СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ БІЛИХ ЩУРІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЗАСТОСУВАННІ РІЗНИХ ДОЗ КАРАГІНАНУ

  • O. M. Kopanytsia КЗВО «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради
  • O. P. Mialiuk КЗВО «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради
Ключові слова: κ-карагінан, тонка кишка, печінка, серце, морфологія

Анотація

Мета роботи. Вивчити структурну організацію стінки тонкої кишки, міокарда і печінки експериментальних тварин при застосуванні різних концентрацій κ-карагінану.

Матеріали і методи. Дослідження проведено на 36 статевозрілих білих нелінійних щурах-самцях. Тваринам експериментальних груп забезпечили вільний доступ до 0,5 і 1,0 % розчину карагінану в питній воді протягом 1 місяця.

Результати й обговорення. Результати гістологічного дослідження стінки тонкої кишки експерементальних тварин, які отримували 0,5 % розчин карагінану, продемонстрували картину помірно виражених дистрофічних змін епітелію слизової оболонки та ознаки запального процесу (лімфоцитарно-макрофагальна інтоксикація, деформація ворсинок тонкої кишки, відсутність базальної мембрани на деяких ділянках). На світлооптичному рівні мікроскопії патологічні зміни у печінці були мінімальними; будова серцевого м’яза у більшості щурів не відрізнялася від інтактних тварин. При мікроскопічному дослідженні внутрішніх органів білих щурів, які отримували 1 % розчин карагінану, в епітелії слизової оболонки тонкої кишки відмічали ознаки дистрофії: вакуолізацію епітеліоцитів, зміну тинкторіальних властивостей їх цитоплазми, місцями відсутність війчастої облямівки. У печінці балкова структура органа зберігалася. Спостерігали помірно виражений стромальний набряк. Подекуди мали місце помірно виражені альтеративні зміни гепатоцитів, що проявлялися розвитком дрібнокраплинної жирової дистрофії. Зміни серцевого м’яза в експерементальних тварин були виражені помірно. В деяких полях зору поперечна посмугованість кардіоміоцитів визначалася нечітко. Простежували помірно виражений набряк, місцями повнокров’я судин та наявність поодиноких еритроцитів у перивазальних ділянках. Також подекуди були незначні скупчення лімфоцитів.

Висновки. Морфологічні дослідження показали, що введення щурам 0,5 % розчину карагінану зумовлює запальні зміни у тонкій кишці, проте не призводить до значних структурних змін у печінці й серці. Ушкодження епітеліоцитів та їх дистрофія, дезорганізація сполучнотканинних елементів підслизового шару тонкої кишки при застосуванні 1 % карагінану супроводжується морфологічними змінами у печінці й серці.

Біографії авторів

O. M. Kopanytsia, КЗВО «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради

кандидат медичних наук, викладач  КЗВО «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради

O. P. Mialiuk, КЗВО «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради

кандидат медичних наук, викладач  КЗВО «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради

Посилання

Ivakhno AP, Koziarin IP. The problems of the use of food additives in the infant’s food stuffs. Environment & Health. 2019;1: 29-32.

Svirida VV, Maleev VO, Bezpalchenko VM. Nutritional supplements: definition, classification, problems of use. Scientific and practical development of young scientists at the present stage of development of chemical technologies. Kherson: KhNTU. 2015. Ukrainian.

Correc G, Barabanova A, Tuvikene R, Truus K, Yermak I, Helbert W. Comparison of the structures of hybrid κ-/β-carrageenans extracted from Furcellaria lumbricalis and Tichocarpus crinitus. Carbohydrate Polymers. 2012;17;88(1): 31-6.

Nechaev AP, Traubenberg SE, Kochetkova AA. Food Chemistry. [Пищевая химия] St. Petersburg: GIORD. 2003:640. Russian.

Osmanyan RG. Prospects for the use of carrageenans in the confectionery industry (for the production of jelly sweets with functional properties). Pishchevaya i pererab promysh. Referat zhurn. 2008;2: 432. Russian.

Krynytska I, Marushchak M, Svan O, Akimova V, Mazur L, Habor H. The indices of endogenous intoxication in rats with carrageenan solution consumption. Georgian Medical News. 2018;279: 196-200.

Krynytska I, Marushchak M. The indices of nitric oxide system in rats with carrageenan-induced enterocolitis combined with diabetes mellitus. Romanian Journal of Diabetes Nutrition and Metabolic Diseases. 2018;25(3): 283-8.

Krynytska І, Marushchak M, Birchenko I, Klishch I. Markers of endogenous intoxication in rats with diabetes mellitus combined with carrageenan-induced enterocolitis. Romanian Journal of Diabetes Nutrition & Metabolic Diseases. 2018;25(4): 399-407.

Moyana TN, Lalonde JM. Carrageenan-induced intestinal injury in the rat--a model for inflammatory bowel disease. Annals of Clinical & Laboratory Science. 1990;20(6): 420-6.

Gubin-Vakulik GI, Kolousova NG, Ivanenko TO, Gorbach TV, Korobchansky VO. The method of modeling of chronic gastroenterocolitis. Pat. of Ukraine. 2012;a201014510. Ukrainian.

Goldstein J, Newbury D, Echlin P. Raster electron microscopy and X-ray analysis. [Растровая электронная микроскопия и рентгеновский анализ] Moscow: Mir; 1984. Russian.

Опубліковано
2019-11-14
Як цитувати
Kopanytsia, O. M., & Mialiuk, O. P. (2019). СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ БІЛИХ ЩУРІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЗАСТОСУВАННІ РІЗНИХ ДОЗ КАРАГІНАНУ . Вісник медичних і біологічних досліджень, (1), 25-29. https://doi.org/10.11603/bmbr.2706-6290.2019.1.10514
Розділ
Оригінальні дослідження