The value of the nitric oxide system in the functioning of the stomach in norm and pathology Summary

  • O. M. Oleshchuk
  • A. V. Chornomydz
Keywords: nitric oxide, nitrergic system, NO-synthase, motor and secretory activity of the stomach, gastric ulcer.

Abstract

The article presents an analysis of published materials on the role of nitric oxide (NO) and its metabolites in the regulation of the stomach functional activity. The current information on the structure of nitric oxide, its formation and metabolism, meaning in the digestive system was analyzed. The analysis of published data on NO metabolism of the digestive system and stomach in particular was made. The role of nitreropic system secretory activity of the stomach and its motility. Separately there was analyzed data of current research on the role of nitric oxide and its metabolites in the pathology of the stomach and the possibility of drug correction of infringements.

            

References

Bohdanova ,O., Kuzmenko, L. , Drobinska, O. & Ostapchenko, L.(2007). Uchast systemy syntazy oksydu azotu v rozvytku ta vidnovlenni stres-indukovanykh urazhen slyzovoi obolonky shlunka. Visn. Kyiv. Nats. Un-tu imeni Tarasa Shevchenka, 12, 5–8.

Volyn, M. S., Dэvydson, K. A. & Kamynsky, P. M. (1998). Mekhanyzmy peredachy syhnala oksydant – oksyd azota v sosudystoi tkany. Byokhymyia, 63 (7), 958–965.

Halynskyi, A. A., Oshmianskaia, N. Iu. & Makarchuk, V. A. (2014). Morfolohycheskye yzmenenyia slyzystoi obolochky zheludka y dvenadtsatyperstnoi kyshky u krys pry dysbalanse oksyda azota. Svit medytsyny ta biolohii, 4 (46), 84–91.

Holykov, P. P., Nykolaeva, N. Iu. & Havrylenko, Y. A. (2000). Oksyd azota y perekysnoe okyslenye lypydov kak faktory эndohennoi yntoksykatsyy pry neotlozhnykh sostoianyiakh. Biull. эksperym. byol. Med, 7, 6–9.

Horren, A. K. F. & Maier, B. (1998). Unyversalnaia y kompleksnaia эnzymolohyia syntazy oksyda azota. Byokhymyia,63 (7), 870–880.

Hrinchenko, O. A. & Yanchuk, P. I. (2012). Rol oksydu azotu i taurynu u rehuliatsii sekretornoi funktsii shlunka sobak . Fiziol. Zhurn, 58, 6, 48–56.

Dmytrenko, N. P. & Kholyan, A. (2005). Rol vzaymodeistvyia putei metabolyzma formaldehyda y oksyda azota v mekhanyzme ykh toksycheskoho deistvyia. Ukr. biokhim. Zhurn, 77 (5), 5–23.

Drobinska, O. V., Maksymovych, Ia. S. & Ostapchenko, L. I. (2007). Vplyv inhibitoriv syntezu oksydu azotu na protsesy vyrazkoutvorennia. Uchenye zapysky Tavrycheskoho nats. un-ta ym. V. Y. Vernadskoho. Seryia “Byolohyia, khymyia”, 20 (59), 1, 151–156.

Dubynyna, V. H. & Rybyn, A. Y. (2003). Oksyd azota u zhenshchyn reproduktyvnoho vozrasta s hyperplastycheskymy protsessamy эndometryia. Reproduktyvnoe zdorove zhenshchyny, 1 (13), 77–79.

Klekot, O. O. (2011). Metabolizm nitrohenu oksydu pry schv-asotsiiovanii lehenevii arterialnii hipertenzii. Ukr. revmatol. Zhurn, 1 (43). 109-111.

Maeda, Kh. & Akayke, T. (1998). Oksyd azota y kyslorodnye radykaly pry ynfektsyy, vospa¬lenyy y rake. Byokhymyia, 63, 7, 1007–1019.

Maksymovych, Ia., Drobinska, O. & Havrylenko, Iu. (2007). Oksyd azotu v patohenezi vyrazky shlunka. Visn. Kyiv. nats. Un-tu imeni Tarasa Shevchenka, 49–50, 73–76.

Maksymovych, Ia. S., Mylenko, M. V. & Drobinska, O. V. (2009). Aktyvnist syntazy oksydu azotu ta vmist peroksynitrytu u klitynakh slyzovoi obolonky shlunka shchuriv za umov eksperymentalnoi stresovoi vyrazky. Visn. Dnipropetr. un-tu. seriia “Biolohiia. Ekolohiia”, 17, 1, 134–142.

Maksymovych, Ya. S., Drobins'ka, O. V., & Ostapchenko, L. I. (2008) Rol' izoform syntazy oksydu azotu v ul'tserohenezi.). Fizyka zhyvoho. 16 (1), 134–138.

