ВПЛИВ НІТРОЗАТИВНОГО СТРЕСУ НА МІНЕРАЛЬНИЙ МЕТАБОЛІЗМ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ЩУРІВ ЗА УМОВ АЛІМЕНТАРНОГО ОСТЕОПОРОЗУ

  • О. В. Зайцева Ternopil State medical University
  • С. Г. Шандренко
  • М. М. Великий

Анотація

На моделі аліментарного остеопорозу дослідили вплив індукованого нітрозативного стресу на метаболізм кісткової тканини щурів. Як індуктор нітрозативного стресу використовували вакцину БЦЖ. Показано, що вітамін D3-дефіцитний остеопороз за введення вакцини БЦЖ призводить до оксидативно-нітрозативного стресу в щурів, розвиток якого реєстрували за накопиченням N0 в лейкоцитах, зміною вмісту альдегідів, продуктів пероксидного окиснення ліпідів, SH-rpyn низькомолекулярних сполук та карбонільних груп протеїнів. Встановлено, що інтенсифікація синтезу N0 на тлі остеопорозу викликає зміни інтенсивності мінерального обміну кісткової тканини. Стабілізується рівень кальцію та знижується активність лужної фосфатази. Отримані результати свідчать про те, що високі концентрації N0 впливають на функціонування клітин кісткової тканини та гальмують процес резорбції кістки.

Біографія автора

О. В. Зайцева, Ternopil State medical University
Medical Biochemistry, Prof.
Опубліковано
2015-05-27
Як цитувати
Зайцева, О. В., Шандренко, С. Г., & Великий, М. М. (2015). ВПЛИВ НІТРОЗАТИВНОГО СТРЕСУ НА МІНЕРАЛЬНИЙ МЕТАБОЛІЗМ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ЩУРІВ ЗА УМОВ АЛІМЕНТАРНОГО ОСТЕОПОРОЗУ. Медична хімія, 17(1). https://doi.org/10.11603/1681-2557.2015.v17.i1.4060
Розділ
Оригінальні дослідження