Швед, М. І., et al. «ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ ТА ГІПЕРГЛІКЕМІЯ – ОСНОВНІ ПРЕДИКТОРИ УСКЛАДНЕНОГО ПЕРЕБІГУ ГОСТРОГО ІНФАРКТУ МІОКАРДА У ХВОРИХ ІЗ КОМОРБІДНИМ МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ ТА ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2-ГО ТИПУ: (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА ВЛАСНІ ДАНІ)». Здобутки клінічної і експериментальної медицини, no 4, Січень 2023, pp 42-52, doi:10.11603/1811-2471.2022.v.i4.13496.