[1]
V. M. Zhdan, «АСПЕКТИ ТЕРАПІЇ ПАЦІ ЄНТІВ ІЗ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ В ПО ЄДНАННІ ІЗ ФІБРИЛЯЦІ ЄЮ ПЕРЕДСЕРДЬ У ЗАГАЛЬНОЛІКАРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ», ЗКЕМ, vol 26, no 2, Трав 2016.