АКТИВНІСТЬ АЛЬДЕГІДДЕГІДРОГЕНАЗИ ТА ЇЇ МОДУЛЯЦІЯ В СУБКЛІТИННИХ ФРАКЦІЯХ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ ПУБЕРТАТНОГО ВІКУ ЗА УМОВ ІММОБІЛІЗАЦІЙНОГО СТРЕСУ

  • Ю. В. Волкова Ternopil State medical University
  • Л. Л. Сухова
  • В. В. Давидов

Анотація

Метою даного дослідження було вивчення особливостей модуляції активності альдегід-дегідрогенази в субклітинних фракціях печінки щурів різного віку, які перебували в умовах тривалої іммобілізації. Встановлено, що формування іммобілізаційного стресу в дорослих статевозрілих тварин не супроводжується зміною альдегіддегідрогеназної активності в субклітинних фракціях печінки. У щурів пубертатного віку (1,5- і 2-місячних тварин) при стресі виникають зміни з боку альдегід­дегідрогеназної активності в мітохондріальній і постмітохондріальній фракціях, у результаті чого формуються умови для зниження ролі о киснювального шляху в утилізації ендогенних альдегідів у гепатоцитах.

Біографія автора

Ю. В. Волкова, Ternopil State medical University
Medical Biochemistry, Prof.
Опубліковано
2015-05-27
Розділ
Оригінальні дослідження