ДУ "Український інститут стратегічних досліджень  МОЗ  України"

провулок Волго-Донський, 3, м. Київ, 02099
Телефон +380 44 576-41-19
Факс +380 44 576-41-20

та

Видавництво ДВНЗ «Тернопiльський державний медичний університет
iменi I.Я. Горбачeвського МОЗ України»

майдан Волi, 1, Тернопiль, 46001
Тел.: +380 352 524492
Fax: +380 352 524183, 250929

Основна контактна особа

Дзюба Олександр Миколайович
д.мед.н., проф.
Заступник директора Українського інституту стратегічних досліджень МОЗ України

Супровід та підтримка

Ihor Kovbasyuk