РЕЗУЛЬТАТИ ПОРІВНЯЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ НА ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «СТОМАТОЛОГІЯ» (ПЕРВИННА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ТА ПЕРЕДАТЕСТАЦІЙНИЙ ЦИКЛ)

  • O. E. Sichkoriz Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
  • Yu. O. Rybert Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
  • L. Yu. Minko Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
  • O. B. Ololeksiuk Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
  • A. P. Skalat Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
Ключові слова: іспит зовнішнього контролю, лікарі-слухачі, лікарі-інтерни, стоматологічна освіта

Анотація

Мета: порівняти результати кількісних та якісних показників стоматологічної освіти лікарів-інтернів та слухачів факультету післядипломної освіти ЛНМУ імені Данила Галицького.

Матеріали і методи. У порівняльному дослідженні взяли участь 129 лікарів-інтернів циклу первинної спеціалізації за спеціальністю «Стоматологія» та 113 лікарів-слухачів передатестаційного циклу «Стомато­логія» Західного регіону. Дослідження проводили у вигляді бланкового тестування з використанням 80 тестових питань з відкритого буклету весна 2016 «КРОК-3. Стоматологія». Статистичну обробку матеріалів проводили за допомогою комп’ютерної програми Statistica 10.0.

Результати. Найбільшу різницю між відсотками інтернів та лікарів-слухачів, які успішно склали окремі суб­тести, спостерігали при тестуванні на категорію субтесту П. 8 «Запальні захворювання щелепно-лицевої ділянки», при якій відсоток інтернів, які склали субтест, у 2,32 раза перевищував відповідний показник серед лікарів-слухачів (86,8±1,45 % проти 39,7±2,45 %, р<0,001), а найменшу (1,56 раза) ─ при тестуванні на категорію субтесту П. 13 «Ускладнення, що виникають внаслідок стоматологічних втручань» (86,8±1,38 % проти 55,5±2,53 %, р<0,001). Середній відсотковий показник тесту лікарів-слухачів із стажем роботи до 5 років становив (50,36±1,38) %. Найнижчий результат був встановлений у лікарів-слухачів зі стажем роботи 5–10 років (32,69±4,88) %. Щодо труднощів, які виникали у них під час проходження тесту, то (96,5±1,74) % опитаних лікарів-слухачів (109 осіб) вказали, що найважче було відрізнити відповіді на запитання за ступенем їх правильності. На думку (84,1±3,44) % опитаних (95 осіб), вони були не готові до тестування.

Висновки. Проведене порівняльне дослідження кількісних та якісних показників стоматологічної освіти на після­­дипломному етапі підготовки дозволило з’ясувати відсутність у більшості лікарів-стоматологів із стажем 16 років і більше навичок із складання цього іспиту. Встановлено значний регрес показників складання цього тесту в лікарів-слухачів зі стажем роботи 5 років і більше за спеціальністю «Стоматологія». Оскільки підготовка лікарів на відповідних курсах післядипломної освіти потребує певного часу, вважаємо, що протягом найближчих 5 років рівень складності іспиту для практикуючих лікарів повинен бути простішим, аніж «КРОК-3. Стоматологія» для випускників вищих навчальних медичних закладів.

Біографії авторів

O. E. Sichkoriz, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

кандидат медичних наук, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб, декан факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Yu. O. Rybert, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

доктор медичних наук, доцент кафедри терапевтичної стоматології факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

L. Yu. Minko, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

кандидат медичних наук, доцент кафедри терапевтичної стоматології факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

O. B. Ololeksiuk, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

кандидат медичних наук, асистент кафедри громадського здоров’я факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

A. P. Skalat, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

кандидат медичних наук, доцент кафедри терапевтичної стоматології факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Посилання

Bulakh, I. Ye. & Mruha, M. R. (2006). Stvoryuyemo yakisnyy test [We create a qualitative test]. Kyyiv: Mayster-klas [in Ukrainian].

Vidkrytyi buklet vesna-2016 “KROK-3. Stomatolohiia”, yaki opryliudneni na ofitsiinomu saiti Tsentru testuvannia pry Ministerstvi okhorony zdorovia Ukrainy [Open booklet Spring-2016 “KROK-3. Stomatology”, which was published on the official website of the Testing Center under the Ministry of Health of Ukraine]. Retrieved from: https://www.testcentr.org.ua [in Ukrainian].

Del Karpio, K., Kupets, O., Miuller, N., & Olefir, A. (2017). Navychky dlia suchasnoi Ukrainy. Ohliad [Skills for modern Ukraine. Review]. World Bank. // Washington, DC. Retrieved from: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25741/210890ovUK.pdf?sequence=5&isAllowed=y [in Ukrainian].

Boliubash, Ya.Ya., Bulakh, I.Ye., Mruha, M.R., & Filonchuk, I.V. (2007). Pedahohichne otsiniuvannia i testuvannia. Pravyla, standarty, vidpovidalnist. Naukove vydannia [Pedagogical evaluation and testing. Rules, standards, responsibility. Scientific publication]. Kyiv: Mayster-klas [in Ukrainian].

MOZ Ukrainy. “Proekt profesiinoho litsenzuvannia likariv” [MHU “Professional Licensing Doctors Project”]. Retrieved from: http://moz.gov.ua/article/public-discussions-archive/proekt-koncepcii-profesijnogo-licenzuvannja-likariv [in Ukrainian].

Опубліковано
2019-07-08
Як цитувати
Sichkoriz, O. E., Rybert, Y. O., Minko, L. Y., Ololeksiuk, O. B., & Skalat, A. P. (2019). РЕЗУЛЬТАТИ ПОРІВНЯЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ НА ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «СТОМАТОЛОГІЯ» (ПЕРВИННА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ТА ПЕРЕДАТЕСТАЦІЙНИЙ ЦИКЛ). Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, (1), 50-54. https://doi.org/10.11603/1681-2786.2019.1.10283
Номер
Розділ
Підготовка медичних кадрів