Знання та ставлення медичних працівників до інфекційного контролю: огляд світового досвіду

Автор(и)

  • Т. Д. Зозуля Самбірський фаховий медичний коледж
  • Н. Б. Галіяш Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0002-4942-4387
  • Д. Р. Галіяш Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

DOI:

https://doi.org/10.11603/bmbr.2706-6290.2023.1.13387

Ключові слова:

інфекції, пов’язані з наданням медичної допомоги, передаються через кров, інфекційний контроль, знання медичних працівників, ставлення

Анотація

Резюме. Враховуючи потенційний негативний вплив інфекцій, що передаються через кров медичним працівникам, та значний тягар для систем охорони здоров’я й економіки, важливо виявити чинники, які сприяють зараженню, щоб запропонувати дієві пропозиції щодо попередження інфікування та покращення якості життя медичних працівників.

Мета дослідження – з’ясувати рівень знань та ставлення медичних працівників до інфекційного контролю, а також потенційні чинники, що сприяють інфекційному контролю, на основі світового досвіду шляхом аналізу доступних інформаційних та літературних джерел.

Матеріали і методи. Здійснено аналіз інформаційних ресурсів Інтернет-мережі на платформах Google Scholar, MEDLINE/PubMed та Index Medicus за останні десять років. Для пошуку було використано терміни англійською мовою: «infection control knowledge», «attitudes of healthcare workers toward infection control» та «potential factors contributing to infection control». Після відбору та прочитання повних текстів, враховуючи якість досліджень, 28 статей було обрано для аналізу.

Результати. Дослідження показали, що знання щодо профілактики інфекцій серед медичних працівників є недостатніми. Цю прогалину необхідно заповнити надійними емпіричними даними, які можна узагальнити. Вагомими чинниками поширення інфекцій у закладах охорони здоров’я є безтурботне і необізнане ставлення медичних працівників та відсутність належних заходів інфекційного контролю. Доцільно впроваджувати останні інноваційні технологічні рішення в медичних закладах, оскільки вони покращують безпеку пацієнтів і медичних працівників. Дотримання заходів інфекційного конт­ролю має бути пріоритетним у сфері охорони здоров’я. Медичні працівники повинні мати високий рівень обізнаності та належного дотримання запобіжних заходів під час роботи з гострими медичними предметами. Продемонстровано потребу в майбутніх дослідженнях із більш ефективними інтервенційними та неінтервенційними дизайнами для вивчення цього питання.

Висновки. Результати цього дослідження показали значний зв’язок між знаннями персоналу, його ставленням до запобіжних заходів та підвищеним ризиком і поширеністю інфекцій, що передаються через кров. Встановлено, що запобіжні заходи впливають на дотримання персоналом техніки безпеки при уколах голками. Аналіз наявних даних показав суттєві відмінності комплаєнсу медичних працівників залежно від наявного досвіду, знань та ставлення до запобіжних заходів із безпеки уколів голкою. Технічні зміни, усунення або заміна засобів контролю будуть достатньо ефективними для запобігання зараженню інфекціями.

Біографії авторів

Т. Д. Зозуля, Самбірський фаховий медичний коледж

магістр медсестринства, заочний аспірант кафедри педіатрії №2 за спеціальністю 223 «Медсестринство», викладач-сумісник у Самбірському фаховому медичному коледжі

Н. Б. Галіяш, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

магістр медсестринства, заочний аспірант кафедри педіатрії №2 за спеціальністю 223 «Медсестринство», викладач-сумісник у Самбірському фаховому медичному коледжі

 

Д. Р. Галіяш, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

студентка 5 курсу медичного факультету Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України

Посилання

Revelas A. Healthcare-associated infections: A public health problem. Niger Med. J. 2012;53(2): 59-64.

Haliyash NB. [The importance of infection control implementation in medical institutions of therapeutic and surgical profiles: Ukrainian and world experience]. Bulletin of Medical and Biological Research. 2021;3(9): 87-95. DOI: 10.11603/bmbr.2706-6290.2021.3.12430.

Cui Z, Zhu J, Zhang X, Wang B, Li X. Sharp injuries: a cross-sectional study among health care workers in a provincial teaching hospital in China. Environ Health Prev. Med. 2018;23:2. DOI: 10.1186/s12199-017-0691-y.

