INTENSITY OF LIPID AND PROTEIN PEROXIDATION PROCESSES IN THE DYNAMICS OF IMMOBILIZATION STRESS ON THE BACKGROUND OF HYPOTHYROSIS

  • O. E. Liubovych I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY
  • I. M. Klishch I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY
Keywords: stress, hypothyroidism, free radical oxidation of proteins, lipid peroxidation

Abstract

Introduction. Stress is a reflection of all the adaptive reactions of the body, non-specific biological phenomena that occur in response to various stimuli and aimed at the implementation of adaptive mechanisms that adapt the body to stress effects [5]. An important role in the implementation of adaptive reactions of the body play the hormones of the thyroid gland, which are able to mobilize the body's reserves to repair the damages caused by the action of the stress factor. The thyroid axis is naturally involved in the processes of adaptation of the organism to the action of extreme stimuli. However, the changes in the thyroid gland function under stress and adaptation do not allow us to estimate the value of thyroid hormones in adaptive responses. A comprehensive study of the hormonal spectrum and the state of redox processes in the body of experimental animals with altered thyroid status under conditions of additional stressful effects of various nature is necessary.

The aim of the study to learn the intensity of lipid and protein peroxidation processes under immobilization stress in rats with experimental hypothyroidism.

Research Methods. Hypothyroidism was simulated by daily per os injection of mercazolilum thyreostatics (“Health”, Ukraine) at a dose of 25 mg/kg for 21 days. Acute immobilization stress was simulated by tying experimental rats in a supine position by 4 limbs without limiting the mobility of the head for 3 hours. Spectrophotometric and enzyme immunoassay methods were used to study the concentration of iodine-containing thyroid hormones and the activity of lipid and protein peroxidation processes.

Results and Discussion. It was established that under conditions of deficiency of iodine-containing thyroid hormones, the activity of free radical oxidation of lipids and proteins was significantly lower than in animals without simulated pathology. In the study of the effect of immobilization stress on lipid and protein peroxidation indicators, it was established that at the stage of anxiety of the development of a stress reaction in euthyroid animals, the indicators of lipid and protein peroxidation increase, which indicates an increase in the activity of the free radical processes. At the stage of resistance, stabilization of the activity of free radical processes occurs. However, during prolonged stress (exhaustion stage), the activity of free radical processes increases significantly, which indicates the depletion of the protective reserve of the antioxidant system. In animals with hypothyroidism, there is a gradual significant increase in the intensity of lipid and protein peroxidation processes at all stages of the development of a stress reaction with a maximum at the stage of depletion.

Conclusion. In the setting of hypothyroidism, there is more intense than in euthyroid animals, increase in the intensity of protein and lipid peroxidation processes at all stages of the development of stress response.

References

Bondarenko, S.N., Bondarenko, N.A., & Manukhyna, E.B. (1999). Vplyv riznykh metodyk stresiv ta adaptatsii na povedinkovi ta somatychni pokaznyky v rakakh [The influence of various stress and adaptation techniques on behavioral and somatic indicators in rats]. Byuleten eksperimentalnoy biologii i meditsyny – Bulletin of Experimental Biology and Medicine, 128, 8, 157-160 [in Russian].

Glynnyk, S.V., Romanovskiy, I.V., Rineyskaya, O.N., Kartun, L.V., & Khodosovskaya, Ye.V. (2007). Gormonalnyy status i sostoyaniye sistemy perekisnogo okisleniya lipidov v tkani mozga krys pri kholodovom stresse na fone eksperimentalnogo gipotireoza [Hormonal status and state of the system of lipid peroxidation in the brain tissue of rats under cold stress on the background of experimental hypothyroidism]. Vestsi NAN Bilorusi. Ser. med navuk – News of NAS of Belarus. Series of Medical Sciences, 2, 55-59 [in Russian].

Shakenov, D.I., Yakovenko, G.I., Shakenov, A.D., & Shpis, P.V. (2005). Dinamika morfologicheskikh izmeneniy, po¬ka¬za¬teley antioksidantnoy zashchity i aktivnosti pro¬tsessov perekisnogo okisleniya lipidov pri ekspe¬ri-mentalnom gipotireoze [Dynamics of morphological changes, indicators of antioxidant protection and activity of lipid peroxidation processes in experimental hypothyroidism]. Vestnik Yuzhno-Ka¬zakh¬stan¬skoy meditsinskoy akademii – Bulletin of the South Kazakhstan Medical Academy, 3, 74-76 [in Ukrainian].

