Reactivity changes in the rats with streptozotocin-induced diabetes during chronic enterocolitis development

  • N. V. Lisnyanska
  • M. I. Marushchak
  • O. V. Denefil
Keywords: reactivity, diabetes, enterocolitis, experiment.

Abstract

The results of the integral indices in diagnosis of endogenous intoxication in rats with diabetes and chronic enterocolitis with diabetes are presented. Streptozotocin-induced diabetes and chronic enterocolitis together with diabetes in rats are involved a violation of immunological reactivity. The use of carrageenan on the background of streptozotocin-induced diabetes in rats is accompanied by a left shift of leukocyte formula with the increasing of band neutrophils number and appearance of immature lymphocytic cells, the lowest segmented neutrophils and lymphocytosis.

References

Worldwide increase in incidence of Type I diabetes – the analysis of the data on published incidence trends.

Incidence trends for childhood type 1 diabetes in Europe during 1989–2003 and predicted new cases 2005–20 a multicentre prospective registration study.

Forouhi, N. G., & Wareham, N. J. (2014). Epidemiology of diabetes. N. G. Forouhi. Medicine, 42, 12, 698–702.

Khmil, O. V. (2013). Kharakterystyka stanu mistsevoho imunitetu rotovoi porozhnyny pry khronichnomu retsydyvuiuchomu aftoznomu stomatyti u pidlitkiv z tsukrovym diabetom. Visn. problem biolohii i medytsyny. 2 (99), 306–308.

Ordodi, V. L., Paunescu, V., & Ionac, M. (2008). Indomethacin inhibits thymic involution in mice with streptozotocin-induced. Artificial organs, 32 (1), 66–70.

Moyana, T. N., & Lalonde, J. M. (1990).Carrageenan-induced intestinal injury in the rat--a model for inflammatory bowel disease. Ann. Clin. Lab. Sci, 20 (6), 420–426.

Reznikov, O. (2003). Zahalni etychni pryntsypy eksperymentiv na tvarynakh. Endokrynolohiya, 8 (1),142–145.

Raznatovskaia, E. N. (2012). Yntehralnыe yndeksы эndohennoi yntoksykatsyy u bolnыkh khymyorezystentnыm tuberkulezom lehkykh. Aktualni pytannia farmatsevtychnoi i medychnoi nauky ta praktyky, 2 (9), 119–120.

Nykyforova, N. A., Kuzmenko, O. V., Hromakova, I. A., & Ivanenko, M. O. (2008). Indyvidualni osoblyvosti vidnovlennia leikopoezu shchuriv pislia zahalnoho odnorazovoho renthenivskoho oprominiuvannia. Ukr. radiol. Zhurn, 16, 183–187.

Published
2016-11-21
How to Cite
Lisnyanska, N. V., Marushchak, M. I., & Denefil, O. V. (2016). Reactivity changes in the rats with streptozotocin-induced diabetes during chronic enterocolitis development. Medical and Clinical Chemistry, (3), 30-33. https://doi.org/10.11603/mcch.2410-681X.2016.v0.i3.6940
Section
ORIGINAL INVESTIGATIONS