1.
Andreychyn SM, Dzordzo YR. ПОРУШЕННЯ ЗВ’ЯЗУВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ СИРОВАТКОВОГО АЛЬБУМІНУ, БІЛКОВОГО ТА ЛІПІДНОГО ОБМІНУ І ЇХ КОРЕКЦІЯ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ В ПОЄДНАННІ З НЕАЛКОГОЛЬНИМ СТЕАТОГЕПАТИТОМ. ЗКЕМ [інтернет]. 05, Травень 2020 [cited 01, Жовтень 2023];(1):34-9. Available at: https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/zdobutky-eks-med/article/view/10728