ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ПАРОДОНТИТУ НА ФОНІ ХРОНІЧНОГО ГЕПАТИТУ

Автор(и)

  • В. В. Щерба
  • М. М. Корда

DOI:

https://doi.org/10.11603/1681-2557.2012.v14.i2.699

Анотація

Метою роботи було дослідити, як супутнє ураження печінки впливає на перебігліпополісахаридного запа­лення тканин пародонта. Дослідження проведено на білих щурах, яким у тканини пародонта вводили бактеріальний ліпополісахарид. Гепатит викликали шляхом введення тваринам алілового спирту протягом місяця. Ліпополісахаридне запалення пародонта супроводжувалося активацією окиснювальних процесів (у тканинах пародонта і крові зростав вміст ТБК-активних продуктів та окисномодифікованих білків, знижувалася активність супероксиддисмутази, зменшувався рівень церулоплазміну і відновленого глутатіону, мала виражену тенденцію до зниження загальна антиоксидна активність крові) й нітрооксидативним стресом (у крові й тканинах пародонта збільшувався вміст NО). У тварин з пародонтитом, що розвивався на фоні гепатиту, явища оксидативного та нітрооксидативного стресу були значно вираженішими, ніж у щурів, яким аліловий спирт не вводили. Також при поєднаній патології достовірно сильніше пригнічувалися показники антиоксидної системи.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-06-27

Як цитувати

Щерба, В. В., & Корда, М. М. (2013). ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ПАРОДОНТИТУ НА ФОНІ ХРОНІЧНОГО ГЕПАТИТУ. Медична хімія, 14(2). https://doi.org/10.11603/1681-2557.2012.v14.i2.699

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження