Саламадзе, О. О., і Л. С. Бабінець. «КОРЕЛЯЦІЙНІ ВЗАЄМОВПЛИВИ ДИСЛІПІДНИХ І ДИСГОРМОНАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ НА ГІПОТИРЕОЗ ». Здобутки клінічної і експериментальної медицини, no 4, Січень 2023, pp 159-62, doi:10.11603/1811-2471.2022.v.i4.13510.