ІСТОРІЯ КВАНТОВО-МЕХАНІЧНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ І ХІМІЧНИХ СИСТЕМ

  • V. D. Didukh Тернопільський національний медичний університет імені І. Я.
  • Yu. A. Rudyak Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • O. A. Bahrii-Zaiats Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • L. V. Naumovа Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
Ключові слова: квантово-механічні методи досліджень, ЕПР, МРТ

Анотація

Мета роботи. Висвітлити історичні шляхи розвитку квантово-механічних методів дослідження, показати їх значущість для минувшини і сьогодення.

Матеріали і методи. 

Результати й обговорення. Історичні шляхи розвитку науки, розкриття закономірностей мають особливе значення для сьогодення. Процес історії становлення та розвитку фізико-медичних і біологічних знань нерозривно пов’язаний із загальною історією людства, науки і змінював наукову картину світу упродовж тисячоліть. Луї де Бройль, Нобелівський лауреат з фізики, писав: «…історія науки не може не цікавити вчених природознавців: учений знаходить у ній… багаточисельні уроки і, навчений власним досвідом, він може краще, ніж будь-хто інший, тлумачити із знанням справи ці уроки». Фізика і медицина – могутні гілки дерева філософії, коріння якого сягає правікових часів. В історії науки шляхи розвитку медицини і фізики і збігалися й перетиналися. Відкриття у медицині та біології породжували нові фізичні ідеї, а досягнення у фізиці сприяли новітнім медико-біологічним дослідженням. У роботі висвітлено роль квантово-механічних методів дослідження медико-біологічних та хімічних систем.

Висновки. У статті віддзеркалено історію розвитку квантово-механічних знань, показано як змінювалась наукова картина світу впродовж тисячоліть, розглянуто взаємодоповнюваність і спадкоємність наукових знань, що визначали напрямок розвитку науки та показано ефективність резонансних методів у медико-біологічних дослідженнях.

Біографії авторів

V. D. Didukh, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я.

кандидат наук, доцент Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

Yu. A. Rudyak, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

доктор наук, доцент Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

O. A. Bahrii-Zaiats, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

кандидат наук, доцент Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

L. V. Naumovа, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

кандидат медичних наук, доцент Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

Посилання

Didukh VD. Medical physics. Formation and development [Медична фізика. Становлення та розвиток] Ternopil: Ternopil National Medical University; 2017. Ukrainian.

Didukh VD, Rudiak YuA, Ladyka RB. Physical basis of radiation and nuclear methods of diagnosis and treatment [Фізичні основи променевих та ядерних методів діагностики і лікування]. Ternopil: Ternopil National Medical University; 2018. Ukrainian.

Chalyi OV, Tsekhmister YaV, Ahapov BT. Medical and biological physics [Медична та біологічна фізика]. Vinnytsia; 2017. Ukrainian.

http://www.chem.msu.ru/rus/teaching/ustyniuk-nmr-lectures/Lecture-1.pdf

Storchun YeV, Matviichuk YaM. Biophysical and mathematical foundations of instrumental methods of medical diagnostics [Біофізичні та математичні основи інструментальних методів медичної діагностики]. Lviv; 2009. Ukrainian.

Horbenko Yu, Aksimentieva O. [Electron paramagnetic resonance of ferric chloride (III) chloride doped complexes of polyaminothiazole]. Visnyk of Lviv National University. The chemical series. 2015; 56 (2): 334-8. Ukrainian.

Savchenko D, Kassiba A. Size-dependent effects is silicon carbide and diamond nanomaterials as studied by CW and Pulse EPR methods, in frontiers in magnetic resonance: EPR in modern carbon-based nanomaterials. Bentham science publisher, Sharjah. 2018: 242-53.

Konchyts AA, Shanina BD, Yanchuk IB, Krasnovyd SV. [ESR-diagnostics of hemostatic drugs based on polysaccharides]. Nanosystemy, nanomaterialy, nanotekh. 2017;15(3): 573-86. Ukrainian.

Savchenko D. The electron spin resonance study of heavily nitrogen doped 6 HSiC crestals. Journal of Applied Physics. 2015;117(4): 045708. Available from: https://doi.org/10.1063/1.4906618.

Dyakonov VP, Zubov E, Aksimentyeva E. Low-temperature magnetic behavior of the organic-based magnet Na[FeO6(C10H6N)3]. Low Temp Phys., 2014;40(7): 835-41.

Shapovalov VA, Shapovalov VV, Rafailovich M. Dynamic characteristic of molecular structure of poly-ortho-methoxyaniline with magnetic probes. J Phys Chem. S. 2013;117: 7830–34.

Bykov IP, Zagorodniy YuA, Yurchenko LP, Trachevsky VV, Dimza V, Jastrabik L. The peculiarities of influence of copper and lantanum dopants on ferroelectric and relaxor properties of PLZT ceramics: The investigations by dielectric and radiospectroscopy (EPR, NMR) methods. European Conference on Application of Polar Dielectrics, 2014 July 7-11; Vilnius; 2014.

Опубліковано
2019-11-14
Як цитувати
Didukh, V. D., Rudyak, Y. A., Bahrii-Zaiats, O. A., & NaumovаL. V. (2019). ІСТОРІЯ КВАНТОВО-МЕХАНІЧНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ І ХІМІЧНИХ СИСТЕМ. Вісник медичних і біологічних досліджень, (1), 63-69. https://doi.org/10.11603/bmbr.2706-6290.2019.1.10582