Research of hypoglycemic properties of dry extract of vaccinium myrtillus l.

  • Kh. I. Kurylo
  • I. M. Klishch
  • A. S. Volska
  • O. Z. Barchuk
Keywords: load of glucose, dry extract of Vaccinium Myrtillus L., hypoglycemic effect.

Abstract

The hypoglycemic effect and effective dose of dry extract of Vaccinium Myrtillus L. via oral glucose tolerance test on rats were presented in the paper. The most apparent hypoglycemic activity of dry extract of Vaccinium Myrtillus L. was observed in dose of 50 mg/kg. Such results can be applied in the further pharmacological studies for creating new medicine with hypoglycemic effect based on it.

References

Rybak, V. A. & Maloshtan, L. M. (2013). Eksperymentalne doslidzhennia hipohlikemichnoi aktyvnosti roslynnykh ekstraktiv. Ukr. biofarmats. Zhurn, 6 (29). 42–45.

Kolychev, I. O. . Koshovyi, O. M. & Krasnikova , T. O. (2014). Perspektyva vykorystannia lystia chornytsi zvychainoi dlia stvorennia sotsialno dostupnykh likarskykh zasobiv dlia likuvannia tsukrovoho. Sotsialna farmatsiia: stan, problemy ta perspektyvy : mizhnar. nauk.-prakt. internet-konf, 323–324.

Bolokhovets, H. S. , Koshova, O. Iu., Kyslychenko, V. S. & Yakovlieva, L. V. (2009). Doslidzhennia potentsiinykh hipohlikemichnykh vlastyvostei zboru “Fitohliunor. Klinich. Farmatsiia, 13, 64–67.

Horbulinska, O. V., Khokhla, M. R. & Mishchenko, L. T. (2014). Tsukroznyzhuvalna diia vodnykh ekstraktiv yakona (smallanthus sonchifolius poepp. & endl. Biolohichni Studii / Studia Biologica , 8, 2 , 57–64.

Bondar, O. K., Tkachenko, V. I. & Vydyborets, N. V. (2014). Suchasni pidkhody do likuvannia tsukrovoho diabetu 2-ho typu v praktytsi simeinoho likaria. Liky Ukrainy , 2 (178), 38–42.

Hromovyk, B. P., Popovych, V. P. & Siatynia, V. A. (2012). Hepatoprotektornyi potentsial roslyn : monohrafiia. K. : Interservis, 188 .

Stefanova, O. V. (2001). doslidzhennia likarskykh zasobiv : metod. Rek , 528.

Baroni, S. Caparroz-Assef, K. N. & Suzuki-Kemmelmeier, S. M. (2008). Effect of crude extracts of leaves of Smallanthus sonchifolius (yacon) on glycemia in diabetic. Journal of Pharmaceutical Sciences , 44(3), 522–530.

Published
2019-03-22
How to Cite
Kurylo, K. I., Klishch, I. M., Volska, A. S., & Barchuk, O. Z. (2019). Research of hypoglycemic properties of dry extract of vaccinium myrtillus l. Medical and Clinical Chemistry, (2), 38-41. https://doi.org/10.11603/mcch.2410-681X.2016.v0.i2.6669
Section
ORIGINAL INVESTIGATIONS