Нова сторінка журналу

Науково-практичний журнал "Вісник медичних і біологічних досліджень"  є міждисциплінарним виданням, яке публікує оригінальні статті, що охоплюють всі аспекти медичних, біологічних наук і медсестринства. 

Журнал включено у Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та степеня доктора філософії. Журнал відноситься до категорії Б. Спеціальності, за якими видання здійснює публікації: 222 Медицина, 223 Медсестринство, 091 Біологія.  
Журнал індексується Google Scholar, Ulrich's Periodicals Directory, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), Index Copernicus
ISSN 2706-6290 (Online), ISSN 2706-6282 (Print)