. Malakhov, V. O., Zavhorodnya, H. M., & Lychko, V. S. (2009). Problema oksydu azotu v nevrolohiyi : monohrafiya. Sumy : Vydavnytstvo SumDPU im. A. S. Makarenka, 242.

Manukhyna, E. B., Malyshev, Y. Yu., Smyryn, B. V. (1999). Produktsyya y deponyrovanye oksyda azota pry adaptatsyy k hypoksyy. Yzv. AN. Seryya byolohycheskaya. 2, 211–215.

Markov, Kh. M. (2005). L-arhynyn – oksyd azota v terapyy bolezney serdtsa y sosudov. Kardyolohyya. 6, 87–95.

Omel'chenko, Yu., Mylenko, M., & Maksymovych, Ya. (2010). Vplyv alkoholyu na systemu oksydu azotu v orhanizmi. Visn. Kyyiv. nats. un-tu imeni Tarasa Shevchenka. 56, 51–53.

Polenov, S. A. (1998). Okys' azota v rehulyatsyy funktsyy zheludochno­kyshechnoho trakta. Ross. zhurn. hastroэntorolohyy, hepatolohyy, koloproktolohyy. 8 (1),53–60.

Polenov, S. A. (1998). Rol' oksyda azota v fyzyolohyy zheludochno-kyshechnoho trakta. Ross. zhurn. hastroэnterolohyy, hepatolohyy y koloproktolohyy. 1, 47–56.

Remyzova, M. Y. Rol'. (200). oksyda azota v norme y pry patolohyy. Vestn. sluzhbы krovy Rossyy. 2, 53–57.

Reutov, V. P., & Sorokyna E. H. (2000). NO-syntaznaya y nytrytreduktaznaya komponentы tsykla oksyda azota .Byokhymyya. 63 (7), 1029–1040.

Severynovs'ka, O. V., Halins'kyy, O. O., & Rudenko, A. I. (2014). Osoblyvosti periodychnoyi aktyvnosti shlunka za umov dysbalansu NO-erhichnoyi systemy. Vìsn. Dnìpropetr. Unìv. Ser. Bìol. Med. 5 (1), 71–78.

Sybirna, N. O., Lyuta, M. Ya., & Klymyshyn, N. I. (2010). Molekulyarni mekhanizmy deponuvannya oksydu azotu v erytrotsytakh. Studia Biologica. 4 (1),143–160.

Somova, L. M., & Plekhova, N. H. (2006). Oksyd azota kak medyator vospalenyya. Vestnyk DVO RAN. 2, 77–80.

Stepanov, Iu. M., & Breslavets, S. (2010). Vmist syntaz oksydu azotu v slyzovii obolontsi shlunka ta dvanadtsiatypaloi kyshky u khvorykh na NPZP-hastropatii. Such. Hastroenterol, 6 (56), 11–16.

Tarasenko, L. M., Neporada, K. S., & Skrypnyk, I. M. (2002). Korektsiia L-arhininom ushkodzhen klityn shlunka za peptychnoi vyrazky. Ukr. biokhim. zhurn., 74, 4 (1), 106.

Tkach, S. M., Puchkov, K. S., & Kuzenko Iu. H. (2013). Byolohycheskye effekty oksydov azota v zheludochno-kyshechnom trakte. Such. hastroenterol., 4 (72), 128.

Shtanova, L. Ia. (2008). Efekty ekzohennoho ta endohennoho oksydu azotu na kyslu shlunkovu sekretsiiu u shchuriv. Fizyka zhyvoho, 1(16), 128–133.

Shuper, S. V., & Ivanova, L. M. (2009). Otsinka efektyvnosti zastosuvannia L-arhininu u khvorykh z peptychnoiu vyrazkoiu dvanadtsiatypaloi kyshky v poiednanni z hipertonichnoiu khvoroboiu. Such. hastroenterol., 4 (48), 73–75.

Allen, B. W., Stamler, J. S., & Piantadosi, C. A. (2009). Hemoglobin, nitric oxide and molecular mechanisms of hypoxic vasodilation. Trends Mol Med., 15, 452–460.

Barrachina, M. D., Whittle, B. S., Moncada, S., Esplugues, J. V. (1995). Endotoxin inhibition of distension-stimulated gastric acid secretion in rat: mediation by NO in the central nervous system. Br. J. Pharmacol. 114, 8–12.

Benjamin, N., O’Driscoll, F., & Dougall, H.(1994). Stomach NO synthesis. Nature. 368, 502.

Bilski, J., Konturek, P. C., & Konturek, S. J. (1994). Role of endogenous nitric oxide in the control of gastric acid secretion, blood flow and gastrin release in conscious dogs. Regul. Pept. 53, 175–184.

