Antimicrobial qualities of generics of Decamethoxin®

  • O. O. Honchar
  • O. A. Nazarchuk
  • D. V. Paliy
  • I. V. Kovalenko
  • V. M. Burkot
Keywords: antiseptics, decamethoxin®, decasan®, horosten®, auridexan®, septefril.

Abstract

In the article presents the results of the research of antimicrobial qualities of domestic generic of decamethoxin (DCM) against museum (S. aureus ATCC 25923 E. coli M-17, E. coli ATCC 25922, P. aeruginosa ATCC 27853, E. faecalis ATCC 29212, B. subtilis ATCC 6632) and clinical strains of opportunistic microorganisms (S. aureus, S. epidermidis, E. coli, P. aeruginosa, C. albicans). The study of antimicrobial qualities were studied in two generics in comparison with patented original decamethoxin. Museum and clinical strains obtained typical biological qualities. The substances of DCM were found to have microbicidal activity according Staphylocci, Enterococci, Escherichia coli and Candidaalbicans, with moderate preference of patented substance of decamethoxin. Antiseptic remedies such as auridecsan, horosten, decasan, septefril, containing generic substance of decamethoxin® (1*), also had high cidal qualities against antibioticresistance clinical strains of Staphylococci.

References

Palii, H. K., Kovalchuk, V. P., & Fomina, N. S. (2014). Kharakterystyka suchasnoho arsenalu dezinfektsiinykh zasobiv ta problemy dezinfektolohiі. Scientic Journal Viomedical and Biosocial Anthropology, 22, 82–85.

Yhnateva, V. Y., Humeniuk, H. L., & Kapytan, H. B. (2010). Effektyvnost antyseptyka dekasan v kompleksnom lechenyy bolnukh s obostrenyem khronycheskoho polypozno-hnoinoho haimoro-эtmoydyta. Ukr. khymyoterap. Zhurn., 1–2 (23), 54.

Maltsev, V. Y., Efymtseva, T. K., Belousov, Iu. B., & Kovalenko, V. N. (2002). Klynycheskye ysputanyia lekarstv. K. Moryon, 352.

Paliy, G. K., & Kordon, Y. V. (2009). Antimicrobial activity and horosten® stability study. Microbiology on service for human : 3rd Ukrainian-Polish Weigl conf. Odessa, 14-17, 218.

Palii, H. K., Palii, D. V., & Honchar, O. O. (2013). Vyvchennia vlastyvostei, ekvivalentnosti antymikrobnoho preparatu dekametoksynu. 310.

Palii, H. K., Honchar, O. O., & Palii, D. V. (2015). Doslidzhennia antymikrobnykh vlastyvostei henerychnoho antyseptychnoho zasobu dekametoksynu. Suchasni problemy epidemiolohii, mikrobiolohii, hihiieny ta tuberkulozu. Lviv, 12 (21), 115–117.

Mashkovskyi, M. D. (2007). Lekarstvennue sredstva : posob. dlia vrachei. M. Novaia volna, 953.

Nekrasova, L. S., Svyta, V. M., & Hlushkevych, T. H. (2007). Vyznachennia chutlyvosti mikroorhanizmiv do antybakterialnykh preparativ : metod. Vkazivky. K., 74.

Published
2015-12-29
How to Cite
Honchar, O. O., Nazarchuk, O. A., Paliy, D. V., Kovalenko, I. V., & Burkot, V. M. (2015). Antimicrobial qualities of generics of Decamethoxin®. Medical and Clinical Chemistry, 17(4). https://doi.org/10.11603/mcch.2410-681X.2015.v17.i4.5683
Section
ORIGINAL INVESTIGATIONS