Powles, J.W., & Butler, C.D. (2007). Food, livestock production, energy, climate change, and health. Lancet, 370 (9594), 1253-1263.

Sabaté, J., Harwatt, H., & Soret, S. (2016). Environmental Nutrition: A New Frontier for Public Health. Am. J. Public Health., 106 (5), 815-821.

Venkat, K. (2011). The climate change and economic impacts of food waste in the United States. Int. J. Food System Dynamics, 2 (4), 431-446.

(2003). World Health Organization. Food and Agriculture Organization. Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases. Report of the joint WHO/FAO expert consultation. Geneva: World Health Organization & Food and Agriculture Organisation;. WHO Technical Report Series, No. 916 (TRS 916). Retrieved from: https://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/trs916/en/

Опубліковано
2019-11-18
Як цитувати
Kasyanchuk, V. V., Bergilevich, O. M., & Smiyanova, O. Y. (2019). СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ПІДГОТОВЦІ БАКАЛАВРІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВʼЯ» З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ГІГІЄНИ ХАРЧУВАННЯ» В СУМСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ . Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, (3), 91-96. https://doi.org/10.11603/1681-2786.2019.3.10598
Номер
Розділ
Підготовка медичних кадрів