РОЗПОДІЛ АСТРОЦИТОСПЕЦИФІЧНИХ БІЛКІВ ПРИ ДІЇ ДОКСОРУБІЦИНУ НА ЩУРІВ

Я. В. Бабець, Г. О. Ушакова, А. I. Шевцова

Анотація


Досліджено розподіл кальцієзв’язувального білка S- ЮОЬ і гліального фібрилярного кислого білка (ГФКБ)за умов токсичної дії доксорубіцину. За допомогою конкурентного імуноферментного аналізу виявлено підвищення рівня S- ЮОЬ та філаментної форми ГФКБ у структурно і функціонально різних відділах головного мозку щурів при дії доксорубіцину протягом 4 тижнів. Отримані результати показали, що доксорубіцин індукує розвиток астрогліозу в гіпокампі тварин на відміну від інших досліджуваних відділів мозку. Сумісне застосування доксорубіцину разом з антиоксидантами різної природи частково сприяє запобіганню збільшенню концентрації ГФКБ та S-100b у гіпокампі щурів. У периферичній нервовій системі серцевої тканини відзначено реципрокну зміну рівня S- ЮОЬ та ГФКБ з високим ступенем кореляційного зв’язку.


Повний текст:

pdf


DOI: http://dx.doi.org/10.11603/1681-2557.2015.v17.i1.4073

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.