FFeatures of free skin lipid homogenates in rats at different ways of wound closure

  • Ye. O. Loza
  • M. I. Marushchak
  • O. V. Denefil
Keywords: free radical oxidation, oxidative stress, abnormal scar.

Abstract

According to different authors from 4 % to 22 % of patients who applied to medical institutions have abnormal scars. The aim of our research was to identify the characteristics of oxidative stress in skin homogenate of rats with different methods of wound closure. Analysis of all indicators allows to assert that intensity of free radical oxidation in the skin of the animals after applying skin glue is much lower compared to the animals after suturing. In further research is planned to analyze indicators of free radical oxidation system antioxidation protection and reparative ability of the skin when used sutures and biological glue in rats with the diabetes.

References

Herasymenko, M. Yu., Fylatova, E. V., & Stuchylov, V. A. (2008). Kontraktubeks y fyzycheskye faktory v kompleksnom lechenyy rubtsovykh deformatsyy. Sb. nauch. tr. II sъezda kombustyolohov Rossyy. M, 187–188.

Denysenko, O. H., & Chernyshov, R. O. (2006). Dyferentsiyna diahnostyka i likuvannya keloyidnykh ta hipertrofichnykh rubtsiv. Halyts. likar. Visn. 13 (1), 112–115.

Myshalov, V. H., Khrapach, V. V., & Nazarenko, Y. A. (2008) Problemy dyahnostyky y lechenyya patolohycheskykh rubtsov. Khyrurhyya Ukrayny. 4 (28), 109–114.

Byelenichev I. F., Levyts'kyy, Ye. L., & Kovalenko, S. I. (2002) Produkty vil'noradykal'noho perekysnoho okysnennya ta metody yikh identyfikatsiyi. Sovr. prob. Toksykol. 4, 9–13.

Buzlama, B. C., Retskyy, N. P., Meshcheryakov, N. P., & Rohacheva, N. P. (1997). Metodycheskoe posobye po yzuchenyyu protsessov perekysnoho okyslenyya lypydov y systemy antyoksydantnoy zashchyty orhanyzma zhyvotnykh. Voronezh, 35.

Kamyshnykov, V. S. (2004). Spravochnyk po klynyko-byokhymycheskym yssledovanyyam y laboratornoy dyahnostyke. M. MEDpress-ynform, 911.

Korobeynykova, Э. N. (1989). Modyfykatsyya opredelenyya produktov POL v reaktsyy s tyobarbyturovoy kyslotoy. Lab. delo. 7, 8–10.

Korolyuk, M. A., Yvanova, L. Y., & Mayorova, Y. H. (1988). Metod opredelenyya aktyvnosty katalazy. Lab. Delo. 1, 16–18.

Vlizlo, V. V., Fedoruk, R. S., & Ratych, I. B. (2012). Laboratorni metody doslidzhen' u biolohiyi, tvarynnytstvi ta veterynarniy medytsyni : dovidnyk . za red. V. V. Vlizla. L'viv, 761.

Meshchyshen, I. F. (1998). Metod vyznachennya okyslyuval'noyi modyfikatsiyi bilkiv plazmy krovi . Bukovyn. med. Visn. 2 (1), 156–158.

Chevary, S., Chaba, Y. & Sekey, Y. (1985) .Rol' superoksydreduktazy v okyslytel'nykh protsessakh kletky y metod opredelenyya ee v byolohycheskom materyale .Lab. delo. 11, 678–681.

Al-Delaimy, W. K., & Jansen, E. N. (2006). Reliability of biomarkers of iron status, blood lipids, oxidative stress, vitamin D, C-reactive protein and fructosamine in two Dutch cohorts .Biomarkers. 11 (4), 370–382.

Li, W., Liu, H. & Zhou, J.S. (2012). Caveolin-1 Inhibits Expression of Antioxidant Enzymes through Direct Interaction with Nuclear Erythroid 2 p45-related Factor-2 (Nrf2) .J. Biol. Chem.287 (25), 20922–20930.

Moffat, J. A., Armstrong, P. W. & Marks, G. S. (1982). Investigations into the role of sulfhydryl groups in the mechanism of action of the .Canadian Journal of Physiology and Pharmacology. 60 (10), 1261–1266.

Published
2017-07-12
How to Cite
Loza, Y. O., Marushchak, M. I., & Denefil, O. V. (2017). FFeatures of free skin lipid homogenates in rats at different ways of wound closure. Medical and Clinical Chemistry, (2), 63-67. https://doi.org/10.11603/mcch.2410-681X.2016.v0.i2.6674
Section
ORIGINAL INVESTIGATIONS