Brown, J. F., Hanson, P. J., & Whittle, B. J. R.(1994). Nitric oxide donors increase mucus gel thickness in rat stomach. Eur. J. Pharmacol. 223, 103–104.

Brown, J. F, Keates, A. C., & Hanson, P. J. (1993). Nitric oxide generators and cGMP stimulate mucus secretion by rat gastric mucosal cells. Am J Physiol. 265, 418–422.

Cho, C. H. (2001). Current roles of nitric oxide in gastrointestinal disorders. Journal of Physiology.Paris. 95, 253–256.

Cosby, K., Partovi, K. S., & Grawford, J. H. (2003). Nitrite reduction to nitric oxide by deoxyhemoglobin vasodilates the human circulation. Nature Medicine. 9, 1498–1505.

Cosentino, F., & Lu¨scher, T. F. (1999). Tetrahydrobiopterin and endothelial nitric oxide synthase activity .Cardiovascular Research. 43, 274–278.

Currò, D., & Preziosi, P. (1998). Non-adrenergic non-cholinergic relaxation of the rat stomach.Gen. Pharmacol. 31 (5), 697–703.

Emerson, M., Momi, S., Paul, W., Alberti, P.F. (1999). Endogenous nitric oxide acts as a natural antithrombotic agent in vivo by inhibiting platelet aggregation in the pulmonary vasculature. Thromb Haemost. 81, 961–966.

Gago, B., Lundberg, J. O., & Barbosa, R. M. (2007). Red wine"dependent reduction of nitrite to nitric oxide in the stomach. Free Radic. Biol. 43, 1233–1242.

Gago, B., Nystrom, T., & Cavaleiro, C. (2008). The potent vasodilator ethyl nitrite is formed upon reaction of nitrite and ethanol under gastric conditions. Free Radic. Biol. Med. 45, 404–412.

Gautam, P., & Jain, S. K. (2007). Functions and significance of nitric oxide in patho-physiological processes .Indian Journal of Biotechnology. 6, 293–304.

Ghosh, D. K., & Salerno, J. C. (2003). Nitric oxide synthases: domain structure and alignment in enzyme function and control. Front Biosci. 8, 193–209.

Guo, J. S., Cho, C. H, & Wang, W. P. (2003). Expression and activities of three inducible enzymes in the healing of gastric ulcers in rats. World J Gastroenterol. 9, 1767–1771.

Hanafy, K. A., Krumenacker, J. S, & Murad F. (2001). NO, nitrotyrosine, and cyclic GMP in signal transduction. Med Sci Monit. 7, 801–819.

Hasebe, K., Horie, S., & Noji, T.(2005). Stimulatory effects of endogenous and exogenous nitric oxide on gastric acid secretion in anesthetized rats. Nitric oxide.13 (4),264–271.

Kato, S., Kitamura, M., & Roman P. (1998). Role of nitric oxide in regulation of gastric acid secretion in rats: effects of NO donors and NO synthase inhibitor. Br. J. of Pharmacol. 123, 839–846.

Kim, H., & Kim, K. (1996). Effects of nitric oxide donor and nitric oxide synthase inhibitors on acid secretion in isolated rabbit gastric glands. Pharmacology. 53,331–339.

Kochar, N. I., Chandewal, A. V., Bakal, R. L., Kochar, P. N. (2011). Nitric Oxide and the gastrointestinal Tract. International Journal of Pharmacology. 7,31–39.

Konturek, S. J., Brzozowski, T., & Majka, J. (1993). Inhibition of nitric oxide synthase delays healing of chronic gastric ulcers. Eur. J. Pharmacol. 239,215–217.

Kuiken, S. D., Vergeer, M., & Heisterkamp. S. H. (2002). Role of nitric oxide in gastric motor and sensory functions in healthy subjects. Gut. 51, 212–218.

Lajoix, A.D., Badiou, S., & Peraldi- S. Roux. (2006). Protein Inhibitor of Neuronal Nitric Oxide Synthase (PIN) Is a New Regulator of Glucose-Induced Insulin Secretion. Diabetes. 55, 3279–3288.

Lamas, S., Marsden, P. A., & Li, G. K. (1992). Endothelial nitric oxide synthase. Molecular cloning and characterization of a distinct constitutive enzyme isoform. Proc Natl Acad Sci USA. 89, 6348–6352.

Lanas, A. (2008). Role of nitric oxide in the gastrointestinal tract. Arthritis Res Ther. 10, http://arthritisresearch.com/supplements/10/S2/S4.

Ma, L., & Wallace, J. L. (2005). Endothelial nitric oxide synthase modulates gastric ulcer healing in rats. Am J Physiol. Gastrointest. Liver Physiol. 279, 341–346.

