Швед, М. І., І. О. Ястремська, і Р. М. Овсійчук. «ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ ТА ГІПЕРГЛІКЕМІЯ – ОСНОВНІ ПРЕДИКТОРИ УСКЛАДНЕНОГО ПЕРЕБІГУ ГОСТРОГО ІНФАРКТУ МІОКАРДА У ХВОРИХ ІЗ КОМОРБІДНИМ МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ ТА ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2-ГО ТИПУ: (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА ВЛАСНІ ДАНІ)». Здобутки клінічної і експериментальної медицини, no. 4 (Січень 26, 2023): 42–52. Accessed Червень 20, 2024. https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/zdobutky-eks-med/article/view/13496.