АЛГОРИТМ РЕАЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕДУМОВ ДОКАЗОВОГО СКРИНІНГУ ТА ЛІКУВАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В МЕЖАХ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТРЬОХ РІВНІВ

  • V. M. Samohodsky Кіровоградська обласна лікарня, м. Кропивницький, Україна
  • V. L. Smirnova ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна
  • N. Ya. Panchyshyn ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна
  • B. A. Holyachenko Хмельницька обласна лікарня, м. Хмельницький, Україна
Ключові слова: доказовий скринінг, діагностично-споріднені групи, ступені складності захворювань і хірургічних втручань, вартість працезатрат лікаря, вартість лікування, комп’ютерна програма

Анотація

Мета: представити організаційний алгоритм доказового скринінгу та лікувального менеджменту на прикладі оториноларингологічної медичної служби.

Матеріали і методи. Використовуючи методи структурно-логічного аналізу і цільового прогнозу, подано пропози­ції щодо технології реалізації доказового скринінгу в процесі вторинної профілактики та лікувального менеджменту на основі ретроспективного аналізу значної кількості історій хвороб і амбулаторних карт оториноларингологічних хворих Кіровоградської обласної лікарні за 10 років.

Результати. З метою підвищення якості оздоровлення мешканців зони відповідальності сімейного лікаря у статті запропоновано алгоритм організаційного варіанту реалізації доказового скринінгу при виконанні вторинної профілактики на кшталт «золотого стандарту» американської робочої групи превентивних заходів, а також механізм визначення реальної вартості лікування захворювань різних ступенів складності в процесі лікувального менеджменту на етапі ведення хворого від амбулаторії сімейної медицини до закладів охорони здоров’я вторинного і третинного рівнів медичного округу.

Висновки. Виконання анкетно-анамнестичного розділу доказового скринінгу патронажною медсестрою забезпечить формування «групи ризику» захворювань з очевидним економічним ефектом. Технологія розрахунку вартості працезатрат лікарів та вартості лікування захворювань сприятиме можливості обґрунтованого планування реальних фінансових потреб на оздоровлення мешканців зони відповідальності сімейного лікаря. З метою звільнення лікарів від чисельних розрахунків вартості лікування кожного захворювання необхідно створити відповідні комп’ютерні програми для закладів охорони здоров’я трьох рівнів медичного округу.

Біографії авторів

V. M. Samohodsky, Кіровоградська обласна лікарня, м. Кропивницький, Україна

доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, лікар-консультант консультативної поліклініки Кіровоградської обласної лікарні

V. L. Smirnova, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна

к. мед.н., доц. кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я з медичною статистикою ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»

N. Ya. Panchyshyn, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна

к. мед.н., доц. кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я з медичною статистикою ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»

B. A. Holyachenko, Хмельницька обласна лікарня, м. Хмельницький, Україна

лікар анестезіолог-реаніматолог Хмельницької обласної лікарні

Посилання

Voronenko, Yu.V. & Pashchenko, V.M. (2011). Finansovyі menedzhment z osnovamy ekonomiky okhorony zdorovіa [Financial management with fundamentals of health economics]. Kyiv [in Ukrainian].

Zabolotnyi, D.I. & Samokhodskyi, V.M. (2018). Dvadtsiat piat innovatsiinykh orhanizatsiino-ekonomichnykh standartiv yak instrument tekhnolohii reformuvannia protsesu ozdorovlennia meshkantsiv zony vidpovidalnosti simeinoho likaria [Twenty five innovative organizational and economic standards as an instrument of technology for reforming the process of recovery of residents of the area of responsibility of the family doctor]. Zhurnal vushnykh, nosovykh i horlovykh khvorob – Journal of the Ear, Nose and Throat Diseases, 1, 4-27 [in Ukrainian].

Korniichuk, O.P. (2012). Udoskonalennia ekonomichnoho mekhanizmu rozvytku pervynnoi medyko-sanitarnoi dopomohy v Ukraini [Improvement of the economic mechanism for the development of primary health care in Ukraine]. Ukrainskyi medychnyi chasopys – Ukrainian Medical Journal, 3 (89), 128-133 [in Ukrainian].

Holiachenko, O.M., Kuzmin, I.V., Kilivnik, V.S., Zven, P.V., & Holiachenko, H.B. (2015). Matematychne modeliuvannia protsesiv upravlinnia okhorony zdorovia [Mathematical modeling of health care management processes]. Ternopil [in Ukrainian].

Popovych, V.I. (2016). Lokalni protokoly: instruktsiia z vykonannia [Local protocols: instructions for implementation]. Zdorovia Ukrainy – Health of Ukraine, 3, 13-15 [in Ukrainian].

Lekhan, V.M., Kriachkova, L.V., Kolesnyk, V.I. & Hrytsenko, L.O. (2018). Rol pervynnoi lanky v orhanizatsii profilaktychnykh zakhodiv, zasnovanykh na dokazakh [The role of the primary link in the organization of preventive measures based on the evidence]. Simeina medytsyna – Family Medicine, 5 (79), 27-31 [in Ukrainian].

Samokhodskyi, V.M. (2012). Variant tekhnolohii vyznachennia obiemu ta intensyvnosti pratsi likariv viddilennia statsionaru [Option of technology for determination of volume and intensity of work of doctors of a department of a hospital]. Visnyk sotsialnoi hihiieny ta okhorony zdorovia Ukrainy – Bulletin of Social Hygiene and Public Health of Ukraine, 2 (52), 86-89 [in Ukrainian].

Samokhodskyi, V.M. (1994). Naukove obhruntuvannia medyko-ekonomichnykh mekhanizmiv reformuvannia upravlinnia otolarynholohichnoi sluzhby na etapi perekhodu do strakhovoi medytsyny [Scientific substantiation of medical and economic mechanisms for the reform of the management of the otolaryngology service at the stage of transition to insurance medicine]. Doctor’s Extended abstract. Kyiv [in Ukrainian].

Samokhodskyi, V.M. & Holiachenko, B.A. (2013). Medyko-ekonomichni mekhanizmy realizatsii orhanizatsiinykh standartiv, kryteriiv i normatyviv yak osnovy stvorenna kompiuternykh prohram dlia simeinoho likaria [Medico-economic mechanisms for the implementation of organizational standards, criteria and standards as the basis for creating computer programs for a family doctor]. Visnyk sotsialnoi hihiieny ta okhorony zdorovia Ukrainy – Bulletin of Social Hygiene and Public Health of Ukraine, 2 (56), 19-26 [in Ukrainian].

USDSTF A and B Recommendation [USDSTF] Retrieved from: https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/Page/Name/uspstf‒a‒and‒b‒recommendations

Опубліковано
2019-07-08
Як цитувати
Samohodsky, V. M., Smirnova, V. L., Panchyshyn, N. Y., & Holyachenko, B. A. (2019). АЛГОРИТМ РЕАЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕДУМОВ ДОКАЗОВОГО СКРИНІНГУ ТА ЛІКУВАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В МЕЖАХ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТРЬОХ РІВНІВ. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, (1), 34-43. https://doi.org/10.11603/1681-2786.2019.1.10281
Номер
Розділ
Організація медичної допомоги