Consolidated strategic information guidelines for viral hepatitis planning and tracking progress towards elimination: guidelines. World Health Organization. Geneva, 2022. Available from: https://www.who.int/publications/i/item/9789241515191.

[Public health issues: July 28 is World Hepatitis Day]. State institution "Vinnytsia Regional Center for Disease Control and Prevention of the Ministry of Health of Ukraine". Vinnytsia, 2020. Available from: http://www.cgz.vn.ua/problematika-gromadskogo-zdorovya/problematika-gromadskogo-zdorovya_480.html. Ukrainian.

Shevchenko-Makarenko OP. [Monitoring of the incidence and prevalence of chronic viral hepatitis, experience of implementing the steps of the state targeted social program of prevention, diagnosis and treatment of viral hepatitis in the Dnipropetrovsk region]. Hepatology. 2015;3: 18-29. Ukrainian.

Wright D. Hepatіtіs C nіghtmare. Іntervіew by Charlotte Alderman. Nursіng standard. (Royal College of Nursіng (Great Brіtaіn)). 2005;20:26–7.

Gershon RRM, Flanagan PA, Karkashіan C, Grіmes M, Wіlburn S, Frerotte J, et al. Health care workers’ experіence wіth postexposure management of bloodborne pathogen exposures: a pіlot study. Am J Іnfect Control. 2000;28: 421-8. DOI: 10.1067/mіc.2000.109907.

Lee JM, Botteman MF, Nіcklasson L, Cobden D, Pashos CL. Needlestіck іnjury іn acute care nurses carіng for patіents wіth dіabetes mellіtus: a retrospectіve study. Curr Med Res Opіn 2005;21: 741-7. DOI: 10.1185/030079905X46205.

Wicker S, Stіrn AV, Rabenau HF, von Gіerke L, Wutzler S, Stephan C. Needlestіck іnjurіes: causes, preventabіlity and psychological impact. Infection. 2014;42: 549-52. DOI: 10.1007/s15010-014-0598-0.

Lee WC, Nicklasson L, Cobden D, Chen ER, Conway D, Pashos CL. Short-term economіc іmpact assocіated wіth occupatіonalneedlestіck іnjurіes among acute care nurses. Curr Med Res Opіn. 2005;21: 1915-22. DOI: 10.1185/030079905X65286.

Swe KMM, Somrongthong R, Bhardwaj A, Bіn lutfі Abas A. Needle stіcks іnjury among medіcal students durіng clіnіcal training, Malaysia. Int J Collab Res Intern Med Public Health. 2014;6: 121-31.

Beyene Mengesha H, Desalegn Yirsaw B. Occupational rіsk factors assocіated wіth needle-stіck іnjury among healthcare workers іn Hawassa Cіty, Southern Ethіopіa. Occup Med Health Aff. 2014;2: 2. DOI: 10.4172/2329-6879.1000156.

Prüss-Ustün A, Rapitі E, Hutіn Y. Estіmatіon of the global burden of dіsease attributable to contaminated sharps injuries among health-care workers. Am J Ind Med. 2005;48: 482-90. DOI: 10.1002/ajim.20230.

Nawafleh HA, El Abozead S, Al Momanі MM, Aaraj H. Іnvestіgatіng needle stіck іnjurіes: іncіdence, knowledge and perceptіon among South Jordanian nursing students. J Nurs Educ Pract. 2017;8: 59-69.

Siddіque K, Mіrza S, Tauqіr SF, Anwar І, Malіk AZ. Knowledge attіtude and practіces regardіng needle stick injuries amongst healthcare providers. Pak J Surg. 2008;24: 243-8.

Khraisat FS, Junі MH, Rahman AA, Md Saіd S. Needlestіck and sharp іnjurіes among healthcare workers іn hospіtals: a mіnisystematic review. Int J Clin Med Res. 2014;1: 151-60.

Shіao J, Guo L, McLaws ML. Estіmatіon of the rіsk of bloodborne pathogens to health care workers after a needlestіck іnjury in Taiwan. Am J Infect Control. 2002;30: 15-20. DOI: 10.1067/mic.2002.119928.

