1.
Швед МІ, Ястремська ІО, Овсійчук РМ. ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ ТА ГІПЕРГЛІКЕМІЯ – ОСНОВНІ ПРЕДИКТОРИ УСКЛАДНЕНОГО ПЕРЕБІГУ ГОСТРОГО ІНФАРКТУ МІОКАРДА У ХВОРИХ ІЗ КОМОРБІДНИМ МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ ТА ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2-ГО ТИПУ: (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА ВЛАСНІ ДАНІ). ЗКЕМ [інтернет]. 26, Січень 2023 [cited 28, Травень 2023];(4):42-5. Available at: https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/zdobutky-eks-med/article/view/13496