Andreychyn, S. M., і Yu. R. Dzordzo. «ПОРУШЕННЯ ЗВ’ЯЗУВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ СИРОВАТКОВОГО АЛЬБУМІНУ, БІЛКОВОГО ТА ЛІПІДНОГО ОБМІНУ І ЇХ КОРЕКЦІЯ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ В ПОЄДНАННІ З НЕАЛКОГОЛЬНИМ СТЕАТОГЕПАТИТОМ». Здобутки клінічної і експериментальної медицини, no 1, Травень 2020, pp 34-39, doi:10.11603/1811-2471.2020.v.i1.10728.