Malinski, T., Bailey, F., Zhang, Z. G., Chopp, M. (1993). Nitric oxide measured by a porphyrinic microsensor in rat brain after transient middle cerebral artery occlusion. J. Cereb. Blood. Flow Metab. 13, 355–358.

Martin, M. J., Jimenez, M. D., & Motilva, V. (2001). New issues about nitric oxide and its effects on the gastrointestinal tract. Curr. Pharm. Des. 7, 881–908.

Michel, T., & Feron, O. (1997). Nitric Oxide Synthases: Which, Where, How, And Why. J. Clin. Invest.100 ( 9), 2146–2152.

Molero, M., Hernandez, I.M., & Lobo, P. (1998). Modulation by nitric oxide of acid secretion in toads. Acta. Physiol. Scand. 164,229–236.

Moncada, S., Palmer, R. M. J., & Higgs, E. A. (1991). Nitric Oxide, biology, pathophysiology and pharmacologiy. Pharmacological Reviews. 43, 109–142.

Nathan, C.,& Clin, J. (1997). Inducible nitric oxide synthase: What difference does it make ?. J. Clin. Invest. 100, 2417–2423.

Bonavida, B. (2010). Nitric Oxide (NO) and Cancer. Prognosis, Prevention, and Therapy. Springer. New York. Dordrecht. Heidelberg. London, 513 .

Omer, N., Rohilla, A., Rohilla, S., Kushnoor, A. (2012). Nitric Oxide: Role in Human Biology. International Journal of Pharmaceutical Sciences and Drug Research. 4 (2),105–109.

Pacher, P., Beckman, J. S., & Liaudet, L. (2007). Nitric oxide and peroxynitrite in health and disease. Physiol Rev. 87,315–424.

Packer, M. A., Porteous, C. M., & Murphy, M. P. (1996). Superoxide production by mitochondria in the presence of nitric oxide from peroxynitrite. Biochem. Mol. Biol. Int. 40,527–534.

Pou, S., Pous, W. S., & Bredt, D. S. (1992). Generation Of Superoxide By Purified Brain Nitric Oxide Synthase .The Journal Of Biological Chemistry. 267 (34), 24173–24176.

Qui, B. S., Mei, Q. B., Liu, L., Tchou-Wong, K. M. (2004). Effects of nitric oxide on gastric ulceration induced by nicotine and cold-restraint stress. World J. Gastroenterol. 10, 594–597.

Rocha, B. S., Gago, B., & Pereira, C. (2011). Dietary nitrite in nitric oxide biology: a redox interplay with implications for pathophysiology and therapeutics. Curr. Drug Targets. 12, 1351–1363.

Stanek, A., Gadowska-Cicha, A., & Gawron, K. (2008). Role of Nitric Oxide in Physiology and Pathology of the Gastrointestinal Tract. Mini-Reviews in Medicinal Chemistry. 8 (14),1–12.

Shah, V., Lyford, G.,& Gores, G. (2004). Nitric oxide in gastrointestinal health and disease. Gastroenterology. 126, 903–913.

Shibata, N., Matsui, H., & Yokota T. (2006). Direct effects of nitric oxide on histamine release from rat enterochromaffin-like cells. Eur.J.Pharmacol. 535 (1-3), 25–33.

Tamai, H., & Gaginella, T. S. (1993). Direct evidence for nitric oxide stimulation of electrolyte secretion in the rat colon. Free Radic. Res. Commun. 19, 229–239.

Tatemichi, M., Ogura, T., & Sakurazawa, N. (2003). Roles of inducible nitric oxide synthasein the development and healing of experimentally induced gastric ulcers. Int. J. Exp. Path. 84, 213–220.

Toda, N., & Herman, A.G. (2005). Gastrointestinal Function Regulation by nitrergic Efferent. Pharmacol. Rev. 57 (3), 315–338.

Uchida, M., Matsueda, K., & Shoda, R. (2001). Nitric Oxide Donating Compunds Inhibit HCl-Induced gastric Mucosal Lesion Mainly via Prostaglandin. Jpn. J. Pharmacol. 85, 133–138.

Wallace, J.L., & Miller, M. J. (2000). Nitric oxide in mucosal defense: a little goes a long way. Gastroenterology.119 (2), 512–520.

Woolum, J. C., Tiezzi, E., & Commoner, B. (1968). Electron spin resonance of iron-nitric oxide complexes with amino acids, peptides and proteins. Biochim. Biophys. Acta. 160, 311–320.

Published
2016-05-12
How to Cite
Oleshchuk, O. M., & Chornomydz, A. V. (2016). The value of the nitric oxide system in the functioning of the stomach in norm and pathology Summary. Medical and Clinical Chemistry, (2), 84-95. https://doi.org/10.11603/mcch.2410-681X.2016.v0.i2.6679
Section
REVIEWS