Makary MA, Al-Attar A, Holzmueller CG, Sexton JB, Syin D, Gilson MM, et al. Needlestіck іnjurіes among surgeons in training. N Engl J Med. 2007;356: 2693-9. DOI: 10.1056/NEJMoa070378.

Azadi A, Anoosheh M, Delpіsheh A. Frequency and barrіers of underreported needlestіck іnjurіes amongst Іranіan nurses, a questіonnaіre survey. J Clіn Nurs. 2011;20: 488-93. DOІ: 10.1111/j.1365-2702.2010.03252.x.

Feng TH, Lіu HE. Initial evaluation of a new safety needle system at a clinical setting in Taiwan. Int J Nurs Pract. 2009;15: 394-402. DOI: 10.1111/j.1440-172X.2009.01789.x.

Memish ZA, Assiri AM, Eldalatony MM, Hathout HM, Alzoman H, Undaya M. Risk analysis of needle stick and sharp object injuries among health care workers in a tertiary care hospital (Saudi Arabia). J Epidemiol Glob Health. 2013;3: 123-9. DOI: 10.1016/j.jegh.2013.03.004.

Hashmi A, Al Reesh SA, Indah L. Prevalence of needle-stick and sharps injuries among healthcare workers, Najran, Saudi Arabia. Epidemiology. 2012;2: 117. DOI: 10.4172/2161-1165.1000117.

Fashafsheh I, Ayed A, Eqtait F, Harazneh L. Knowledge and practice of nursing staff towards infection control measures in the Palestinian hospitals. J Educ Pract 2015;6: 79-90. Available from: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1083751.pdf.

Chakravarthy M, Rangaswamy S, Harivelam C, Pargaonkar S, Hosur R, Pushparaj L, et al. Cost of postexposure management of occupational sharp injuries in an Indian tertiary health care facility: a prospective observational study in a tertiary care hospital. J Natl Accred Board Hosp Healthcare Prov. 2015;2: 47-52.

Amoran O, Onwube O. Infection control and practice of standard precautions among healthcare workers in northern Nigeria. J Glob Infect Dis. 2013;5: 156-63. DOI: 10.4103/0974-777X.122010.

Al-Ghamdi AS, Kabbash IA. Awareness of healthcare workers regarding preventive measures of communicable diseases among Hajj pilgrims at the entry point in Western Saudi Arabia. Saudi Med J. 2011;32: 1161-7.

Skovronska IG, Tolokova TI. [Viral hepatitis C as an occupational pathology and measures for its prevention in medical institutions]. Nursing. 2018;1: 23-6.

Rampal L, Zakaria R, Sook LW, Zain A. Needle stick and sharps injuries and factors associated among health care workers in a Malaysian hospital. European J Soc Sci. 2010;13: 354-62.

Ng YW, Noor Hassim I. Needlestick injury among medical personnel in accident and emergency department of two teaching hospitals. Med J Malaysia. 2007;62: 9-12. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17682562/.

Perry J. Needle safety laws now on books in fourteen states. Adv Exposure Prev 2000;5;17-19.

AlJohani A, Karuppiah K, Al Mutairi A, Al Mutair A. Narrative review of infection control knowledge and attitude among healthcare workers. Journal of Epidemiology and Global Health. 2021;11(1): 20-5. DOI: 10.2991/jegh.k.201101.001.

Poznansky MC, Torkington J, Turner G, Bankes MJK, Parry JV, Connell JA, et al. Prevalence of HIV infection in patients attending an inner city accident and emergency department. BMJ. 1994; 308:636.

Wicker S, Ludwig AM, Gottschalk R, Rabenau HF. Needlestick injuries among health care workers: occupational hazard or avoidable hazard? Wien Klin Wochenschr. 2008;120: 486-92. DOI: 10.1007/s00508-008-1011-8.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-16

Як цитувати

Зозуля, Т. Д., Галіяш, Н. Б., & Галіяш, Д. Р. (2023). Знання та ставлення медичних працівників до інфекційного контролю: огляд світового досвіду. Вісник медичних і біологічних досліджень, (1), 44–52. https://doi.org/10.11603/bmbr.2706-6290.2023.1.13387