ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРИ ПОВОДЖЕННІ З МЕДИЧНИМИ ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ

  • D. M. Brezytska Національний університет «Острозька академія», м. Острог, Україна
  • I. V. Guschuk Національний університет «Острозька академія», м. Острог, Україна
Ключові слова: медичні відходи, довкілля, здоров’я, ризики, стратегія

Анотація

Мета: провести аналіз проблем, які виникають при поводженні з медичними відходами, та визначити основні гігієнічні підходи щодо безпечного поводження з ними.

Матеріали і методи. У процесі дослідження використано такі методи: описовий, медико-статистичний, бібліографічний, епідеміологічний, санітарно-гігієнічний.

Результати. Проведено аналіз проблем, які виникають при поводженні з медичними відходами, та визначено основні гігієнічні підходи щодо безпечного поводження з ними. На сьогодні в нашій країні немає досконалої законодавчої бази у вирішенні цього питання. Медичні відходи мають різний ступінь епідеміологічної та екологічної безпеки залежно від їх складу та ступеня контамінації біологічними, хімічними та радіоактивними агентами. Відходи та побічні продукти їх розкладу спричиняють та завдають шкоду не тільки довкіллю, а й життю та здоров’ю населення. Виділено основні ризики, спричинені відходами медичних закладів (інфекційні, хімічні, радіаційні), та ризики, пов’язані з утилізацією відходів. Нині єдиним шляхом подолання цих проблем є впровадження Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 р. Це – перший стратегічний документ державного рівня, який визначає політику управління всіма видами відходів до 2030 р. Стратегія визначає головні напрями державного регулювання у сфері поводження з відходами в найближче десятиліття з урахуванням європейських підходів із питань управління відходами, що ґрунтуються на положеннях Директив ЄС.

Висновки. Основними завданнями, які постають на сьогодні при поводженні з медичними відходами (МВ), є створення основи для впровадження апробованих методів і технологій управління МВ та розробка загальнонаціональної мережі з їх подальшої утилізації, вдосконалення стандартів поводження з відходами з метою зменшення забруднення навколишнього середовища.  Впровадження та дотримання цих вимог не тільки вирішить проблему поводження з МВ, а й буде сприяти поліпшенню екологічної ситуації в країні.

Біографії авторів

D. M. Brezytska, Національний університет «Острозька академія», м. Острог, Україна

Брезицька Дануся Михайлівна – аспірант ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва» НАМНУ, викладач кафедри громадського здоров’я НаУ «Острозька академія», лікар-інфекціоніст

I. V. Guschuk, Національний університет «Острозька академія», м. Острог, Україна

Гущук Ігор Віталійович – доцент, кандидат медичних наук, завідувач кафедри громадського здоров’я НаУ «Острозька академія»

Посилання

(1989). Bazelska konventsiia pro kontrol za transkordonnym perevezenniam nebezpechnykh vidkhodiv ta yikh vydalennia [Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_022 [in Ukrainian].

Hushchuk, I.V. (2016). Pravove rehuliuvannia ta formuvannia stratehii upravlinnia medychnymy vidkhodamy [Legal regulation and formation of strategy of management of medical waste]. Zbirka materialiv Natsionalnoho forumu "Povodzhennia z vidkhodamy v Ukraini: zakonodavstvo, ekonomika, tekhnolohii" – Collection of Materials of the National Forum on Waste Management in Ukraine: Legislation, Economics, Technologies. (pp. 20-22). Kyiv [in Ukrainian].

(2015). Derzhavni sanitarno-protyepidemichni pravyla i normy shchodo povodzhennia z medychnymy vidkhodamy. Nakaz MOZ Ukrainy vid 08.06.2015r. №325 [State sanitary – anti-epidemic rules and norms concerning medical waste management. Order of the Ministry of Health of Ukraine from 08.06.2015 No. 325]. [in Ukrainian].

(1999). Dyrektyvy Rady № 1999/31/YES vid 26 kvitnia 1999 r. "Pro zakhoronennia vidkhodiv" iz zminamy i dopovnennia­my, vnesenymy Rehlamentom (YES) 1882/2003. [Council Directive 1999/31 / EC of 26 April 1999 on the disposal of waste, as amended by Regulation (EC) 1882/2003]. [in Ukrainian].

(2016). Natsionalna stratehiia povodzhennia z vidkhodamy dlia Ukrainy, Consortium Resources and Waste Advisory Group Limited (Konsultatyvna hrupa konsortsiumu z vykorystannia resursiv ta utylizatsii vidkhodiv) [National Waste Management Strategy for Ukraine, Consortium Resources and Waste Advisory Group Limited]. Velykobrytaniia y COWI A/S, – UK and COWI A/S Denmark, Kyiv, (pp. 28-29, 60-62). Retrieved from: https://eco.kiev.ua/assets/files/Osnovna-chastina.pdf

(2008). Ramkova Dyrektyva № 2008/98/YES Yevropeiskoho parlamentu ta Rady vid 19 lystopada 2008r. "Pro vidkhody ta skasuvannia okremykh Dyrektyv" [Framework Directive 2008/98 / EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008. "On waste and repeal of individual Directives"]. [in Ukrainian].

(2017). Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy "Pro skhvalennia Natsionalnoi stratehii upravlinnia vidkhodamy v Ukraini do 2030 roku" vid 8 lystopada 2017 r. № 820-r. [The Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the National Waste Management Strategy in Ukraine until 2030" of November 8, 2017 No. 820-p.]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820- [in Ukrainian].

Aydyn, Salmanov (2015). Medychni vidkhody: rekomendatsii VOOZ [Medical Waste: WHO Recommendations]. Zhurnal holovnoi medychnoi sestry – Chief Nurse Jornal, 4, 16-18 [in Ukrainian].

Опубліковано
2019-11-15
Як цитувати
Brezytska, D. M., & Guschuk, I. V. (2019). ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРИ ПОВОДЖЕННІ З МЕДИЧНИМИ ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, (3), 44-50. https://doi.org/10.11603/1681-2786.2019.3.10591
Номер
Розділ
Організація медичної допомоги