ЧИ ЗАЛЕЖИТЬ ЛІПІДНИЙ ПРОФІЛЬ ВІД КОМОРБІДНОСТІ НАДМІРНОЇ МАСИ ТІЛА/ОЖИРІННЯ ТА АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ?

Автор(и)

  • І. В. Вівсяна Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • М. І. Марущак Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

DOI:

https://doi.org/10.11603/bmbr.2706-6290.2021.3.12560

Ключові слова:

цукровий діабет 2 типу, надмірна маса тіла, ожиріння, артеріальна гіпертензія, коморбідність, ліпідограма

Анотація

Резюме. Серцево-судинні захворювання (ССЗ) є основною причиною захворюваності та смертності у пацієнтів із ЦД 2, які мають у 2–4 рази вищий ризик розвитку ССЗ порівняно з недіабетиками.

Мета дослідження – проаналізувати залежність змін ліпідограми від коморбідності надмірної маси тіла/ожиріння та артеріальної гіпертензії у хворих на цукровий діабет 2 типу.

Матеріали і методи. З метою ретроспективного аналізу медичної документації було включено 579 хворих на цукровий діабет 2 типу (ЦД 2) залежно від коморбідності: надмірної маси тіла/ожиріння та артеріальної гіпертензії. Верифікацію ЦД 2 проводили відповідно до рекомендацій Американської діабетичної асоціації (2019). Діагноз артеріальної гіпертензії (АГ) 1 стадії встановлювали згідно з рекомендаціями ESC/ESH з АГ 2018 р. Показники ліпідного профілю сироватки крові вимірювали за допомогою комерційно доступних наборів на аналізаторі Cobas 6000 (Roche Hitachi, Німеччина).

Результати. У хворих із коморбідним перебігом цукрового діабету 2 типу, ожиріння та артеріальної гіпертензії зміни у ліпідограмі характеризувалися вірогідно вищими значенням загального холестеролу (на 18,3 %), триацилгліцеролів (на 93,1 %) та залишкового холестеролу (на 76,9 %) стосовно даних із цукровим діабетом 2 типу. Результати аналізу показників ліпідного обміну в пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу, залежно від наявності артеріальної гіпертензії, вказує на вірогідно вищу концентрацію загального холестеролу та триацилгліцеролів у хворих на цукровий діабет 2 типу з артеріальною гіпертензією стосовно даних без артеріальної гіпертензії (р=0,04). А результати аналізу показників ліпідного обміну в пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу, залежно від ступеня надмірної маси тіла, показав, що у хворих на ЦД 2 з надмірною масою тіла/ожирінням дані ліпідограми вірогідно вищі стосовно пацієнтів із нормальною масою тіла, зокрема концентрація загального холестеролу (на 15,0 та 11,8 %), триацилгліцеролів (на 43,3 та  67,2 %), не-ХС-ЛПВЩ (на 17,7 та 15,0 %) та залишкового холестеролу (на 35,6 та 52,9 %) відповідно.

Висновки. У хворих на цукровий діабет 2 типу як і артеріальна гіпертензія, так і надмірна маса тіла впливають на вираження дисліпідемії.

Посилання

Hevko U, Kozak K, Krynytska I, Marushchak M. Diagnostic value of a complete blood count in type 2 diabetes mellitus and comorbidities. Archives of the Balkan Medical Union. 2020;55(4): 601-7.

Hevko U, Marushchak M. [Genetics of type 2 diabetes mellitus and its combination with obesity and chronic pancreatitis]. Med i klin khim. 2020;4;103-13.

Hinge CR, Ingle SB, Adgaonkar BD. Body mass index, blood pressure and lipid profile in type 2 diabetes-review. Int J Cur Res Rev. 2018;10(10): 1-9.

Jayakumari C, Jabbar PK, Soumya S. Lipid profile in Indian patients with type 2 diabetes: The scope for atherosclerotic cardiovascular disease risk reduction. Diabetes Spectrum. 2020;33(4): 299-306.

(ADA) American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes – 2019 abridged for primary care providers. Clin Diabetes. 2019;1(37): 11-34.

Williams B, Mancia G, Spiering W. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. European Heart Journal. 2018; 39(33): 3021-104.

Body Mass Index: Considerations for Practitioners. URL: https://www.cdc.gov/obesity/downloads/bmiforpactitioners.pdf.

Piepoli MF, Hoes AW, Agewall S. 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: The Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of 10 societies and by invited experts). European Heart Journal. 2016;37(29): 2315-81.

Gordon L, Ragoobirsingh D, Morrison EY, Choo-Kang E, McGrowder D, Martorell E. Lipid profile of type 2 diabetic and hypertensive patients in the jamaican population. J Lab Physicians. 2010;2(1): 25-30. DOI: 10.4103/0974-2727.66709. PMID: 21814403; PMCID: PMC3147082.

Lamarche B, Després JP, Moorjani S, Cantin B, Dagenais GR, Lupien PJ. Triglycerides and HDL-cholesterol as risk factors for ischemic heart disease. Results from the Québec cardiovascular study. Atherosclerosis. 1996;119(2): 235-45.

Yarema N, Kotsiuba O, Krytskyy T, Marushchak M, Krynytska I. Peculiarities of arterial hypertension in postmenopausal women with bone mineral density disorders and dyslipidemia. Polish medical journal. 2020;XLVIII(283): 5-9.

Rizzo M, Berneis K. Lipid triad or atherogenic lipoprotein phenotype: A role in cardiovascular prevention. J Atherosclerosis Thromb. 2005;12(5): 237-9.

Evans M, Roberts A, Davies S, Rees A. Medical lipid-regulating therapy: current evidence, ongoing trials and future developments. Drugs. 2004;64: 1181-96.

Dean BB, Borenstein JE, Henning JM, Knight K, Merz CN. Can change in high-density lipoprotein cholesterol levels reduce cardiovascular risk? Am Heart J. 2004;147(6): 939-41.

Steven HM, Seppo L, Tapani R, Kalevi P, Markku L. Mortality from coronary heart disease in subjects with type II diabetes Mellitus and nondiabetic subjects with and without prior myocardial infarction. N Engl J Med. 1998;339(4): 229-34.

Preis SR, Pencina MJ, Hwang SJ. Trends in cardiovascular disease risk factors in individuals with and without diabetes mellitus in the Framingham Heart study. Circulation. 2009;120: 212-20.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-08

Як цитувати

Вівсяна, І. В., & Марущак, М. І. (2021). ЧИ ЗАЛЕЖИТЬ ЛІПІДНИЙ ПРОФІЛЬ ВІД КОМОРБІДНОСТІ НАДМІРНОЇ МАСИ ТІЛА/ОЖИРІННЯ ТА АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ?. Вісник медичних і біологічних досліджень, (3), 5–11. https://doi.org/10.11603/bmbr.2706-6290.2021.3.12560

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження