Поглиблене дослідження та оцінка стану здоров'я як навчальна дисципліна для майбутніх магістрів медсестринства в Тернопільському національному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського

Автор(и)

  • О. М. Креховська-Лепявко Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0001-7874-9239
  • Б. А. Локай Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0002-8690-0434
  • Р. К. Волков Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0002-8341-2195

DOI:

https://doi.org/10.11603/bmbr.2706-6290.2023.1.13353

Ключові слова:

поглиблене дослідження та оцінка стану здоров'я, сестринська справа, другий (магістерський) рівень вищої освіти, робоча програма, освітньо-професійна програма, компетенції програмні результати навчання

Анотація

Резюме. Поглиблене дослідження та оцінка стану здоров'я пацієнта відіграють ключову роль у практиці медсестри. Будучи автономними та незалежними постачальниками медичних послуг, медсестри оцінюють стан здоров’я пацієнтів з метою визначення їх потреб та найбільш дієвих методів лікування. Поглиблене дослідження та оцінка стану здоров'я – це систематичний процес оцінки фізичних, психічних і функціональних аспектів здоров’я пацієнта. Володіння цим діагностичним інструментом є життєво важливим для практики медсестри, оскільки оцінка стану здоров’я лежить в основі належного догляду за хворим.

Мета дослідження – описати та проаналізувати робочу програму дисципліни «Advanced Physical Assessment», галузь знань – 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 223 «Медсестринство», програма підготовки «Сестринська справа», ступінь вищої освіти – другий (магістерський) рівень вищої освіти на факультеті іноземних студентів Тернопільського національного медичного університету (ТНМУ) імені І. Я. Горбачевського.

Матеріали та методи. У статті описано та проаналізовано матеріали освітньо-професійної програми «Сестринська справа» та робочу програму з навчальної дисципліни «Advanced Physical Assessment» для студентів другого рівня вищої освіти інституту медсестринства ТНМУ імені І. Я. Горбачевського.

Результати. Навчальна дисципліна «Advanced Physical Assessment» розроблена відповідно до вимог освітньо-професійної програми та спрямована на розвиток системних знань і розуміння концептуальних основ студентами, використовуючи систематичний збір анамнезу та знання терапевтичного спілкування для визначення даних суб’єктивного обстеження; збору даних об'єктивного обстеження; підтвердження, аналізу та документування цих даних. Дана дисципліна забезпечує набуття відповідних компетенцій і програмних результатів навчання та складається з лекцій, практичних занять і самостійної роботи студента. В рамках вивчення предмету «Advanced Physical Assessment» проводиться огляд повної та комплексної оцінки здоров’я пацієнтів упродовж усього життя з акцентом на різноманітні аспекти поглибленого обстеження та оцінки стану здоров’я, включаючи оцінку фізичного, функціонального та психічного здоров’я, а також їх культурні особливості.

Висновки. Відповідно до вимог навчальної програми «Сестринська справа», навчальна дисципліна «Advanced Physical Assessment» доступна для студентів другого (магістерського) ступеня вищої освіти. Дана дисципліна складається з лекцій (24 год), навчальних занять (30 год) та самостійної роботи студента (126 год). Advanced Physical Assessment забезпечує набуття відповідних компетенцій та програмних результатів навчання відповідно до навчальної програми «Сестринська справа». Оцінювання успішності студентів здійснюється за затвердженими критеріями оцінювання знань та вмінь студентів.

Біографії авторів

О. М. Креховська-Лепявко, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

канд. мед. наук, доцент кафедри вищої медсестринської освіти, догляду за хворими та клінічної імунології, ТНМУ ім.І. Я. Горбачевського МОЗ України

Б. А. Локай, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

Candidate of Medical Sciences (PhD), Associate Professor of  the Department of Clinical Immunology, Allergology and general care, I. Horbachevsky Ternopil National Medical University

Р. К. Волков, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

канд. мед. наук, асистент доцент кафедри вищої медсестринської освіти, догляду за хворими та клінічної імунології, ТНМУ ім.І. Я. Горбачевського МОЗ України

 

Посилання

Zambas SI. Purpose of the systematic physical assessment in everyday practice: Critique of a “sacred cow”. Journal of Nursing Education. 2019;49(6): 305-10.

Baid H. The process of conducting a physical assessment: A nursing perspective. British Journal of Nursing. 2020;15(13): 710-4.

Berman A, Snyder S, Kozier B, Erb G. Kozier, Erb's Fundamentals of nursing: Concepts, process, and practice, (8th ed.), 2020. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Education, Inc.

Edmunds, L., Ward, S., Barnes, R. The use of advanced physical assessment skills by cardiac nurses. British Journal of Nursing. 2021;19(5): 282-7.

https://onlinenursingdegrees.wilkes.edu/blog/performing-an-advanced-health-assessment-guide

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.tdmu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/08/OPP_-magistr-medsestr_-2022_lypen.pdf

Zambas SI, Smythe EA, Koziol-Mclain J. The consequences of using advanced physical assessment skills in medical and surgical nursing: A hermeneutic pragmatic study. Int J Qual Stud Health Well-being. 2016 Sep 6;11:32090. doi: 10.3402/qhw.v11.32090. PMID: 27607193; PMCID: PMC5015639.

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://dl.tdmu.edu.ua/pluginfile.php/61745/mod_resource/content/0/%D0%97%20%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D1%8E%20Advanced%20Physical%20Assessment%2C%20MSN%20%20%281st%20year%2C%202%20years%20of%20stud.%202nd%20semester%20extramural%29_final.pdf

https://dl.tdmu.edu.ua/mod/folder/view.php?id=23157

https://dl.tdmu.edu.ua/course/view.php?id=710

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-16

Як цитувати

Krehkovska-Lepiavko, O. M., Lokay, B. A., & Volkov, R. K. (2023). Поглиблене дослідження та оцінка стану здоров’я як навчальна дисципліна для майбутніх магістрів медсестринства в Тернопільському національному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського. Вісник медичних і біологічних досліджень, (1), 53–59. https://doi.org/10.11603/bmbr.2706-6290.2023.1.13353