Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України

Науково-практичний журнал, у якому висвітлені питання державної політики охорони здоров'я; концептуальних основ реформування галузі; дослідження та прогнозування здоров'я населення; питання управління, економіки та інформатизації системи охорони здоров'я; проблем підготовки медичних кадрів; правового та інформаційного забезпечення галузі. Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публі­куватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів у галузі медицини.

ISSN 2414-9470 (Online), ISSN 1681-2786 (Print)


Зображення домашньої сторінки журналу

Журнал представлено в каталозі періодичних видань України – індекс 22867, на порталі Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського за адресою www.nbuv.gov.ua.

Журнал включено у "Перелік наукових фахових видань України,в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук", галузь - медичні науки.

Журнал індексується Google Scholar, CrossRef, Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory, BASE (Bielefeld Academic Search Engine)

ICV Index Copernicus 2014 - 43.57; 2015 - 54.59; 2016 -65.75