МОРФОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОНКОЇ КИШКИ ЩУРІВ ІЗ ХРОНІЧНИМ ЕНТЕРОКОЛІТОМ НА ТЛІ СТРЕПТОЗОТОЦИНОВОГО ДІАБЕТУ

  • N. V. Lisnianska ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет МОЗ України»
  • P. I. Buchko Чортківський державний медичний коледж
  • V. A. Musienko Комунальне неприбуткове підприємство «Ружинська центральна лікарня»
Ключові слова: стрептозотоциновий діабет, хронічний ентероколіт, тонка кишка, морфометрія, експеримент

Анотація

Мета роботи. Встановити морфометричні зміни стінки тонкої кишки тварин із стрептозотоциновим діабетом (СТД), хронічним ентероколітом (ХЕК) та їх поєднанням.

Матеріали і методи. Дослідження проведено на 120 білих нелінійних самцях-щурах з дотриманням принципів Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей (Страсбург, 1986) . Цукровий діабет моделювали шляхом однократного внутрішньочеревного введення тваринам стрептозотоцину («Sigma Aldrich», США, в дозі 60 мг/кг маси тіла). Хронічний ентероколіт відтворювали шляхом вільного доступу тварин до 1,0 % розчину карагінану в питній воді протягом 1 місяця.

Результати й обговорення. За результатами мікроморфометрії важливим індикатором дистрофічних змін слизової оболонки у щурів із СТД було істотне зростання частки ушкоджених епітеліоцитів: від контрольного значення (4,47±0,34) % до (16,00±0,59) %. При ХЕК мали місце прояви дистрофії та атрофії, хоча і менш виражені, ніж при експериментальній гіперглікемії: кількість ворсинок зменшувалася на 7,23 %, крипти поглиблювалися на 12,84 %, частка уражених клітин епітелію зростала на 7,83 %. Максимально вираженими були патологічні зміни, які реєстрували при ХЕК на тлі СТД: слизова оболонка стоншувалася на 12,49 %, кількість ворсинок істотно зменшувалася на 44,03 %, частка ушкоджених епітеліоцитів сягала (23,63±0,79) %, зростаючи на 19,17 % щодо контрольної групи.

Висновки. Структурні зміни стінки тонкої кишки білих щурів із СТД характеризуються превалюванням дистрофічних і атрофічних процесів, у тварин із ХЕК переважає картина хронічного запалення, тоді як моделювання ХЕК на тлі СТД указує на поєднання дистрофічних і атрофічних змін та ентериту.

Біографії авторів

N. V. Lisnianska, ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет МОЗ України»

кандидат медичних нвук, асистент  ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет МОЗ України»

P. I. Buchko, Чортківський державний медичний коледж

викладач  Чортківського державного медичного коледжу

V. A. Musienko, Комунальне неприбуткове підприємство «Ружинська центральна лікарня»

лікар  комунального неприбуткового підприємства «Ружинська центральна лікарня»

Посилання

Atlas ID. Brussels, Belgium: international diabetes federation; 2011. International Diabetes Federation; 2013.

Federation ID. IDF Diabetes Atlas International Diabetes Federation. Brussels, Belgium; 2015.

ICES Atlas Primary care in Ontario. Chapter 12. Indicators of Primary care based on administrative data. Ontario; 2011.

Moini J. Epidemiology of Diabetes. Elsevier; 2019.

Marushchak M, Krynytska I, Milevska L, Miz A, Mialiuk O. The changes of activity of effector caspase cascade components in case of alimentary obesity in rats. Bangladesh Journal of Medical Science. 2017;23;16(2): 252-8.

Bekele G, Kabadi UM. Gastro intestinal manifestations of diabetes mellitus. Int J Diabetes Dev Countries. 1996;16: 54-8.

Kautzky-Willer A, Harreiter J, Pacini G. Sex and gender differences in risk, pathophysiology and complications of type 2 diabetes mellitus. Endocrine Reviews. 2016;1;37(3): 278-316.

Marushchak MI, Lisnianska NV, Habor HH. Features of energy supply to the small intestine wall in chronic enterocolitis on the background of streptozotocin-induced diabetes in rats. Visn nauk doslidz. 2017;3: 133-6. Ukrainian.

Zimmerman YaS, Zinatullin MR. Diabetes mellitus and functional-structural changes in the gastroduodenal zone: a clinical and epidemiological study. Ter arkhiv. 2011;83(2): 71-5. Russian.

Krynytska I, Marushchak M. The indices of nitric oxide system in rats with carrageenan-induced enterocolitis combined with diabetes mellitus. Romanian Journal of Diabetes Nutrition and Metabolic Diseases. 2018;1;25(3): 283-8.

Mic AA, Mic FA, Tatu CA, Ionac M, Ordodi VL, Paunescu V. Indomethacin inhibits thymic involution in mice with streptozotocin-induced diabetes. Comparative medicine. 2007;57(5): 476-81.

Moyana TN, Lalonde JM. Carrageenan-induced intestinal injury in the rat – a model for inflammatory bowel disease. Annals of Clinical & Laboratory Science. 1990;1;20(6): 420-6.

Reznikov OG. General ethical principles of animal experiments. Endokrynolohiia. 2003;8(1): 142-5. Ukrainian.

Lisnianska NV, Маrushchak MI, Antonyshyn IV, Mialiuk OP. Chronic enterocolitis combined with streptozotocin-induced diabetes in rats: mechanism of oxidative stress development. International Journal of Medicine and Medical Research. 2017;29;3(2): 59-63.

Marushchak M, Lisnianska N, Krynytska І, Chornomydz I. The mechanisms of apoptosis initiation in rats with chronic enterocolitis combined with streptozotocin-induced diabetes. Georgian Medical News. 2017;(270): 125-30.

Опубліковано
2019-11-14
Як цитувати
Lisnianska, N. V., Buchko, P. I., & Musienko, V. A. (2019). МОРФОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОНКОЇ КИШКИ ЩУРІВ ІЗ ХРОНІЧНИМ ЕНТЕРОКОЛІТОМ НА ТЛІ СТРЕПТОЗОТОЦИНОВОГО ДІАБЕТУ . Вісник медичних і біологічних досліджень, (1), 30-34. https://doi.org/10.11603/bmbr.2706-6290.2019.1.10516
Розділ
Оригінальні дослідження