ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В МЕДИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ

  • V. S. Kуlivnуk Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
  • V. L. Smirnova Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • N. Ya. Panchyshyn Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
Ключові слова: інформаціологічні дослідження, медична реабілітація

Анотація

Мета роботи. Вивчити та узагальнити результати інформаціологічних досліджень ефективності медичної реабілітації на біохімічному та біофізичному рівнях.

Матеріали і методи. Використано інформаціологічний метод та математичний апарат теорії інформації.

Результати й обговорення. Зменшення надлишковості створює для біологічної системи небезпеку легкої інформаційної поломки та зриву. При збільшенні передачі інформації надлишковості відбувається зниження швидкості передачі інформації. Надмірне зростання надлишковості веде до того, що канали перевантажуються надмірною передачею повідомлень, що зменшує кількість нової інформації, яку отримує приймач за одиницю часу по даному каналу зв’язку, тому при дуже великій надлишковості система інформації втрачає свою ефективність, лабільність і стає більш інертною.

Висновки. Інформаційні характеристики можна використовувати в якості кількісних критеріїв оцінки ефективності лікування та вибору найоптимальніших методів. Досвід клінічного застосування гальванізації та лікарського електрофорезу свідчить про ефективність використання гальванічного струму щільністю 0,03–0,05 мА/см2. Наведені матеріали свідчать про перспективність використання прикладної теорії інформації в медико-біологічних дослідженнях. Теорію інформації можна застосовувати для визначення чутливості біохімічних систем до фізичних факторів, встановлення оптимального діапазону їх дії та оцінки ефективності медичної реабілітації при різних захворюваннях.

Біографії авторів

V. S. Kуlivnуk, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

кандидат медичних наук, доцент Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова

V. L. Smirnova, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

кандидат медичних наук, доцент Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

N. Ya. Panchyshyn, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

кандидат медичних наук, доцент Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

Посилання

[A white book of physical medicine and rehabilitation medicine in Europe]. Ukr. zhurn fiz i reab med. 2018;2: 113-27. Ukrainian.

Mintser OP, Zlepko SM, Khaimzon II, Azarkhov OYu, Laduba YuM, Babintseva LYu, Kylivnyk VS. Involvement of the medical information system in the organization and management of the rehabilitation and rehabilitation of the post-stroke illnesses in the sanatorium-resort setting. [Застосування медичної інформаційної системи в організації та управлінні реабілітаційно-відновлювальним лікуванням постінсультних хворих в санаторно-курортній установі: методичні рекомендації] Kyiv; 2012. Ukrainian.

Avraleva AI. Protein-colloidal changes in blood serum in patients with diseases of the cardiovascular system with circulatory failure. Extended abstract of Candidate’s thesis. Minsk; 1963. Russian.

Bandarin VA. Cybernetics in medicine. [Кибернетика в медицине] Minsk; 1968. Russian.

Ulashchik VS. Actual issues of neuropathology and neurosurgery. [Актуальные вопросы невропатологии и нейрохирургии] Minsk; 1972. Russian.

Kolisnyk PF. [Problems of training physicians in medical rehabilitation]. Visn Vinn nats univer. 2013;2: 441-45. Ukrainian.

Kylivnyk VS, Halachenko OO, Kuzmin IV. Information models of organism's functional systems and their role in clinical decision making. Visn sots hihiieny i orhanizatsii okhorony zdorovia. 2009;4: 86-90. Ukrainian.

Herdan G. Klin Wschr. 1955;33(21/22): 538.

Rapoport SM. Medizinische Biochemie. Berlin; 1969.

Kastler GV. Information Theory in Biology. [Теория информации в биологии] Moscow; 1960. Russian.

Shennon K. Works on information theory and cybernetics. [Работы по теории информации и кибернетике] Moscow; 1963. Russian.

Kastler GV. The emergence of a biological organization. [Возникновение биологической организации] Moscow; 1967. Russian.

Dancoff SM, Quastler H. In Information Theory in Biology Urbana; 1958.

Ashby WR. Cybernetica; 1958.

Grigor'yan DG. Questions of balneotherapy and physiotherapy. [Вопросы бальнео- и физиотерапии (труды ЦНИИКИФ)] Moscow; 1970. Russian.

Опубліковано
2019-11-15
Як цитувати
KуlivnуkV. S., Smirnova, V. L., & Panchyshyn, N. Y. (2019). ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В МЕДИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ. Вісник медичних і біологічних досліджень, (1), 70-75. https://doi.org/10.11603/bmbr.2706-6290.2019.1.10583