ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОТОКОЛІВ СТИМУЛЯЦІЇ ОВУЛЯЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ АГОНІСТІВ ТА АНТАГОНІСТІВ ГОНАДОТРОПІН-РИЛІЗИНГ-ГОРМОНІВ У ПРОГРАМАХ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

Автор(и)

  • M. S. Khmil ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна Медичний центр «Клініка професора С. Хміля», м. Тернопіль, Україна
  • S. V. Khmil ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна Медичний центр «Клініка професора С. Хміля», м. Тернопіль, Україна
  • N. Ya. Chudiyovych Медичний центр «Клініка професора С. Хміля», м. Тернопіль, Україна
  • A. S. Khmil-Doswald ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна

DOI:

https://doi.org/10.11603/1681-2786.2018.4.10036

Ключові слова:

безпліддя, допоміжні репродуктивні технології, екстракорпоральне запліднення, інтрацитоплазматичне введення сперматозоїда, контрольована оваріальна стимуляція, агоністи гонадотропін-рилізинг гормону, антагоністи гонадотропін-рилізинг-гормону, тригер овуляції, погана (бідна) відповідь, синдром полікістозних яєчників

Анотація

Мета: провести аналіз сучасної вітчизняної та зарубіжної літератури відносно протоколів стимуляції овуляції з використанням агоністів та антагоністів гонадотропін-рилізинг гормонів в програмах допоміжних репродуктивних технологій. Оцінити їх ефективність та безпечність. Порівняти переваги та недоліки кожного із них.

Матеріали і методи. У дослідженні використано бібліосемантичний та аналітичний методи. Під час виконання дослідження було проведено огляд та проаналізовано 23 джерела сучасної вітчизняної та зарубіжної літератури щодо вибору оптимального протоколу контрольованої стимуляції овуляції в циклах екстракорпорального запліднення.

Результати. Контрольована оваріальна стимуляція є першим та одним із найважливіших етапів екстракорпорального запліднення. Тактика вибору оптимального протоколу контрольованої стимуляції овуляції має бути строго індивідуальною. На сьогодні існує безліч видів протоколів стимуляції суперовуляції у пацієнтів, щоякі проходять лікування безпліддя в програмах екстракорпорального запліднення. Кожен із цих протоколів має свої переваги та недоліки, проте найчастіше використовуваними в клінічній практиці є протоколи стимуляції суперовуляції з використанням агоністів та антагоністів гонадотропін-рилізинг-гормонів (ГнРГ). Хоча питання відносно механізму дії агоністів та антагоністів ГнРГ добре відомий, але до сих пір немає чіткої відповіді про те, який аналог дає кращі результати в клінічній практиці.

Висновки. Протоколи з використанням антагоністів гонадотропін-рилізинг-гормону є значно безпечнішими, оскільки їх використання суттєво знижує частоту виникнення синдрому гіперстимуляції яєчників за рахунок можливості маневрування при виборі тригера. Є комфортнішими для пацієнтів за рахунок коротшої тривалості та нижчої вартості стимуляції овуляції. Є ефективними у жінок із поганою (бідною) відповіддю на контрольовану стимуляцію яєчників та наявністю синдрому полікістозних яєчників. Натомість при використанні довгих протоколів з агоністами ГнРГ спостерігали вищу частоту настання вагітності.

Біографії авторів

M. S. Khmil, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна Медичний центр «Клініка професора С. Хміля», м. Тернопіль, Україна

асистент кафедри акушерства та гінекології № 1 ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України». Медичний директор медичного центру «Клініка професора С. Хміля»

S. V. Khmil, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна Медичний центр «Клініка професора С. Хміля», м. Тернопіль, Україна

професор кафедри акушерства та гінекології № 1 ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» заслужений діяч науки і техніки Украї­ни, професор, доктор медичних наук. Директор медичного центру «Клініка професора С. Хміля»

N. Ya. Chudiyovych, Медичний центр «Клініка професора С. Хміля», м. Тернопіль, Україна

лікар-інтерн акушер-гінеколог ТОКПЦ «Мати і дитина»

A. S. Khmil-Doswald, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна

аспірант кафедри акушерства та гінекології No 1 ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

Посилання

Balakhontseva, O.S., Zdanovskiy, V.M., Nazarenko, T.A., & Khamoshina, M.B. (2015). Analogi gonadotropin-rilizing gormona v praktike vspomagatelnykh reproduktivnykh tekhnologii klinicheskaia lektciia [Analogs of gonadotropin-releasing hormone in the practice of assisted reproductive technologies clinical lecture]. Doctor RU – Doctor RU 11(112), 5-7 [in Russian].

Nosenko, N.E. (2017). Induktsiya ovulyatsii [Ovulation induction]. Zdorovia Ukrainy, tematychnyi nomer “Hinekolohiia, Akusherstvo, Reproduktolohiia” – Health of Ukraine, thematic issue “Gynecology. Obstetrics. Reproduction”, 3 (27) [in Russian].

Prodan, T.A., Dankovych, N.O., & Babenko, O.M. (2018). Rezultaty kontrolovanoi stymuliatsii u prohramakh donatsii ootsytiv [Results of controlled stimulation of oocyte donation programs]. Zdorovye zhenshcniny – Health of Woman, (14) [in Ukrainian].

Syrkasheva, A.G., Agarsheva, M.V., & Andreeva, M.G. Sovremennye predstavleniia o differentsirovannom podkhode k vyboru protokola stimuliatsii superovuliatsii v tsiklakh EKO [Modern concepts of a differentiated approach to the selection of a superovulation stimulation protocol in IVF cycles]. (2016). Akusherstvo i ginekologiya – Obstetrics and Gynecology, (5), 38-43 [in Russian].

Strelko, H.V. (2017). Novi tendentsii v klinitsi ekstrakorporalnoho zaplidnennia, medychni perevahy kontrolovanoi stymuliatsii yaiechnykiv z antahonistamy honadotropin-rylizinh-hormonu ta koryfolitropinom alfa [New trends in the extracorporal fertilization clinic, the medical benefits of controlled ovarian stimulation by antagonists of gonadotrophin-releasing hormone and corifolitropin alfa]. Zdorovia Ukrainy, tematychnyi nomer “Hinekolohiia, Akusherstvo, Reproduktolohiia” – Health of Ukraine, thematic issue “Gynecology. Obstetrics. Reproduction”, 4(28), 17-18 [in Ukrainian].

Feskov, V.O. (2017). Suchasni pidkhody do likuvannia bezpliddia u zhinok, khvorykh na endometrioz yaiechnykiv, z vykorystanniam ekstrakorporalnoho zaplidnennia [Modern approaches to infertility treatment in women with endometriosis of the ovary using extracorporal fertilization]. Scientific Journal “ScienceRise: Medical Science”, 7 (15) [in Ukrainian].

Revelli, A., Chiadò, A., & Dalmasso, P. (2014). ‘Mild’ vs. ‘long’ protocol for controlled ovarian hyperstimulation in patients with expected poor ovarian responsiveness undergoing in vitro fertilization (IVF): a large prospective randomized trial. J. Assist. Reprod. Genet., 31(7), 805-815.

Wang H.L., Lai H.H., Chuang T.H. (2016). A patient friendly corifollitropin alfa protocol without routine pituitary suppression in normal responders. PLoS ONE, 11 (4).

Mokhtar, S., Sadeghi, M.R., & Akhondi, M.M. (2015). ART outcomes in GnRH antagonist protocol (flexible) and long GnRH agonist protocol during early follicular phase in patients with polycystic ovary syndrome: a randomized clinical trial. J. Reprod. Infertil., 16 (3), 148-154.

Duan, L., Bao, S., & Li, K. (2017). Comparing the long-acting and short-acting forms of gonadotropin-releasing hormone agonists in the long protocol of IVF/ICSI Cycles: a retrospective study. J. Obstet. Gynaecol. Res., 43 (6), 1037-1042.

