ОСОБЛИВОСТІ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ СТАРШИХ ВІКОВИХ ГРУП

  • M. D. Dyachuk Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС, м. Київ, Україна
  • T. S. Gruzieva Національний медичний університет імені О.О. Богомольця Київ, Україна
  • G. V. Inshakova Національний медичний університет імені О.О. Богомольця Київ, Україна
Ключові слова: населення старших вікових груп, захворюваність, поширеність хвороб, інвалідність, смертність, повнота охоплення диспансерним спостереженням

Анотація

Мета: встановити сучасні особливості та тенденції здоров’я населення старших вікових груп для виявлення потреб та оптимізації надання медичної допомоги.

Матеріали і методи. При виконанні дослідження використано бібліографічний, медико-статистичний та інформаційно-аналітичний методи. Науковою базою дослідження був багатопрофільний заклад охорони здоров’я. Проаналізовано дані про захворюваність, поширеність хвороб, інвалідність, смертність населення віком 60 років і старше впродовж 2014–2018 рр.

Результати. Виявлено тенденції до збільшення поширеності хвороб серед населення літнього віку на 15,8 % та первинної захворюваності – на 18,2 %. Встановлено головні причини звернень до закладу охорони здоров’я та їх динаміку впродовж чотирирічного періоду. Збільшення звернень населення зумовлено зростанням частоти вперше виявлених захворювань нервової системи (на 204,5 %), кістково-м’язової системи (на 180,2 %), органів дихання  (на 78,8 %) та сечостатевої системи (на 36,7 %), що потребує посилення профілактичних заходів та підвищення якості лікування. Комплексно оцінено позитивні та негативні зміни в стані здоров’я пацієнтів літнього віку, включаючи показники інвалідизації та смертності, на основі яких окреслено пріоритетні завдання з удосконалення медичного обслуговування пацієнтів старших вікових груп.

Висновки. Визначені особливості та тенденції стану здоров’я населення старших вікових груп, яких обслуговують в багатопрофільному закладі охорони здоров’я, є підґрунтям для з’ясування проблемних ситуацій, існуючих викликів, встановлення першочергових потреб та їх прогнозування на перспективу, пріоритизації завдань щодо удосконалення медичного обслуговування населення літнього віку.

Біографії авторів

M. D. Dyachuk , Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС, м. Київ, Україна

Дячук Михайло Дмитрович – к. мед. н., науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, тел. (044) 284-72-83

T. S. Gruzieva , Національний медичний університет імені О.О. Богомольця Київ, Україна

Грузєва Тетяна Степанівна д-р мед. н., професор,завідувач кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця, тел. (044) 2360122

G. V. Inshakova, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця Київ, Україна

Іншакова Ганна Вадимівна к. пед. н., доцент кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця, тел. (044) 2360122

Посилання

Soroka, I.M., Hruzieva, T.S., Ziukov, O.L., & Inshakova, H.V. (2018). Medyko-sotsialni problemy v konteksti suchasnykh demohrafichnykh trendiv [Medico-social problems in the context of modern demographic trends]. Proceedings of the Scientific-Practical Conf. with International Participation in World Health Day. (pp. 152-155). Kyiv [in Ukrainian].

(2018). Naselennia Ukrainy za 2017 rik. Demohrafichnyi shchorichnyk [Ukraine's population for 2017. Demographic Yearbook]. Kyiv: Derzhstat [in Ukrainian].

(2004). Naselennіa Ukrainy za 2003 rik. Demohrafichnyi shchorichnyk [Ukraine's population for 2003. Demographic Yearbook]. Kyiv: Derzhstat [in Ukrainian].

Tszikhua, U. (2006). Ekonomicheskiye aspekty sistemy zdravookhraneniya v selskoy mestnosti KNR [Economic aspects of the healthcare system in rural areas of the PRC]. Problemy upravleniya zdravookhraneniyem – Problems of Healthcare Management, 4, 88-90 [in Russian].

(2017). 10 Priorities for a Decade of Action on Healthy Ageing. Geneva: WHO.

(2016). Creating age-friendly environments in Europe A tool for local policy-makers and planners. Copenhagen, WHO EURO.

(2017). Global strategy and action plan on ageing and health. Geneva: World Health Organization Retrieved from: https://www.who.int/ageing/WHO-GSAP-2017.pdf?ua=1

(2012). Good health adds life to years: Global brief for World Health Day 2012. A global summary for World Health Day 2012. WHO, Geneva, Switzerland.

(2011). Health 2020. A European policy framework and strategy for the 21st century. Copenhagen, WHO EURO.

(2018). Healthy settings for older people are healthy settings for all: the experience of Friuli-Venezia Giulia, Italy. Copenhagen, WHO EURO.

(2018). The Global Network for Age-friendly Cities and Communities Looking back over the last decade, looking forward to the next. Geneva: WHO.

Thirteenth general programme of work 2019−2023 (2018). Geneva: WHO. Retrieved from: https://www.who.int/about/what-we-do/thirteenth-general-programme-of-work-2019-2023.

(2017). WHO priorities for action towards a Decade of Action on Healthy Ageing(2021–2030). Geneva: WHO.

(2017). World Population Ageing 2017. Highlights. United Nations, New York Retrieved from: https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WPA2017_Highlights.pdf.

World population projected to reach 9.7 billion by 2050. Retrieved from: https://www.un.org/en/development/desa/news/population/2015-report.html

World Population Prospects The 2015 Revision. Key Findings and Advance Tables. Retrieved from: https://esa.un.org/unpd/wpp/publications/files/key_findings_wpp_2015.pdf

(2015). World report on ageing and health. Geneva, WHO.

Опубліковано
2019-11-15
Як цитувати
Dyachuk , M. D., Gruzieva , T. S., & Inshakova, G. V. (2019). ОСОБЛИВОСТІ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ СТАРШИХ ВІКОВИХ ГРУП. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, (3), 5-11. https://doi.org/10.11603/1681-2786.2019.3.10584
Номер
Розділ
Здоров'я населення: тенденції та прогнози