Danylkina, O.P. (2016). Fiziologiya stressa zhivotnykh [The physiology of animal stress]. Krasnoyarsk: Krasnoyar. hos. agrar un-t [in Russian].

Kriuk, Yu.Ya. (2011). Osoblyvosti vyiavlennia oksydatyvnoho stresu pry hipotireozi riznoho stupenia tiazhkosti v eksperymenti [Features of the manifestation of oxidative stress in hypothyroidism of varying degrees of severity in the experiment]. Patalohiia – Pathology, 8, 2, 62-65 [in Ukrainian].

Paienok, O.S., & Kostiv, M.O. (2012). Protsesy pereryvnoho okysnennia lipidiv ta riven endohennoi intoksykatsii u vahitnykh z tyreopatiiamy [Processes of peroxide oxidation of lipids and the level of endogenous intoxication in pregnant women with thyropathies]. Eksperymentalna ta klinichna fiziolohiia ta biokhimiia – Experimental and Clinical Physiology and Biochemistry, 1, 97-101 [in Ukrainian].

Kozhemyakin, Yu.M., Khromov, O.S., Filonenko, M.A., & Sayfetdinova, G.A. (2002). Naukovo-praktychni rekomendatsii z utrymannia laboratornykh tvaryn ta roboty z nymy [Scientific and practical recommendations for the maintenance and operation of laboratory animals]. Kyiv: Avitsena [in Ukrainian].

European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes (1986). Council of Europe. Strasbourg, 123, 52.

Rom-Buhoslavska, O.S., Bozhko, T.S., & Komarova, I.V. (2001). Doklinichne vyvchennia tyreostatychnykh ta tyreoid-stymuliuiuchykh zasobiv. Doklinichni doslidzhennia likarskykh zasobiv: Metod. rekomendatsii [Pre-clinical study of thyreostatic and thyroid stimulating agents. Pre-clinical research of drugs: Method. recommendations]. Kyiv [in Ukrainian].

Isman, C.A., Yegen, B.C., & Alican, I. (2003). Methimazole-induced hypothyroidism in rats ameliorates oxidative injury in experimental colitis. J. Endocrinol., 177, 3, 471-476.

Kolesova, O.E., Markin, A.A., & Fedorova, T.N. (1984). Pereksidnoye okisleniye lipidov i metody opredeleniya produktov lipoperoksidatsii v biologicheskikh sredakh [Peroxide oxidation of lipids and methods for determining the products of lipid peroxidation in biological media]. Lab. delo – Laboratory Case, 9, 540-546 [in Russian].

Alekseev, V.V. (2013). Meditsinskiye laboratornyye tekhnologii: rukovodstvo po klinicheskoy laboratornoy diagnostike: v 2 t. [Medical laboratory technologies: guidelines for clinical laboratory diagnostics: in 2 vol.]. Karpyshchenko, A.I. (Ed.). Moscow: GEOTAR-Media [in Russian].

Khyshiktuyev, B.S., Khyshiktuyeva, N.A., & Ivanov, V.N. (1996). Metody opredeleniya produktov perekisnogo okisleniya lipidov v kondensate vydykhayemogo vozdukha i ikh klinicheskoye znacheniye [Methods for the determination of lipid peroxidation products in the condensate of exhaled air and their clinical significance]. Klinicheskaya laboratornaya diagnostika – Clinical Laboratory Diagnostics, 3, 13-15 [in Russian].

Meshchyshen, I.F. (1998). Metod vyznachennia okysliuvalnoi modyfikatsii bilkiv plazmy (syrovatky) krovi [The method of determination of oxidative modification of plasma proteins (serum)]. Bukovynskyi med. Visnyk – Bukovyna Medical Bulletin, 2, 1, 156-158 [in Ukrainian].

Published
2019-01-31
How to Cite
Liubovych, O., & Klishch, I. (2019). INTENSITY OF LIPID AND PROTEIN PEROXIDATION PROCESSES IN THE DYNAMICS OF IMMOBILIZATION STRESS ON THE BACKGROUND OF HYPOTHYROSIS. Medical and Clinical Chemistry, (4), 24-30. https://doi.org/10.11603/mcch.2410-681X.2018.v0.i4.9784
Section
ORIGINAL INVESTIGATIONS