Stimpfel M., Vrtacnik-Bokal E., Pozlep B., Virant-Klun I. (2015). Comparison of GnRH agonist, GnRH antagonist, and GnRH antagonist mild protocol of controlled ovarian hyperstimulation in good prognosis patients. Int. J .Endocrinol.

Singh, N., Naha, M., & Malhotra, N. (2014). Comparison of gonadotropin-releasing hormone agonist with GnRH antagonist in polycystic ovary syndrome patients undergoing in vitrofertilization cycle: Retrospective analysis from a tertiary center and review of literature. J. Hum. Reprod. Sci., 7(1), 52-57.

Lai, Q., Zhang, H., & Zhu, G. (2013). Comparison of the GnRH agonist and antagonist protocol on the same patients in assisted reproduction during controlled ovarian stimulation cycles. International Journal of Clinical and Experimental Pathology, 6 (9), 1903-1910.

Wang, R., Lin, S., & Wang, Y. (2017). Comparisons of GnRH antagonist protocol versus GnRH agonist long protocol in patients with normal ovarian reserve: A systematic review and meta-analysis. PLoS One, 12(4).

Copperman, A.B., & Benadiva, C. (2013). Optimal usage of the GnRH antagonists: a review of the literature. J. Reprod. Biol. Endocrinol.

Kerimoglu, O.S., Ercan, C.M., Keskin, U. (2013). Effect of a low dose of gonadotropin releasing hormone antagonist on in vitro fertilization outcomes. Arch. Gynecol. Obstet., 288 (3), 691-695.

Luo, S., Li, S., Jin, S., & Zhang, Y. (2014). Effectiveness of GnRH Antagonist in the Management of Subfertile Couples Undergoing Controlled Ovarian Stimulation and Intrauterine Insemination: A Meta-Analysis. PLoS One, 9 (10).

Huang, M.-C., Tzeng, S.-L., & Lee, C.-I.. (2018). GnRH agonist long protocol versus GnRH antagonist protocol for various aged patients with diminished ovarian reserve: A retrospective study. PLoS One, 13 (11).

Lambalk, C.B., Banga, F.R., & Huirne, J.A. (2017). GnRH antagonist versus long agonist protocols in IVF: a systematic review and meta-analysis accounting for patient type. Hum. Reprod. Update, 23 (5), 560-579.

Al-Inany, H.G., Youssef, M.A., & Ayeleke, R.O. (2016). Gonadotrophin-releasing hormone antagonists for assisted reproductive technology. Cochrane Database Syst. Rev.

Boza, A., Cakar, E., Boza, B. (2016). Microdose Flare-up Gonadotropin-releasing hormone (GnRH) agonist versus GnRH antagonist protocols in poor ovarian responders undergoing intracytoplasmic sperm injection. J .Reprod. Infertil., 17(3), 163-168.

Ryan, A., Wang, S., Alvero, R., & Polotsky, A.J. (2014). Prolonged gonadotropin stimulation for assisted reproductive technology cycles is associated with decreased pregnancy rates for all women except for women with polycystic ovary syndromeю. J. Assist. Reprod. Genet., 31(7), 837-842.

Xiao, J.S., Su, C.M., & Zeng, X.T. (2014). Comparisons of GnRH antagonist versus GnRH agonist protocol in supposed normal ovarian responders undergoing IVF: a systematic review and meta-analysis. PLoS ONE, 9 (9).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-19

Як цитувати

Khmil, M. S., Khmil, S. V., Chudiyovych, N. Y., & Khmil-Doswald, A. S. (2019). ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОТОКОЛІВ СТИМУЛЯЦІЇ ОВУЛЯЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ АГОНІСТІВ ТА АНТАГОНІСТІВ ГОНАДОТРОПІН-РИЛІЗИНГ-ГОРМОНІВ У ПРОГРАМАХ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ). Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, (4), 90–96. https://doi.org/10.11603/1681-2786.2018.4.10036

Номер

Розділ

Огляд наукової літератури