МУНІЦИПАЛЬНЕ ЗАМОВЛЕННЯ ЯК МЕХАНІЗМ РЕФОРМУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я МІСТА ТЕРНОПОЛЯ ЗА УМОВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

  • T. I. Pysklyvets ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна
  • A. H. Shulhai ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна
  • R. D. Levchuk ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна Тернопільська міська рада, м. Тернопіль, Україна
  • H. I. Saturska ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна
Ключові слова: медицина, здоров’я, фінансування, бюджет, децентралізація

Анотація

Мета: розглянути механізм муніципального замовлення медичної галузі міста Тернополя в умовах децентралізації та реформування системи охорони здоров’я.

Матеріали і методи. Матеріалами дослідження є принципи фінансування системи охорони здоров’я міста Тернополя та робота місцевих медичних закладів, а методами – опис, аналіз, синтез, узагальнення, графічний дизайн.

Результати. Протягом останніх років за умов децентралізації на місцеву владу покладено важливе завдання – створення максимальних можливостей надавати якісні та доступні послуги, не збільшуючи при цьому податкового навантаження на людей. Щорічно бюджет медичної галузі міста Тернополя стикається з проблемою недофінансу­вання з державного бюджету. Лише в 2018 р. дефіцит бюджету на заробітну плату становив майже 50 млн грн. Тому Тернопільська міська рада власними коштами компенсує цю різницю. У 2018 р. дофінансування з міського бюджету становить 65 млн 377 тис. грн або 24,3 % всього фінансування медицини. В 2019 р. у галузь охорони здоров’я міста закладено 84,6 млн грн або 33,6 % від загального бюджету. Також встановлено, що бюджет медицини в 2018 р. – соціально спрямований. Основний акцент зроблений на видачу безкоштовних рецептів, зубопротезування пільгових категорій громадян, медичну допомогу учасникам АТО, чорнобильцям. Охорона здоров’я – пріоритет діяльності Тернопільської міської ради. Тому кошти з міського бюджету виділяють не тільки на соціальну складову, але й на проведення капітальних ремонтів, реконструкцій, закуплення нового обладнання. Також завдяки фінансам, виділеним із міського бюджету, вперше за багато років немає дефіциту коштів на заробітну плату.

Висновки. Спостерігаємо чітку позитивну тенденцію фінансування медичної галузі міста з міського бюджету, на що вказують відсутність заборгованості із заробітної плати працівникам закладів охорони здоров’я, модернізація медичних установ та оснащення їх сучасним обладнанням, підвищення тривалості життя тернополян, позитивний природний приріст.

Біографії авторів

T. I. Pysklyvets, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна

завідувач поліклініки Комунального некомерційного підприємства «Тернопільська комунальна міська лікарня № 2», магістр, асистент кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я з медичною статистикою ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

A. H. Shulhai, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна

проректор з науково-педагогічної роботи, доктор медичних наук, професор кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я з медичною статистикою ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

R. D. Levchuk, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна Тернопільська міська рада, м. Тернопіль, Україна

кандидат медичних наук, доцент кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я з медичною статистикою ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради

H. I. Saturska, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна

доктор медичних наук, професор кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я з медичною статистикою ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Посилання

Rishennia vykonavchoho komitetu Ternopilskoi miskoi rady vid 28.11.2018 roku №911 “Zvit pro robotu viddilu okhorony zdorovia ta medychnoho zabezpechennia” [Decision of the Executive Committee of Ternopil City Council dated 28.11.2018, No. 911 "Report on the work of the Department of Health and Medical Care"]. Retrieved from: https://rada.te.ua/vikonavchiy-komitet/rishennya-vikonavchogo-komitetu/24920.html [in Ukrainian].

Rishennia sesii Ternopilskoi miskoi rady vid 15.12.17 №7/21/42 “Pro biudzhet mista Ternopolia na 2018 rik” [Decision of the session of the Ternopil city council dated December 15, 17, No. 7 / 21/42 “On the budget of the city of Ternopil in 2018”]. Retrieved from: https://rada.te.ua/byudget-ternopolya/rishennya-ternopilskoi-miskoi-radi-z-pitan-byudgetu/ [in Ukrainian].

Rishennia sesii Ternopilskoi miskoi rady vid 19.12.19 №7/31/13 “Pro zatverdzhennia dorozhnoi karty reorhanizatsii haluzi okhorony zdorovia mista na 2018-2020rr.” [Decision of the session of the Ternopil City Council dated December 19, 19, No. 7 / 31/13 “On approval of the road map for the reorganization of the city healthcare industry for 2018-2020”]. Retrieved from: https://rada.te.ua/sesiya/rishennya-sesii/22273.html [in Ukrainian].

Rishennia sesii Ternopilskoi miskoi rady vid 19.12.19 №7/31/13 “Pro zatverdzhennia komleksnoi prohramy “Zdorovia ternopolian” na 2019-2021 roky” [Decision of the session of the Ternopil City Council of 19.12.19 No. 7/31/13 “On approval of the complex program” Health of Ternopil “in 2019-2021”]. Retrieved from: https://rada.te.ua/ekonomika/galuzevi-programi/galuzevi-programi-chinni-u-2019-rotsi/26469.html [in Ukrainian].

Rozporiadzhennia KMU vid 30.11.2016 roku №1013-r “Pro skhvalennia kontseptsii reformy finansuvannia systemy okhorony zdorovia” [Resolution of the CMU dated November 30, 2016 No. 1013-р “On approval of the concept of health care financing reform”]. Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249626689 [in Ukrainian].

Rozporiadzhennia KMU vid 01.04.2014 roku №333-r “Pro skhvalennia Kontseptsii reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady” [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated April 1, 2014, No. 333-p “On Approval of the Concept of Reforming Local Self-Government and Territorial Organization of Power”]. Uriadovyi kurier – Government Courier, 67 [in Ukrainian].

Postanova KMU vid 27.12.2017 roku №1101 “Pro utvorennia Natsionalnoi sluzhby zdorovia Ukrainy” [Resolution of the CMU dated 27.12.2017 No. 1101 "On the Establishment of the National Health Service of Ukraine"]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1101-2017-%D0%BF [in Ukrainian].

(2017). Statystychnyi dovidnyk informatsiino-analitychnoho tsentru medychnoi statystyky viddilu okhorony zdorovia ta medychnoho zabezpechennia Ternopilskoi miskoi rady [Statistical reference book of the information-analytical center of medical statistics of the department of health care and medical care of Ternopil city council]. [in Ukrainian].

(2018). Statystychnyi dovidnyk informatsiino-analitychnoho tsentru medychnoi statystyky viddilu okhorony zdorovia ta medychnoho zabezpechennia Ternopilskoi miskoi rady [Statistical reference book of the information-analytical center of medical statistics of the department of health care and medical care of Ternopil city council]. [in Ukrainian].

Tropina, V.B. (2008). Biudzhetne zabezpechennia sotsialnoi funktsii derzhavy v Ukraini [Budget support for the social function of the state in Ukraine]. Finansy Ukrainy – Finance of Ukraine, 5, 15-31 [in Ukrainian].

Опубліковано
2019-07-08
Як цитувати
Pysklyvets, T. I., Shulhai, A. H., Levchuk, R. D., & Saturska, H. I. (2019). МУНІЦИПАЛЬНЕ ЗАМОВЛЕННЯ ЯК МЕХАНІЗМ РЕФОРМУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я МІСТА ТЕРНОПОЛЯ ЗА УМОВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, (1), 55-61. https://doi.org/10.11603/1681-2786.2019.1.10284
Номер
Розділ
Реформування системи охорони здоров'я